Mesto vyhralo súd v kauze Aupark o 17,5 milióna eur, Krajský súd v Žiline potvrdil rozsudok


Foto: Mesto vyhralo súd v kauze Aupark o 17,5 milióna eur, Krajský súd v Žiline potvrdil rozsudok

Mesto Žilina informovalo dňa 19. januára 2017 na tlačovej konferencii o rozhodnutí Krajského súd v Žiline v prípade súdneho sporu so spoločnosťou HB Reavis. Celý spor sa datuje do roku 2012, kedy spoločnosť HB REAVIS Group zažalovala mesto Žilina a žiadala náhradu škody vo výške 17 560 914,55 eur.

Celá kauza má korene už v roku 2003, kedy vtedajší primátor mesta Žilina Ján Slota navrhol predaj Štúrovho námestia. Mestskí poslanci návrh schválili a spoločnosť HB Reavis námestie kúpila. Cena sa pohybovala na úrovni vtedajších 50 miliónov slovenských korún. Dňa 19. januára 2004 bola medzi mestom Žilina a spoločnosťou AUPARK II, spol. s.r.o. uzatvorená kúpna zmluva, ktorej predmetom bol prevod vlastníckeho práva k pozemkom na Štúrovom námestí.

Po voľbách v roku 2006 však nový primátor Ivan Harman považoval predaj za nevýhodný, výstavba bola podľa predstaviteľov mesta v rozpore s územným plánom. „Chceme Aupark v Žiline, ale nie na Štúrovom námestí. Bolo to jedno z troch centrálnych námestí mesta. Už celkom neprijateľná je pre mesto plánovaná architektúra a dopravné napojenie objektu,“ uviedol vtedy Ivan Harman. Mesto Žilina preto predajnú zmluvu napadlo súdne dňa 18. apríla 2007.

Predbežné opatrenie Krajského súdu v Žiline spustilo žalobu na náhradu škody

Počas súdneho konania ohľadom návrhu na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy zo dňa 19. januára 2004 bolo nariadené predbežné opatrenie vtedajšiemu majiteľovi Štúrovho námestia - spoločosti Aupark Žilina s.r.o. Predbežným opatrením mala spoločnosť zakázané vykonávať stavebné zmeny a úpravy na predmetných pozemkoch, ako aj prevádzať ich na tretie osoby alebo zaťažiť právom tretích osôb.

Práve pre toto opatrenie podala spoločnosť Aupark Žilina s.r.o. žalobu na náhrady škody, ktorá požadovanou výškou prekvapila nielen mesto Žilina. Nemajetkovú ujmu si vyčíslila na sumu 17 560 914,55 eur. Konanie bolo vedné na Okresnom súde v Žiline od roku 2012, pričom tento súd nakoniec v januári roku 2016 žalobu v plnom rozsahu zamietol.


Spoločnosť sa však odvolala, a tak súdny spor pokračoval na Krajskom súde v Žiline. Ten rozhodnutím zo dňa 27. októbra 2016 potvrdil rozsudok Okresného súdu a majetkovú ujmu spoločnosti Aupark Žilina nepriznal. Odôvodnenie z rozsudku spresnil Emil Hadbábny, právny zástupca mesta v spore. Z citácie vyplýva, že spoločnosť nebola stavebníkom, preto jej ujma nemohla vzniknúť.

„Logicky, keďže nebola stavebníkom, ju v ničom zákaz pokračovania v stavebných prácach nemohol obmedziť. Z toho dôvodu jej následne nemohla titulom nariadeného predbežného opatrenia vzniknúť žiadna ujma. Pokiaľ nádväzne ide o nadobúdateľa projektu, spoločnosť Aupark Holding, tomuto nevznikli pohľadávky na náhradu škody, nakoľko nejde o subjekt, voči ktorému by bolo predbežné opatrenie nariadené. Táto spločnosť sa ani necítila byť viazaná predbežným opatrením. Vychádzala zo skutočnosti, že prevzala len všetky práva a povinnosti, vyplývajúce zo stavebných povolení. Teda nestala sa univerzálnym nástupcom spoločnosti Aupark Žilina,“ uviedol Hadbábny na tlačovej konferencii.

Investor HB Reavis zatiaľ neuviedol, či podnikne ďalšie kroky


“Mesto Žilina vždy zastávalo názor, že investorovi v súvislosti s výstavbou obchodného centra nespôsobilo žiadnu škodu. Túto pozíciu sa mestu podarilo na súde úspešne obhájiť za spolupráce s advokátskymi kanceláriami,” uviedol na tlačovej konferencii primátor Igor Choma. Mesto sa, po odpustení dlhu za obytný súbor v Krasňanoch, zbavilo aj druhého sporu, ktorý by v prípade prehry mohol znamenať existenčné problémy pre mesto Žilina.

Spoločnosť sa vo svojom stanovisku vyjadrila krátko a stručne, výsledok súdneho sporu analyzuje. To, či podnikne právne kroky, tak zatiaľ nie je jasné, do úvahy pripadá aj mimoriadne dovolanie voči rozhodnutiu. „Aktuálne ho analyzujeme a prípadne zvážime ďalšie právne kroky,“ uviedla náš portál Martina Jamrichová z HB Reavis.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu