Nelegálnym reklamným plochám v Žiline pravdepodobne odzvonilo


Foto: Nelegálnym reklamným plochám v Žiline pravdepodobne odzvonilo

Mesto Žilina je rovnako ako celé Slovensko zaplnené reklamnými pútačmi všetkých možných tvarov a rozmerov. Primátor mesta Žilina Igor Choma na tento stav nielen dlhodobo poukazoval, ale ako poslanec Národnej rady SR pripravil novelu Stavebného zákona, ktorá od 1. februára tohto roka dáva samosprávam účinne nástroje, ako tento reklamný smog regulovať, prípadne odstraňovať.

Bola prijatá nová definícia reklamnej stavby, ktorou je už aj napr. reklama osadená v kvetináčoch, alebo betónových blokoch položených na zemi. Každá reklamná stavba bude musieť byť jednoznačne označená menom alebo názvom jej vlastníka a ak bude označenie chýbať, stavebný úrad bude môcť udeliť pokutu. Zákon už nepripúšťa tzv. dodatočnú legalizáciu, čo sa doteraz hojne využívalo. Po novom budú reklamné stavby môcť byť postavené až po tom, ako budú riadne povolené.

Najvýraznejšou zmenou bude režim odstraňovania reklamných stavieb. Vlastníci pozemku budú mať priamy nástroj na to, aby reklamné stavby, na ktorých umiestnenie nedali súhlas, sami flexibilne odstránili zo svojho pozemku bez potreby zdĺhavého a často neúspešného konania o odstránenie stavby.


Zákon po novom rieši aj doteraz problematickú situáciu, kedy nie je známy vlastník reklamného zariadenia, a teda nebolo voči komu v správnom konaní nariaďovať odstrániť reklamnú stavbu. V takomto prípade teraz stavebný úrad priamo vydá do 30 dní súhlas s odstránením reklamnej stavby. Po novom sa tiež upravujú aj pokuty. Vlastníci reklamných stavieb sú povinní svoje reklamné stavby označiť a legalizovať do 31. 7. 2015, po uvedenom dátume sa už bude postupovať podľa novely vrátane odstraňovania.

Foto: Mesto Žilina


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu