Žilinská poslankyňa chce postupnými krokmi vyčistiť a oživiť potok Všivák


Foto: Žilinská poslankyňa chce postupnými krokmi vyčistiť a oživiť potok Všivák

Potok, ktorý preteká pod sídliskom Solinky, cez Bôrický park a ústi do Váhu, pozná väčšina Žilinčanov. Volá sa Všivák a počas silných dažďov sa zvykne vyliať zo svojho koryta, pričom najčastejšie zaplavuje práve Spanyolovu ulicu. Príčinou vylievania z koryta by mali byť nečistoty na vstupoch do potrubí. Tento vodný tok je dlhý takmer 5,5 kilometra a podľa najnovších informácií by sa mal pod Solinkami rozdeľovať na dve vetvy. Mnohí žilinčania ho ale poznajú aj podľa toho, ako veľmi je znečistený a zapácha. Do Všiváka totiž ústi niekoľko dažďových ale tiež splaškových kanalizácií. 

Nie veľmi priaznivá situácia so špinavým Všivákom by sa však mohla postupne meniť. Žilinská mestská poslankyňa Iveta Martinková totiž na Komisii životného prostredia predložila návrh na jeho oživenie, ako jeden z cieľov práce komisie v roku 2017. „Som veľmi šťastná, že bol na KŽP akceptovaný môj návrh, že je nutné, aby bol tento vzácny prúžok vody očistený a ochránený,“ hovorí poslankyňa, ktorá si interne tento proces nazvala - Zo Všiváka Živák. Potok je dokonca v územnom pláne mesta klasifikovaný ako regionálny biokoridor.

Cieľom je vyčistenie a oživenie potoka

Cieľom náročnej úlohy, ktorá teraz poslankyňu čaká, je vyčistenie a „oživenie“ tohto známeho žilinského potoka. Prírodu si aj podľa jej vlastných slov treba ctiť a vážiť a zachovávať ju pre budúce generácie. Poslankyňa dodala, že by sa veľmi potešila, keby sa po skončení tohto plánovaného procesu podarilo premenovať Všivák na Živák. Mnohým ľuďom sa terajší názov nepáči, no v súčasnosti naozaj zodpovedá aj aktuálnemu stavu potoka. Tento stav samozrejme zapríčinili ľudia. 


Poslankyňa Martinková momentálne zbiera všetky potrebné informácie. Písomne aj osobne komunikuje s kompetentnými osobami a ekológmi, pracovníkmi spoločnosti SEVAK či Slovenským vodohospodárskym podnikom. Od spoločností si vyžiadala potrebné podklady, týkajúce sa umiestnenia kanalizácie v celej spádovej oblasti potoka a starostlivosti o potok a jeho čistotu. „Absolvovala som aj rokovanie v laboratóriu Slovenského vodohospodárskeho podniku, kde som zistila, že úroveň znečistenia vody v potoku Všivák sa vôbec nemonitoruje,“ dodáva Iveta Martinková.

Podpora mesta aj občanov

Na základe všetkých zozbieraných informácií  iniciovala poslankyňa stretnutie s prednostom Mestského úradu a požiadala mesto o súčinnosť. Prednosta mestského úradu vyjadril veľký záujem o túto tému a podporil poslankyňu v plnom rozsahu. Na návrh poslankyne mesto v najbližších dňoch požiada SVP o odber vzoriek vody potoka na troch miestach, a to na prameni, na vstupe do kanála v Parku Ľudovíta Štúra a na ústí potoka. Tieto vzorky sa budú odoberať viac krát a budú odrazovým mostíkom k ďalším aktivitám.

K poslankyni sa pripojili už aj občania z OZ Merkuria, podobne ako mesto aj aktivisti z tohto OZ sa budú snažiť identifikovať nelegálne výpusty do potoka Všivák. Na základe týchto zistení sa bude žiadať od občanov ako i od podnikateľských subjektov, aby zjednali nápravu, lebo konajú protizákonne. 

Komisia ochrany životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline, na svojom januárovom zasadnutí na základe návrhu poslankyne Martinkovej stanovila na rok 2017 niekoľko hlavných cieľov, splnením ktorých sa zasadzuje o zdravšiu a krajšiu Žilinu. Jedným z týchto cieľov je aj vyčistenie a oživenie potoka Všivák.

Veríme, že sa mestskej poslankyni podarí jej plán zrealizovať a prispieť tak k čistejšej a krajšej Žiline. Situáciu budeme sledovať a prinášať aktuálne informácie.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: