Župa počíta pre rok 2019 s investíciami vo výške takmer 40 miliónov, pozrite si ich prehľad


Foto: Župa počíta pre rok 2019 s investíciami vo výške takmer 40 miliónov, pozrite si ich prehľad Foto: ilustračné

Ako sme včera informovali, poslanci Žilinského samosprávneho kraja na zasadnutí schválili rozpočet pre rok 2019 a v informatívnej podobe rozpočty pre roky 2020 a 2021. Zo schváleného návrhu vyplýva, že kraj plánuje na kapitálové výdavky vynaložiť 39-miliónov 803-tisíc 225 eur. 

„Pripravili sme vyrovnaný rozpočet do všetkých oblastí Žilinského kraja. Väčšina z týchto peňazí bude použitá na rekonštrukciu ciest a na europrojekty v oblasti dopravy, či kultúry. Pôjdeme aj do rekonštrukcií a modernizácií oddelení našich zdravotníckych zariadení a vo veľkej miere týmito kapitálovými výdavkami riešime aj havarijne stavy v našich zariadeniach,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Z kapitálových výdavkov bude putovať viac ako 6,2 milióna eur do oblasti dopravy, keďže kraj plánuje pokračovať v rekonštrukcii ciest a mostov. Zároveň sa bude investovať aj do nových sypačov, snehových pluhov či nakladačov a inej cestárskej techniky. Ďalších 3,2 milióna eur poputuje na obnovu zdravotníckych prístrojov, modernizáciu oddelení, operačných sál či čakární.

Nemenej výraznou zložkou sú rekonštrukcie škôl a internátov, na ktoré sú vyčlenené kapitálové výdavky v sume viac ako 3 milióny eur. Ďalších dva a pol milióna eur poputuje do oblasti sociálneho zabezpečenia, kde poslúžia na nákup vybavenia a stavebné úpravy budov v správe majetku Žilinského samosprávneho kraja. Prehľad zamýšľaných výdavkov podľa schváleného rozpočtu pre rok 2019 si môžete pozrieť nižšie.

Bezbariérový podjazd cesty II/583A na rozhraní katastrov Žilina – Teplička nad Váhom - spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie - 6 000 eur 
Vážska cyklodopravná (resp. cykloturistická) trasa – spracovanie techn. štúdie - 84 000 eur 
Kysucká cyklotrasa – spracovanie technickej štúdie – 30 000 eur 
Obnova autoparku Úradu ŽSK – nákup 4 referentských vozidiel - 80 000 eur 
Interiérové vybavenie – blok C a blok B - 60 000 eur 
Komplexná rekonštrukcia - blok C - 80 000 eur 

Budova bývalej polikliniky Bytča - rekonštrukcia elektrických rozvodov - 400 00 eur
Budova bývalej polikliniky Turzovka - rekonštrukcia strechy - 65 000 eur
Budova bývalej polikliniky Liptovský Hrádok - rekonštrukcia výťahu - 60 000 eur 

Strojné investície - nákup vozidiel a mechanizmov 

Sypač - podvozky 14 ks - 1 890 000 eur
Sýpacia nadstavba - nová 14 ks - 770 000 eur
Snehový pluh 15 ks - 195 000 eur
Snehový pluh – 5 m sklopný 1 ks - 17 000 eur
Ľadorez 1 ks - 22 500 eur
Nakladač 5 ks - 350 000 eur
Rýpadlo - nakladač 1 ks - 100 000 eur
Nákladné vozidlo do 3,5 t, 7-miestne, sklápacie 2 ks - 52 000 eur 

Stavebné investície 

Rekonštrukcia mostného objektu č. 2347-002 most cez potok Hutnianka v k. ú. obce Huty - 25 000 eur
Rekonštrukcia mostného objektu č. 2347-003 most cez Badlovský potok v k. ú. obce Huty - 25 000 eur
Rekonštrukcia mostného objektu MO č. 584-004 most cez potok Studený v k.ú. obce Oravský Biely Potok - 390 448 eur
Rekonštrukcia MO 1796-006 Vrícko - 80 000 eur
Rekonštrukcia mostného objektu MO 2158- -001 most cez vodný tok Vríca v k. ú. Lazany - obec Kláštor pod Znievom - 70 029 eur
Rekonštrukcia mostného objektu MO 2109-002 most cez rieku Rajčanka v k. ú. obce Zbyňov - 64 383 eur
Rekonštrukcia mostného ojektu MO 2074-001 cez Tižinský potok v k. ú. obce Dolná Tižina - 57 240 eur
Oprava kamenného múru na ceste III/2076, Km 1,195 - 1,240 Terchová - Tiesňavy - 215 000 eur
MO 2021-001 Makov- úprava toku spojená s prestavbou mosta - 80 000 eur
Inžinierska činnosť - projektová činnosť, diagnostika, inžiniersko-geologické činnosti - 70 000 eur 

Prístrojová a zdravotnícka technika 

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca - 400 000 eur
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín - 185 000 eur
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená - 185 000 eur
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš - 200 000 eur
Oravská poliklinika Námestovo - 30 000 eur  


Stavebné investície v zdravotníctve 

KNsP Čadca - rekonštrukcia JIS – interná - 270 000 eur
KNsP Čadca - stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení - 450 000 eur
KNsP Čadca - stavebné úpravy OAMIS - 230 000 eur
DNsP MUDr. L. N. Jégeho, Dolný Kubín - stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení - 100 000 eur
DNsP MUDr. L. N. Jégeho, Dolný Kubín - rekonštrukcia podláh PVC krytín v monobloku nemocnice na lôžkových oddeleniach - 140 000 eur
DNsP MUDr. L. N. Jégeho, Dolný Kubín - komplexná prestavba starých operačných sál na rozšírenie ortopedického oddelenia - 150 000 eur
HNsP Trstená - rekonštrukcia a modernizácia GPO – I. etapa - 100 000 eur
HNsP Trstená - modernizácia a prístavba GPO - 600 000 eur
HNsP Trstená - zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu - 150 000 eur
HNsP, Trstená - vybudovanie nových parkovacích miest – I. a II. etapa - 100 000 eur

Strojné investície a zbierkové predmety v kultúre 

Liptovská knižnica G.F.B. v L. Mikuláši - výmena akumulačných pecí – 12 ks - 10 500 eur
Turčianska knižnica v Martine - elektromagnetický systém na ochranu knižničného fondu - 4 500 eur
Turčianska knižnica v Martine - osobný automobil - 14 000 eur
Turčianska knižnica v Martine - výpočtová technika – počítače 5 ks -  4 500 eur
Považské múzeum v Žiline - nákup pozemkov za účelom vybudovania parkoviska pre návštevníkov Budatínskeho zámku - 150 000 eur
Kysucké múzeum v Čadci - 7 – miestny osobný automobil - 15 000 eur
Turčianska galéria v Martine - Svetelné rampy do výstavných priestorov - 7 500 eur
Galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - nákup umeleckých diel a zbierok - 75 000 eur (5x15 000)
Považská galéria umenia v Žiline
Kysucká galéria v Oščadnici
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Liptovská galéria P. M. B. v L. Mikuláši
Turčianska galéria v Martine 

Stavebné investície v kultúre 

Považské múzeum v Žiline III. etapa - Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, časť Technické zázemie – II. etapa - 100 000 eur
Považské múzeum v Žiline - Hrad Strečno – II. Etapa reštaurovania interiéru hradnej kaplnky - 40 000 eur
Kysucká galéria v Oščadnici - vybudovanie depozitára – Kaštieľ Oščadnica – II. etapa - 100 000 eur
Turčianska knižnica v Martine - Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy - 280 000 eur
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši - stavebné úpravy budovy NKP – Škola lesnícka - I. etapa - 200 000 eur 

Konzervatórium Žilina - klavír - 33 651 eur
SOŠ polytechnická, D. Kubín – Kňažia – osobný automobil - 14 974 eur 

Stavebné investície vo vzdelávaní 

SOŠ dopravná, Žilina - nadstavba a stavebné úpravy internátu - I. etapa - 355 000 eur
Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina - rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie - 100 000 eur
Hotelová akadémia, Žilina - zlepšenie energetickej hospodárnosti objektov školy - 100 000 eur
Stredná zdravotnícka škola, Žilina - stavebné úpravy kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením - 40 000 eur
SOŠ podnikania, Žilina - odstránenie havarijného stavu kanalizácie v objekte budovy školy - 50 000 eur
Obchodná akadémia, Martin - stavebné úpravy kanalizačnej prípojky - 30 000 eur
Spojená škola, Nižná - rekonštrukcia hygienických zariadení v budove odborného výcviku - 85 000 eur
SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - zníženie energetickej náročnosti objektov – úpravy okenných výplní a fasády – II. etapa - 250 000 eur
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy školského internátu, ul. K. Petroviča - 150 000 eur
Stredná zdravotnícka škola, Žilina - stavebné úpravy kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením - II. Etapa - 200 000 eur
Gymnázium, Hlinská, Žilina - Športovo - rekreačný areál - prekládka parovodu - 100 000 eur
SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto - rekonštrukcia hygienických zariadení v budove školy - 70 000 eur
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina - rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie - 100 000 eur
SZŠ Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy školy – I. etapa - 100 000 eur
Gymnázium, Hlinská, Žilina - Športovo –rekreačný areál – I. etapa - 200 000 eur
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - Športovo – rekreačný areál – revitalizácia – I. etapa - 200 000 eur
Spojená škola, Martin - atletický a futbalový štadión - 200 000 eur
Konzervatórium, Žilina - nadstavba a prestavba – I. etapa - 200 000 eur
SZŠ, Žilina - stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu - 500 000 eur 

Strojné investície - nákup hnuteľného majetku do zariadení, napr. práčky, sušičky, signalizačné zariadenia, konvektomaty, sporáky, chladničky, el. panvice,...- 500 000 eur 

Nákup automobilov 

ZpS,DSS,Ú Replubliky, Žilina 5 - miestne auto - 11 892 eur
CSS - LÚČ, Žilina 9 - miestne auto - 26 000 eur
CSS - PARK, Čadca 9 - miestne auto - 26 000 eur
CSS Zákamenné 5-miestne auto - 12 500 eur 

Stavebné investície v sociálnej oblasti 
CSS Letokruhy, Karpatská 9, Žilina - stavebné úpravy kúpeľne - 30 000 eur
DSS SYNNÓMIA, Žilina - stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa - 200 000 eur
CSS PARK, Čadca - stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu - 370 000 eur
CSS Horelica, Čadca - stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov - 250 000 eur
CSS Slniečko, Oščadnica - stavebné úpravy – odstránenie havarijného stavu práčovne - 20 000 eur
DSS Méta, Martin - prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy - 370 000 Eeur
CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - odstránenie havarijného stavu kuchyne - 100 000 eur
CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - rekonštrukcia rozvodov ÚK II. etapa - 200 000 eur
DSS a ŠZ, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy a výmena okien - 100 000 eur
CSS ORAVA, Tvrdošín - stavebné úpravy – prístavba lôžkového výťahu a stavebné úpravy - 240 000 eur
CSS Zákamenné - stavebné úpravy v objekte č. 559 vrátane EPS, protipožiarnych dverí a domáceho rozhlasu - 60 000 eur
CSS Zákamenné - stavebné úpravy výťahu - objekt č. 559, pavilón A - 50 000 eur 


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: