ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Peter Fiabáne


Foto: ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Peter Fiabáne Foto: Peter Fiabáne

Vek: 55 
Rodinný stav: Ženatý
Počet detí: 2
Zamestnanie: Športový manažér

1. Predstavte nám Vašu základnú víziu smerovania Žiliny pre najbližšie 4 roky. Aké sú najpodstatnejšie piliere Vášho volebného programu a aké zmeny chcete občanom Žiliny ponúknuť?

Moja vízia je zhmotnená v Pláne ZA, dokumente, ktorým sme nadviazali na veľmi zaujímavú iniciatívu nezávislého kandidáta Matúša Valla, ktorá v Bratislave predstavil Plán B. Inšpiroval ma k tomu, aby sme aj my v Žiline dali dokopy kvalitný tím odborníkov, Žilinčanov, ktorí nášmu mestu rozumejú. Spoločne sme pripravili program, ktorý ľudia nájdu na www.planzilina.sk.

Obsahuje takmer 200 riešení, odporúčaní a vízií rozvoja mesta vo všetkých kľúčových oblastiach a ako primátor chcem z neho vychádzať. Ale ak by som mal vytiahnuť šesť najdôležitejších oblastí, boli by to určite doprava a parkovanie, bezpečnosť v meste, starostlivosť o seniorov, podpora mladých rodín, kvalita verejného priestoru, rozvoj športovísk a celkový spôsob akým mesto komunikuje s občanom. A podľa týchto priorít sú nastavené aj konkrétne riešenia. V oblasti dopravy chcem, aby mesto spolupracovalo s VUC na príprave systému integrovanej dopravy, čo zníži riziko dopravných zápch.

Pre seniorov pripravujeme navýšenie kapacít opatrovateľskej služby, úplne zmeníme spôsob akým sa v Žiline udržuje zeleň, verejný priestor a ako sa pristupuje k čisteniu ulíc. Chceme zaviesť aplikáciu, ktorá uľahčí ľuďom nahlasovanie podnetov a získavanie informácii od mesta. V pláne máme za tri roky vybudovať tri chýbajúce športoviská – atletický štadión, novú plaváreň a mesto musí mať funkčnú športovú halu. Mohol by som pokračovať, tých nápadov a riešení sú stovky, samozrejme nie všetko sa stihne zrealizovať za 4 roky.

2. Pri otázke vízií je nutné pozrieť sa aj na financovanie prísľubov, ktoré ponúkate voličom. Má Žilina dostatok zdrojov pre realizáciou vašich nápadov? Z akých zdrojov by ste chceli pokryť ich realizáciu?

Toto považujem aj ja za veľmi dôležité. Keď si dnes čítam niektoré sľuby protikandidátov, je mi jasné, že nie sú reálne, mesto si ich nebude môcť dovoliť, ale to volič často nevie rozlíšiť. Ja chcem ísť inou cestou, nesľubujem nesplniteľné a ani nemám v pláne realizovať všetky body svojho programu naraz a hneď. Každopádne, dobrou správou je, že mesto je v dobrej finančnej kondícii, aj vďaka odpísaniu dlhu v súvislosti s KIA, aj vďaka dobrému hospodáreniu, za čo doterajšie vedenie mesta chválim. Žilina má na to, aby v budúcich rokoch šla opäť po dlhej dobe do rozumných investícii.

Nehovoriac o tom, že mesto dlhodobo nevyužíva potenciál spolupráce s univerzitou, župou, nezapája zodpovedných investorov. Toto všetko sú nevyužité spôsoby ako zafinancovať aj náročnejšie projekty. Preto nemám vážne obavy, že by môj program bol z pohľadu financií prestrelený. Asi najnákladnejšia z môjho programu je výstavba športovísk, ale aj tu som po dôkladnom zmapovaní situácie, po komunikácii s univerzitou a VÚC presvedčený, že je plne v našich silách mať v Žiline do 4 rokov tri nové športoviská hodné krajského mesta.

3. Aká je Vaša politická orientácia a s koho podporou kandidujete? Predstavte najvýraznejších odborníkov vo Vašom tíme na vybrané problémy.

Ako kandidát som prijal podporu takmer všetkých súčasných opozičných strán. Je medzi nimi pravicová SaS či OKS, aj ľavicové Progresívne Slovensko. Tým som chcel vyslať jasný signál, že som pripravený spolupracovať a spájať ľudí naprieč politickým spektrom. Ak máme mesto zmeniť k lepšiemu, je to nevyhnutný predpoklad.

Čo je pre mňa naopak neprípustné, je spolupráca so stranami, ktoré sú z môjho pohľadu zodpovedné za morálny úpadok v krajine a obrovskú korupciu, konkrétne mám na mysli strany SMER a SNS. Nemyslím si, že tieto strany chcú ľuďom naozaj pomáhať, alebo že majú potenciál Slovensko kamkoľvek posunúť. Začína to byť veľmi viditeľné a verím, že si to čoskoro uvedomia aj ich súčasní voliči.

Čo sa týka odborníkov, na svoj tím som veľmi hrdý. V oblasti kultúry je to Marek Adamov, veľmi silní sme v téme sociálnej starostlivosti, vďaka ľuďom ako je Soňa Holúbkova, či Martin Brňak. Pre oblasť športu je to Peter Zánický, ďalej v oblasti kvality verejných priestorov je tu Matej Jasenka. Mohol by som pokračovať, v Pláne ZA je zapojených takmer 30 ľudí. Všetci sú to aktívni Žilinčania, ktorí ukázali, že svojej práci rozumejú a vedia realizovať zmeny. Ich podpora je pre mňa veľkým povzbudením.

4. Objasnite, z čoho pozostáva Vaša kampaň, koľko bude stáť a z akých prostriedkov je financovaná?

Snažím sa viesť pozitívnu kampaň, ktorí stojí na kvalitnom programe, na spájaní ľudí a na osobnom kontakte s voličmi. Plán ZA, ako náš program, som už spomenul. V snahe posunúť Žilinu vpred sa nám podarilo spojiť veľké množstvo výrazných žilinských osobností, takmer tretinu kandidátov do mestského zastupiteľstva a takmer všetky opozičné politické strany. Som presvedčený, že táto silná koalícia nám umožní náš program aj pretaviť do reality.

Ale asi najdôležitejším pilierom mojej kandidatúry je kampaň v uliciach, medzi ľuďmi a od dverí k dverám. Máme to spočítané, podarilo sa mi takto osobne stretnúť už skoro 15 000 Žilinčanov a je to skúsenosť na nezaplatenie. Človek sa vďaka tomu naozaj ponorí hlboko do duše tohto mesta. Odporúčam tento druh kampane každému kandidátovi.

Celkové náklady na našu kampaň by sa mali pohybovať okolo 100 000 EUR. Čo sa financovania týka, časť som si zaplatil sám s manželkou z našich odložených peňazí, ale väčšinu vyskladali príspevky menších darcov a sponzorov. Prijímam len nekorupčné sumy do 5000 EUR a pokiaľ viem, sme asi prví, kto v histórii Žiliny vyskúšal v politickej kampani crowdfunding. Dali sme možnosť prispievať na kampaň aj bežným ľuďom, priateľom, známym, malým darcom. Reálne sa tak finančne zodpovedám veľkému množstvu Žilinčanov, nie jednému dominantnému sponzorovi, ktorí by za podporu chcel po voľbách protislužbu. Ak uspejem, obyvatelia tohto mesta majú istotu, že sa budem vo funkcii zodpovedať len im a svojmu svedomiu.

5. Ako sa pozeráte na prácu primátora a mestského zastupiteľstva v Žiline v končiacom volebnom období?

Toto obdobie vnímam ako obdobie zbytočných konfliktov, ktoré blokovali rozvoj mesta. Primátor nebol schopný ísť cestou kompromisu, zastupiteľstvá boli plné osobných útokov a žabomyších hádok medzi poslancami, primátorom a hlavne viceprimátorom, pánom Gromom.

Z týchto dôvodov vnímam toto obdobie veľmi negatívne a aj ako prípadný primátor som rozhodnutý nastaviť úplne inú kultúru v zastupiteľstve. Tiež hodnotím negatívne viaceré nekoncepčné a predražené projekty mesta, ako je napríklad MHD zadarmo, megaprojekt športového centra AŽiŠ, či nehospodárne fungovanie Žilinského hokeja.

6. Čo v meste podľa vás funguje dobre a v prípade zvolenia by ste v tom pokračovali?

Určite by som predošlého primátora pochválil za dobré hospodárenie. Žilina je v dobre finančnej kondícii a aj keď je to z veľkej časti zásluha odpísania dlhu, ktorý mesto nieslo na pleciach v súvislosti s výstavbou KIA Motors, predošlé vedenie si v tomto smere zaslúži pochvalu. Pozitívne hodnotím aj investície do MHD, obnovu vozového parku, v ktorého rozširovaní treba pokračovať. Ale celkovo vnímam a veľmi intenzívne cítim, že takmer všetko, čo mesto rieši sa dá už v 21. storočí robiť inak a lepšie, s väčším efektom pre ľudí.

7. Čo sa dá v Žiline zmeniť aj bez nutnosti nákladných investícií a v krátkom časovom horizonte?

Je veľmi veľa vecí, ktoré vieme zmeniť nie peniazmi, ale zmenou spôsobu myslenia. Môj dojem z tohto mesta je, že sa pred ľuďmi zatvára. Všetko chce realizovať samo a len podľa svojich predstáv, často bez predošlej diskusie. Ja chcem ísť presne opačnou cestou. V Žiline je veľa ľudí, ktorí robia skvelú prácu, majú nadšenie a mesto ich potenciál nijak nevyužíva. Sú oblasti, kde mesto nevie robiť veci tak dobre ako samotní ľudia. Dobrým príkladom je šport alebo kultúra a sociálna oblasť. Žiaden úradník nikdy nenahradí srdce a nadšenie ľudí, ktorí milujú to, čo robia. Chcem, aby sa mesto viac otvorilo, nerobilo veci samo, ale skôr podporilo aktivity šikovných ľudí, samozrejme za jasne daných podmienok. Tento krok nás nebude nič stáť, dokonca financie ušetrí a myslím si, že to do mesta vleje nový život a elán.

A potom sú tu veci, ako čistota a celkový stav ulíc, parkov, vnútroblokov – nášho spoločného priestoru. Údržba verejného priestoru nie je nijak zásadná položka mestského rozpočtu. Chcem ju navýšiť a starostlivosť o verejný priestor profesionalizovať tak, aby sme mali ulice čisté, trávniky pokosené, námestia a parky upravené. Chcem podporiť výsadbu kvetov a stromov. Toto sú veci, ktoré nestoja veľa, ale okamžite zmenia tvár mesta a aj my sa tu budeme cítiť lepšie. A do tretice, chcem zaviesť aplikáciu Odkaz pre starostu, ktorú využíva úspešne množstvo slovenských miest. Aplikácia umožňuje ľuďom prakticky okamžite nahlasovať podnety mestu a mesto vie oveľa rýchlejšie reagovať. Taktiež je to riešenie, ktoré vieme zaviesť rýchlo a lacno.

8. Ktoré tri problémy najviac trápia Žilinčanov? Aké navrhujete ich riešenie?

Z môjho pohľadu sú to doprava a parkovanie, čistota a celkový stav verejného priestoru a komunikácia s občanom, resp. celková úroveň služieb mesta.

V oblasti dopravy a parkovania sú to dve konkrétne riešenia. Jednak je to ukončenie nevýhodnej parkovacej zmluvy, aby sa mesto stalo pánom svojej parkovacej politiky a aby sme nestrácali stovky tisíc eur ročne na zmluve so súkromnou spoločnosťou. Zároveň musí mesto začať s krajom spolupracovať na príprave systému integrovanej dopravy. Potrebujeme ľudí z okolia, ktorí denne do Žiliny dochádzajú za prácou dostať z áut do autobusov a hlavne vlakov. Ak sa nám to podarí, v Žilinských uliciach a parkoviskách ubudnú tisícky áut, ktoré dnes mesto zahlcujú.

V oblasti čistoty verejného priestoru je to okamžité navýšenie rozpočtu na údržbu a čistenie. Obnovíme tiež úrad hlavného architekta, ktorý v Žiline chýba, čo považujem za absurdné a veľmi nezodpovedné. Všetky úpravy parkov, námestí bude mesto realizovať v spolupráci s krajinnými architektmi a slovo budú mať vždy aj občania, obyvatelia tejto lokality. Takto sa má po správnosti pristupovať k zmenám v meste a trúfam si povedať, že po 4 rokoch tohto prístupu bude Žilina vyzerať úplne inak.

Čo sa týka komunikácie s občanom, tam je to už spomínaný Odkaz pre starostu, zavedenie participatívneho rozpočtu, aby mohli občania rozhodnúť na čo pôjdu mestské peniaze a čo by malo mesto v ich mestskej časti prioritne riešiť.

 

 

9. S komunálnou politikou už máte skúsenosti, čo sa vám podarilo pre Žilinčanov presadiť?

Svoj odpočet práce som zverejnil aj na svojom webe, obsahuje niekoľko desiatok bodov, riešení a projektov, ktoré som presadil buď sám, alebo v spolupráci s kolegami či aktívnymi Žilinčanmi. Najviac som asi hrdý na dobre fungujúci grantový systém, cez ktorý bolo podporených už tisíce projektov a ktorého som spoluautorom. Tiež na výstavbu športovísk a ihrísk, ako napríklad hala pri ZŠ Javorku.

Veľmi ma teší, že naša práca v Nadácii Lesopark priniesla svoje ovocie a konečne sa realizuje náš projekt rekonštrukcie ihriska v lesoparku. Presadil som tiež čiastočné zvýšenie frekvencie kosenia a čistenia ulíc, aj keď ani toto navýšenie nepovažujem za dostatočné. Vždy som sa snažil svoju prácu poslanca vykonávať poctivo, chodiť pravidelne na stretnutia s občanmi a riešiť ich podnety.

10. Prečo by mali voliči dať svoj hlas práve vám a čo ponúkate oproti Vašim protikandidátom?

Nechcem kritizovať svojich protikandidátov, ale keď počúvam a čítam ich vyjadrenia, mám pocit, že počujem len samé JA a to ako vyriešia vlastne úplne všetko. Ja mám inú filozofiu v živote aj ako kandidát. Myslím si, že primátor môže zmeniť veľa, ale oveľa viac dokáže ak má schopnosť ľudí spájať a zapojiť do riešení. Ponúkam preto realistický program, ktorý nevyrobili marketéri, ale tvorili sme ho spoločne s tromi desiatkami Žilinčanov, odborníkov, ako ľudia, ktorí životu v tomto meste rozumieme. Celú kampaň sa snažím komunikovať pozitívne, podarilo sa mi spojiť v Žiline takmer všetky opozičné strany a mám za sebou aj podporu takmer tretiny všetkých kandidátov na poslancov.

Snažím sa Žilinčanom ukázať, že vo mne získajú primátora, ktorý nebude roky živiť konflikty a žabomyšie hádky, ale naopak bude načúvať a bude schopný získať podporu pre riešenia, ktoré mesto potrebuje. Moji dvaja hlavní protikandidáti majú skôr povesť konfliktných politikov, ktorí ľudí v tomto meste rozdeľujú. A napokon, myslím si, že mám za sebou životný príbeh človeka, ktorý konal vždy čestne a férovo, akokoľvek sa súčasná masívna antikampaň proti mne snaží v ľuďoch vzbudiť presne opačný dojem.

11. Je podľa vás súčasná výška odmeny poslanca MZ v Žiline primeraná práci?

Je to podobné ako v prípade poslancov Národnej rady. Ak sa bavíme o človeku, ktorý k tej práci pristupuje zodpovedne a chce ju robiť dobre a poctivo, potom je namieste aj vyššia odmena. Ale potom sú tu samozrejme aj takí poslanci, ktorí si svoj plat nezaslúžia. Osobne si myslím, že je lepšie mať poslanecký zbor, ktorý je dobre zaplatený a adekvátne tomu aj maká, ako mať poslancov, ktorí síce dostávajú smiešne peniaze, ale ani nič nerobia. Je na voličoch, aby si odsledovali, ktorí poslanci si svoje peniaze aj reálne zaslúžia a ktorí nie.

12. Aké budú Vaše prvé kroky po zvolení na Radnicu?

Nech to znie akokoľvek populisticky, predám služobné auto Audi. Pre mňa je prejavom arogancie a neúcty. Tiež budem chcieť dostáť svojmu predvolebnému sľubu a okamžite po nástupe do úradu otvoriť rokovania o parkovacej spoločnosti s cieľom ukončiť súčasný nevýhodný stav pre mesto a jeho obyvateľov. Do tretice, zadám personálny a finančný audit, ktorý nám presne povie, kde máme rezervy. Ako veľmi dôležité vnímam aj stretnutia so všetkými poslaneckými klubmi, ktoré po voľbách vzniknú.

Chcem, aby sme si jasne povedali, ktoré oblasti chceme riešiť a zhodneme sa na nich a naopak, konfliktné veci odložíme na neskôr. Čiže vo všetkých témach, kde je spoločný názor na riešenie, tieto témy otvoriť a povedať si, čo za štyri roky konkrétne vyriešime. Tam, kde nás veci rozdeľujú, nechať ich v zásuvke, zbytočne nevytvárať konflikt, ak nie sme pripravení ho vyriešiť. A vytiahnuť ich vtedy, keď sme pripravení ich dotiahnuť.

Prečítajte si viac: