Dnes najčítanejšie
Žilinskí policajti našli u Mareka na Hájiku väčšie množstvo pervitínu, za drogy už bol v minulosti odsúdený

17 január 2022 - 23:55

V žilinskej mestskej časti Zádubnie plánujú vybudovať nový chodník s dĺžkou viac ako 600 metrov

Foto: V žilinskej mestskej časti Zádubnie plánujú vybudovať nový chodník s dĺžkou viac ako 600 metrov
Foto: ilustračné
Získavajte aktuálne správy prostredníctvom Telegramu Sledovať Telegram

Žilinská samospráva plánuje vybudovať v mestskej časti Zádubnie nový chodník. Ten by mal viesť popri frekventovanej ceste tretej triedy III/2070 a obyvateľom uľahčiť presun na úseku dlhom viac ako 600 metrov. Vybudovaním chodníka sa v lokalite výrazne zvýši bezpečnosť, pre často neprehľadnú situáciu a zlé šírkové pomery býva prechádzanie po kraji vozovky nebezpečné.

Mesto Žilina ako stavebník už požiadalo o vydanie stavebného povolenia. Vyplýva to zo zverejneného oznámenia na úradnej tabuli samosprávy. V tomto prípade už bolo konanie začaté bez ústneho pojednávania. Projekt sa skladá z ôsmich stavebných objektov, pričom prvé štyri riešia samotný chodník a zvyšné časti priekopu so stokou pre dažďovú vodu. Zverejnený dokument rieši aj zatrubnenie priekopy a odvedenie povrchových a dažďových vôd do potoka.

Na pozemkoch patriacich mestu by mal vzniknúť chodník široký dva metre. Od vozovky bude oddelený výškovo a lemovaný cestným obrubníkom. V miestach vjazdov do dvorov rodinných domov sa vybudujú plynulé zníženia a napojenia. Odvodnenie zabezpečí nová dažďová kanalizácia, ktorá je súčasťou projektu. Ako povrchová úprava má byť použitá betónová zámková dlažba. 

Účastníci stavebného konania, ktorým samospráva doručí oznámenie o jeho začatí, sa môžu v lehote do siedmich dní vyjadriť. Do podkladov má možnosť nahliadať aj široká verejnosť, dostupné sú na žilinskom mestskom úrade počas úradných hodín.Dopravný servis
Hájik
Zver pri ceste
21:14
Oškerda
Prekážka na ceste
21:11
Hričovská
Policajná hliadka
20:45
Strečno
Iné nebezpečenstvo
20:27
Strečno
Jama na ceste
19:13
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia