Dnes najčítanejšie
S testovaním začali aj v Kia Motors pri Žiline, za prvý deň stihli otestovať 1200 zamestnancov

03 júl 2020 - 17:31

Poškodenie neskolaudovanej cyklotrasy župa rieši, obchádzka schodmi je najvhodnejším variantom

Úsek cyklotrasy Hrad Budatín – Strečno" onclick="ga('send', 'event', 'tagy', 'prispevky');">Hrad Strečno realizuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v rámci projektu “Na bickyli k susedom” z operačného programu Interreg V-A SK-CZ. Za vybudovanie takmer štvorkilometrovej časti zaplatí župa zhotoviteľovi viac než 447-tisíc eur.

Stavbu už dnes využívajú cyklisti a chodci v rozpore s tým, že nie je skolaudovaná. Približne na druhom kilometri v smere od Budatína križuje trasu odľahčovacia stoka dažďovej kanalizácie.

Pôvodný projekt, ktorý počítal s osadením plytkého žľabu a prejazdnej mreže, museli projektanti prerábať pre nesúhlasné stanovisko spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK). Po úprave je na mieste obchádzka vyriešená dvoma schodiskami, dopravným značením a odnímateľnými cyklozábranami z oboch strán.

Opravu poškodenej trasy riešia

Pred dvoma týždňami práve spomínanom mieste obchádzky cyklotrasu poškodil prívalový dážď. Ako potvrdila hovorkyňa ŽSK Martina Remencová, župa už o probléme vie a rieši zabezpečenie opravy. Finančné prostriedky zatiaľ nie sú vyčlenené, samospráva hľadá možnosti:  

„Úsek novej „ľavobrežnej“ cyklotrasy bol poškodený po intenzívnych zrážkach a lokálnej povodni. Na mieste sa zrealizovali dve stretnutia so zhotoviteľom stavby aj s projektantom za účasti Okresného dopravného inšpektorátu, spoločnosti SEVAK, Slovenského vodohospodárskeho podniku aj Vodohospodárskej výstavby. Aktuálne hľadáme vhodné riešenia na úpravu a opravu tohto úseku.“ 

Aj keď trasa nie je oficiálne sprístupnená a cyklisti či chodci ju nemajú využívať, mnohí sa sťažovali na spôsob vyriešenia prejazdu miestom vyústenia. Župa aj SEVAK sa však zhodujú v tom, že toto riešenie je vhodné práve počas intenzívnych a dažďov:

„Rešpektovali sme požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu, podľa ktorého bola obchádzka vhodným riešením. Ide o bezpečnosť všetkých užívateľov tejto komunikácie, keďže obchádzková trasa má slúžiť najmä v kritických situáciách – napríklad v prípade prívalových dažďov, s čím súvisí veľký objem vody v odľahčovacej stoke,“ doplnila Remencová. 

Stoka je neregulovateľná, prioritou je bezpečnosť a funkcia ochrany pred povodňami

Pôvodné navrhované riešenie v podobe plytkého žľabu s mrežou by nezaručovalo bezpečnosť cyklistov, odľahčovacia stoka slúži počas prívalových dažďov na bezpečné odvedenie prívalových odpadových vôd zo sídliska Vlčince. Do stoky preteká v čase dažďa odpadová voda, ktorá je zmesou splaškovej a dažďovej vody:

„Odpadové vody zo sídliska Vlčince sú odvádzané jednotnou kanalizáciou - teda jedným potrubím pre všetky vody, splaškové a v čase atmosférických zrážok aj dažďové. Hlavný kanalizačný zberač vedie zo sídliska ulicou Nemocničná, následne ulicou Košická do centra mesta, a ďalej do čistiarne odpadových vôd v Hornom Hričove. V križovatke ulíc Košická - Nemocničná je na potrubí hlavného kanalizačného zberača zriadená odľahčovacia komora, v ktorej je na potrubí kanalizačného zberača zriadený odľahčovací prepad, a následne za ním odľahčovacia stoka, ktorá v čase atmosférických zrážok a v čase topenia sa snehu, odvádza nariedené odpadové vody cez výustný objekt do Váhu,“ vysvetľuje fungovanie stoky Dagmar Rošková zo spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Aj keď je v odľahčovacej komore osadené zariadenie na zachytávanie pevných látok, nedokáže vždy odchytiť všetky látky, obsiahnuté v zmesi nariedenej odpadovej vody. Aj preto sa na mieste niekedy vyskytnú kúsky hygienických potrieb.

Práve tento mechanizmus fungovania, ktorý zaisťuje bezpečné odvádzanie dažďovej a splaškovej vody, by mohol byť pre cyklistov v prípade realizácie plytkého žľabu nebezpečený. Dôvodom je fakt, že odtok prívalových odpadových vôd cez odľahčovaciu stoku je neregulovateľný.

Stoku nie je možné regulovať, prejazd miestom v čase dažďov by bol nebezpečný. Zdroj: čitateľ

Aj preto SEVAK pôvodne navrhované riešenie v dokumentácii s využitím mreže zamietol. S návrhom obchádzky a osadením cyklozábran a dopravného značenia už spoločnosť súhlasila bez pripomienok. Cyklotrasa je v tomto úseku situovaná na berme hrádze, ktorá slúži predovšetkým na ochranu pred povodňovými vodami rieky Váh.

Jej prevádzkovateľom je Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, (VV, š.p.), z tohto titulu stanovuje podmienky realizácie objektov v profile vodného toku, vrátane vyústenia odľahčovacej stoky do Váhu. Práve VV, š.p. stanovil podmienky projektantovi na osadenie zábran a značenia.

Pri rozhodovaní zvažovali aj iné možnosti

V mieste sa pritom uvažovalo aj o iných riešeniach: „V rámci prípravy uvedenej stavby sa zástupcovia SEVAK-u opakovane zúčastnili rokovaní a spolu so zástupcom investora, projektanta a iných zainteresovaných osôb sa uvažovalo aj o iných riešeniach, napríklad aj nadchodnej lávke alebo zatrubnení. Investor vybral pre neho najvhodnejšie riešenie,“ dodala Rošková. 

Žilinská župa zvolila podľa hovorkyne schody aj preto, lebo ide o najjednoduchší variant. Aj keď by si to mnohí budúci užívatelia cyklotrasy želali, vybudovať v mieste premostenie nie je možné:

„Obchádzka formou schodov je najjednoduchším variantom, ktorý nepredstavuje výrazný zásah do objektov Vodného diela Žilina. Podľa vyjadrenia projektanta iné riešenie nebolo vhodné, nakoľko v berme nie je možné vybudovať žiadne pevne zabudované objekty - napríklad mostný objekt,“ potvrdila Remencová.

Cyklotrasu zatiaľ nesmú cyklisti a chodci využívať, popri oprave úseku rieši samospráva aj možnosť predčasného užívania stavby: „Kolaudačné konanie na novú cyklotrasu k dnešnému dňu ešte nebolo zrealizované. V súčasnosti sa rieši predčasné užívanie tejto stavby. ŽSK plánuje slávnostné otvorenie cyklotrasy po vybavení potrebných povolení na predčasné užívanie, prípadne po kolaudácii,“ uzavrela hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja.
167 reakcií


Dopravný servis
Hričovská
Policajná hliadka
18:38
Strečno
Dopravná nehoda
18:27
Mojšova Lúčka
Prekážka na ceste
18:07
Strečno
Jama na ceste
18:07
Strečno
Policajná hliadka
17:57
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia