Žilinská balustráda dostane nový vzhľad - súťaž vyhral kolektív autorov


Foto: Žilinská balustráda dostane nový vzhľad - súťaž vyhral kolektív autorov

Žilinská balustráda je už dlhšiu dobu pustá, nakoľko predošlý reliéf vyobrazujúci partizánov bol presunutý na vojenský cintorín. Pred časom prebehla súťaž o novú podobu balustrády. Víťazné dielo Ing. arch. Doroty Šugárovej nie je z technických príčin možné realizovať.

Takto vyzeral pôvodný víťazný návrh

Preto boli riaditeľom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, Ing. Petrom Šimčákom, na riešenie priestoru balustrády oslovení viacerí odborníci, ktorí majú vzťah k mestu Žilina, poznajú priestor a majú preukázateľné skúsenosti vo svojom obore. Svoje návrhy predstavili 3 autori: Emil Drličiak, Peter Líška a kolektív autorov (Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko).

Na pracovnom stretnutí OOCR v novembri prítomní vyhodnotili prezentácie a zhodli sa na tom, že na balustrádu bude najvhodnejšie umiestniť dielo kolektívu autorov (Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký). O dielo Petra Líšku prejavilo záujem Občianske združenie Truc sphérique, ktoré by dielo rado realizovalo v priestoroch Neologiclej synagógy v Žiline. Návrh Emila Drlinčiaka by sa v prípade finančných zdrojov mohol realizovať v bezprostrednej blízkosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina.

zdroj: TS Mesto Žilina

Prečítajte si viac: