Dnes najčítanejšie
Opitý lekár, ktorý minulý rok usmrtil chodca pri Strečne, dostal po odvolaní ešte vyšší trest

31 január 2020 - 14:07

Prepojenie Žiliny a Martina cyklotrasou - po ukončení posudzovania požiada župa o územné rozhodnutie

Foto: Prepojenie Žiliny a Martina cyklotrasou - po ukončení posudzovania požiada župa o územné rozhodnutie
Foto: Žilinský samosprávny kraj

V príprave cyklotrasy popod Strečno, vďaka ktorej sa budeme môcť presúvať na bicykli medzi Martinom a Žilinou, nastal posun. Ako sme informovali už v decemberi, po takmer piatich rokoch bolo ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Žilinský samosprávny kraj už má spracovanú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu s približne 40 súhlasnými stanoviskami, ďalší posun ale brzdilo práve posudzovanie EIA. 

„Procesy posudzovania vplyvov stavieb cyklotrás na životné prostredie sú mimoriadne náročné. Bez tohto dokumentu by sme sa však nepohli ďalej. Hľadali sme také riešenia, ktoré sú síce stavebne zložitejšie, ale ich dopad na životné prostredie bude minimálny,“ spresnila županka Erika Jurinová. 

Štrnásť kilometrov dlhý úsek Strečno – LipovecVrútky povedie atraktívnym prostredím Strečnianskych meandrov. Vyrásť by mal za pomoci štrukturálnych fondov, župa teraz v krátkom čase podá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, neskôr požiada o stavebné povolenie. Nasledovať bude vysporiadanie pozemkov a zháňanie financií. 

„Ide o najnáročnejší úsek v rámci celej Vážskej cyklomagistrály. Prichádza tam do úvahy niekoľko zaujímavých stavebných prvkov – od dvoch nových mostov ponad rieku Váh, rekonštrukcie dvoch existujúcich lávok, až po špeciálnu lávku, ktorá bude priechodná pre živočíchy,“ doplnil odborník na cyklodopravu pre ŽSK Dušan Kubička. 

Úsek Strečno – Lipovec – Vrútky je súčasťou Vážskej cyklotrasy, ktorá zabezpečí prechod cyklistov naprieč štyrmi samosprávnymi krajmi od sútoku rieky Váh až po prameň Čierneho Váhu.

Jej najdlhšia časť, vyše 160 km, by mala viesť práve Žilinským krajom. V súčasnosti je u nás z nej zrealizovaných 22 kilometrov, ktoré majú charakter cyklochodníka. 

TRASOVANIE CYKLOTRASY STREČNO-VRÚTKY 

Úsek začína v obci Strečno, kde sa napojí na existujúci cyklochodník popri ľavom brehu Vodného diela Žilina. Ďalej trasa prechádza územím obce Nezbudská Lúčka proti prúdu rieky Váh, okrajom chráneného prírodného územia, popod chatovú osadu Jánošíkovo, územie obce Lipovec smerom do mesta Vrútky, kde trasa končí v križovatke ulíc Matušovičovský rad – Čachovský rad pri cestnom moste ponad rieku Turiec
265 reakcií
Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj


Dopravný servis
Mostná
Policajná hliadka
20:37
Lavobrezná
Policajná hliadka
20:10
Mojšova Lúčka
Stacionárny radar
19:30
Hričovská
Policajná hliadka
18:23
Strečno
Policajná hliadka
18:09
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia