Kamery Mestskej polície Žilina nesledujú byty obyvateľov!


Foto: Kamery Mestskej polície Žilina nesledujú byty obyvateľov!
Galéria: 7 fotiek

Od čitateľky sme dostali tip na kameru MP Žilina, ktorá je umiestnená na rohu paneláku. Nakoľko štandardne ide o všesmerové kamery, predpokladá, že kamera monitoruje aj časť jej bytu - súkromného majetku. Takto vyzerá kamera pri pohľade z jej okna.

Dnes vyšlo aj stanovisko Mestskej polície Žilina k tomuto problému:

Mestská polícia reaguje na dezinformácie ohľadom prevádzky mestského kamerového systému. Mestská polícia Žilina ubezpečuje obyvateľov mesta a sídlisk, že mestský kamerový systém výlučne monitoruje verejné priestranstvá.

Monitorovacie bezpečnostné kamery sa umiestňujú predovšetkým na miesta prístupné verejnosti a len na účely verejného poriadku, bezpečnosti, odhaľovania kriminality a vandalizmu, kde je možné činnosťou týchto kamier obmedziť páchanie protiprávnych deliktov tzv. uličnej kriminality (napr. vreckové krádeže, porušovanie dopravných predpisov, vandalizmus – poškodzovanie historických pamiatok a iných objektov sprejermi a pod.), kamery monitorujú aktuálnu dopravnú situáciu a v neposlednom rade slúžia ako kvalitný prostriedok v prípade vzniku a riešení rôznych mimoriadnych udalostí pre potreby krízového štábu, zložky Integrovaného záchranného systému a pre účely orgánov činných v trestnom konaní. Bezpečnostné kamery počas svojej činnosti nesmú plánovito sledovať dianie vo vnútri priľahlých budov.

Za týmto účelom sú v konkrétnych kamerách inštalované tzv. privátne zóny, ktoré bránia v sledovaní súkromných priestorov a osôb (viď fotodokumentácia). Oprávnená osoba, ktorá je oprávnená manipulovať s kamerovým systémom je fyzická osoba, ktorá je pred použitím kamerového systému poučená o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, bola oboznámená s technickým zariadením a používaním kamerového systému v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, zároveň oprávnená osoba svojím podpisom potvrdila vykonanie poučenia a oboznámenia sa s vyššie uvedenými skutočnosťami. Miestnosť obsluhy kamerového systému je režimovým pracoviskom, kde je vstup nepovolaných osôb zakázaný.(6)

Konkrétny pohľad z danej kamery od čitateľky vyzerá nasledovne

Viac fotografií v galérii
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu