Zdravotní klauni fungujú už 13 rokov, pravidelne tešia aj pacientov FNsP Žilina


Foto: Zdravotní klauni fungujú už 13 rokov, pravidelne tešia aj pacientov FNsP Žilina Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Dnes, v Svetový deň zdravia, oslavuje občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors svoje 13. narodeniny. Keď MUDr. Daniela Sejnová pozvala zdravotného klauna Garyho Edwardsa na Slovensko, aby spolu s ňou založil o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, netušil ani jeden z nich, akou významnou súčasťou detských oddelení sa zdravotní klauni z Červeného Nosa stanú a aké rozmery dosiahne projekt, ktorí v roku 2004 naštartovali spolu so 4 klaunmi v Detskej fakultnej nemocnici na Bratislavských Kramároch.Zakladateľ združenia rozbiehal návštevy v nemocnici v spolupráci so 4 klaunmi. V súčasnosti má organizácia na celom Slovensku 58 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí prešli náročným niekoľkoúrovňovým výberovým procesom, pričom sa zohľadňovali nielen ich umelecké, ale aj osobnostné predpoklady. Sú pravidelne školení nielen v oblasti klaunských či hudobných zručností, ale aj v oblasti rôznych detských a seniorských diagnóz. Neustále vzdelávanie je zárukou rastúcej profesionality a kvality nášho klaunského tímu.


Viac ako 14-tisíc návštev počas 13-ročnej existencie zdravotných klaunov

Naši zdravotní klauni zrealizovali za 13 rokov viac ako 14 tisíc návštev. Ich poslaním je prinášať humor a smiech do nemocníc a zariadení, kde klaunská návšteva pomáha pacientom. V súčasnosti zrealizujú zdravotní klauni približne 200 takých návštev mesačne. Ako hovorí aj spoluzakladateľka združenia MUDr. Daniela Sejnová: „Je dokázané, že dobrá nálada a psychická pohoda podporujú imunitný systém, čo je dôležité zvlášť pre hospitalizované deti.“

Hoci prvým a hlavným programom nášho združenia sú pravidelné návštevy na detských oddeleniach nemocníc, postupne sme rozbehli špeciálne programy zamerané nielen na deti, ale aj dospelých pacientov a seniorov na geriatrických oddeleniach nemocníc či DSS.

Okrem toho navštevujeme aj rodiny s detskými pacientmi v paliatívnej domácej starostlivosti, ale napríklad aj špeciálne školy s ťažko a kombinovane postihnutými žiakmi. Niekoľkí naši klauni vedú tiež odborný seminár o využití humoru v starostlivosti o pacienta určený hlavne pre zdravotnícky personál.

Prvé roky navštevovali zdravotní klauni iba oddelenia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na bratislavských Kramároch. V súčasnosti navštevujeme detské oddelenia všetkých nemocníc na Slovensku. Prehľad navštevovaných zariadení ukazuje mapa.


Prečítajte si viac:Zdroj: ČERVENÝ NOS Clowndoctors