29 júl 2019 - 16:50

Pripravované sociálne balíčky môžu výrazne ovplyvniť príjmy rozpočtu mesta aj župy

Foto: Pripravované sociálne balíčky môžu výrazne ovplyvniť príjmy rozpočtu mesta aj župy
Foto: ilustračné - pixabay

Ešte v máji tohto roka predložila skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky novelu zákona o dani z príjmov, ktorou chcú poslanci zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka z aktuálnej hodnoty 19,2 násobku na 21 násobok životného minima. V prípade, že by bol zákon schválený, platnosť opatrenia by začala plynúť prvým januárom budúceho roka. 

Z očakávaného poklesu výberu dane z príjmov fyzických osôb by tratili samosprávy, teda župy a obce či mestá. Vyplýva to z kvantifikácie vplyvu opatrení zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane, ktorý vypracovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Samosprávy pritom podobnú záťaž z rozpočtu z dielne súčasnej vlády už pocítili, napríklad pri prenesení kompetencií zimnej údržby či sociálnych balíčkov.

Už vo februári sme informovali o tom, že dotované obedy na školách, ktoré budú od 1. septembra platiť pre všetkých žiakov, budú stáť mesto Žilina niekoľko stoviek tisíc eur.

Dôvodom je navýšenie počtu zamestnancov v školských jedálňach či potreba dovybavenia kuchýň. Ďalšie financie si vyžiadali rekreačné poukazy v mestských organizáciách s počtom zamestnancov nad stanovenou hranicou.

Domácnosti si polepšia v priemere o necelé štyri eurá mesačne, opatrenie pomôže najviac ľuďom s vyšším príjmom

Zaujímavosťou je, že štátny rozpočet by si v dôsledku predpokladaného nárastu spotreby na strane domácností polepšil cez vybranú daň z pridanej hodnoty o odhadovaných 13 miliónov.

Naopak, samosprávnym krajom by schválením opatrenia klesol príjem v roku 2020 o odhadovaných 45 miliónov eur, mestám a obciam o 104 miliónov eur. Celkové príjmy všetkých ôsmich krajov tvoria za prvý kvartál tohto roku sumu približne 1 293 miliónov, opatrenie by vyššie územné celky stálo približne 3,5 percenta ich príjmov. 

Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Pri veľmi hrubom prepočte týmto pomerom k ročným príjmom Žilinského samosprávneho kraja by tak župa prišla o viac ako 5 miliónov eur. Schválený rozpočet pre aktuálny rok počíta s daňovými príjmami na úrovni viac ako 110 miliónov eur.

Výsledkom opatrenia by podľa RRZ bolo zvýšenie príjmu rodín o 3,8 eur mesačne. „V členení podľa subjektov verejnej správy by navrhované opatrenie v roku 2020 znížilo príjmy samospráv o 149 mil. eur a naopak, zvýšilo príjmy štátneho rozpočtu o 13 mil. eur. Navrhované opatrenie by viedlo ku zvýšeniu disponibilných príjmov rodín priemerne o 0,4%. Rodiny by si polepšili v priemere o 3,8 eur mesačne,“ uviedla rada s tým, že najviac by si polepšili rodiny v siedmom až ôsmom príjmovom decile. 

Sociálne najslabším, naopak, nemusí opatrenie takmer vôbec pomôcť. „Pri rodinách s najnižšími príjmami by bol tento efekt blízky nule, keďže ich príjem je tvorený prevažne nepracovnými príjmami (sociálnymi dávkami, dôchodkami) nepodliehajúcimi dani,“ doplnila RRZ v stanovisku.

Mestám, obciam aj samosprávnym krajom v posledné roky rástli príjmy najmä vďaka významnému rastu hospodárstva a s ním spojeným vyšším výberom daní. S prichádzajúcim spomaľovaním ekonomiky však môžu príjmy klesať, no zvýšené výdavky v dôsledku opatrení vlády zostanú. 
11 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Práca na ceste
06:14
Strečno
Policajná hliadka
06:12
Hričovská
Kolóna
05:57
Cesta I/64
Policajná hliadka
05:44
Strečno
Prekážka na ceste
05:44
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia