Zo Žilinskej univerzity najlepšia Strojnícka fakulta a Fakultu bezpečnostného inžinierstva


Foto: Zo Žilinskej univerzity najlepšia Strojnícka fakulta a Fakultu bezpečnostného inžinierstva

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) dnes zverejnila hodnotenie fakúlt vysokých škôl v rámci Slovenska. Všeobecné závery prišli k tomu, že počet študentov klesá a napríklad sa zvyšuje emigrácia za vzdelaním. Ako obstáli jednotlivé fakulty Žilinskej univerzity v celkovej konkurencii?

Najlepšie sú na tom Strojnícka fakulta a Fakultu bezpečnostného inžinierstva

Kategória technicky orientovaných fakúlt

1 Fakulta chemic. a potrav. technológie STU
2 Strojnícka fakulta ŽU
3 Fakulta elektrotechniky a informatiky
4 Hutnícka fakulta TUKE
5 Fakulta výrobných technológií TUKE

Kategória fakúlt so zameraním na ostatné spoločenské vedy

1 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
2 Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU
3 Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
4 Fakulta európ. štúdií a region. rozvoja SPU
5 Fakulta politic. vied a medzinár. vzťahov UMB

Kategória filozofických fakúlt

1 Fakulta humanit. a prírodných vied PU
2 Filozofická fakulta KU
3 Fakulta humanitných vied ŽU
4 Filozofická fakulta UK
5 Filozofická fakulta UPJŠ 

Fakulty z ostatných kategórii sa neumiestnili v TOP 5, kompletný rebríček si môžete prezrieť na http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/file/ARRA_Sprava_2014.pdf