Vojaci sa dnes v areáli 5. pluku špeciálneho určenia lúčili, odchádzajú plniť úlohy do Afganistanu


Foto: Vojaci sa dnes v areáli 5. pluku špeciálneho určenia lúčili, odchádzajú plniť úlohy do Afganistanu Foto: Ministerstvo obrany - mod.gov.sk

Dnes 16. novembra 2016 sa o 09:00 hod. uskutočnil slávnostný nástup príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí odchádzajú plniť úlohy do operácie Resolute Support v Afganistane. Na akte sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Saloň a 2. zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genmjr. Jindřich Joch. Zároveň sa s vojakmi oficiálne rozlúčili aj ich rodinní príslušníci.

Slovenská republika je do nebojovej operácie Resolute Support v Afganistane zapojená už takmer dva roky a aj jej vojaci pomáhajú budovať afganské národné bezpečnostné sily, aby boli neskôr schopné samostatne udržiavať stabilitu a bezpečnosť vo svojej krajine, teda bez podpory NATO.

Tridsaťdva mužov a dve ženy budú v rámci slovenskej jednotky pôsobiť v Kábule a okolí v rámci poradenského, výcvikového, ale i zdravotníckeho tímu. „Osobne som hrdý, že môžeme všetkým našim partnerom hovoriť, že afganské bezpečnostné sily sa budú učiť naozaj od našich najlepších. Verím, že slovenskí vojaci v najbližších mesiacoch zúročia roky náročného výcviku a odovzdajú ich ďalej preto, aby aj život ľudí v krajine dlhodobo sužovanej konfliktmi mohol byť bezpečnejší a lepší,“ povedal štátny tajomník ministerstva obrany Marián Saloň.

Dokumentárny film Sám vojak v poli ukazuje pôsobenie našej jednotky v Afganistane v rámci operácie predošlej ISAF
Blízky východ je v súčasnosti jedným z najnestabilnejších regiónov sveta, čo zvlášť platí o Afganistane. Medzinárodné spoločenstvo má záujem na tom, aby bola afganská vláda sebestačná, rozvážna a demokratická. „Prostredie v Afganistane sa neustále mení, preto musia byť vojaci neustále ostražití. Všetci sú však psychicky aj fyzicky pripravení na to, aby zvládli plnenie úloh tak, ako je od nich požadované, a teda aby obhájili meno Ozbrojených síl SR a Slovenska ako aj ich predchodcovia,“ uviedol generálmajor Jindřich Joch. Obaja zaželali celej 5. rotácii úspešné plnenie úloh a šťastný návrat domov, a zároveň sa obrátili aj na ich najbližších s nádejou, že ich budú počas celej misie podporovať.

„Do operácie Resolute Support Afganistan odchádzame pripravení maximálne, ako je to len možné. Sme si vedomí nebezpečenstva, ktoré tam číha na každom kroku. Sme teda pripravení na to, aby sme splnili úlohy, ktoré pred nás mandát Slovenskej republiky, ako aj veliteľstvo operácie postaví. Verím tomu, že to bude bez akýchkoľvek strát,“ povedal veliteľ slovenského kontingentu plukovník Oliver Toderiška.

Slovenskí vojaci pôsobili už aj v predchádzajúcej operácii International Security Assistance Force (ISAF), ktorá v Afganistane trvala 13 rokov. V nej sa vystriedalo viac ako 3500 príslušníkov OS SR, pričom do novej operácie Resolute Support sme ich zatiaľ vyslali 168. V súčasnosti v nej pôsobí 44 Slovákov, pričom 4. rotácia sa z misie vráti 2. decembra.

Resolute Support je nebojová operácia, cieľom je podpora afgánskych bezpečnostných zložiek

Operácia Resolute Support vznikla dňom 1. januára 2015 na základe rozhodnutia Severoatlantickej rady NATO z 28. novembra 2014 a platnej dohody o statuse síl (SOFA). Táto operácia je svojím charakterom odlišná od predchádzajúcej operácie ISAF, nakoľko je menšia (12.813 vojakov) a jedná sa o nebojovú operáciu.  Jej hlavným cieľom je podpora budovania a rozvoja schopností Afganských národných bezpečnostných síl (ANSF), ktoré budú pod efektívnou civilnou kontrolou a riadením schopné čeliť bezpečnostným výzvam v krajine.

Konečným cieľom operácie Resolute Support (RS) je dosiahnutie takého stavu, kedy je afganská vláda schopná prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť, rešpektujúc ľudské práva a zákon, bez potreby podpory NATO. Operácia Resolute Support je zameraná predovšetkým na výcvik, poradenstvo, a asistenciu afganským bezpečnostným zložkám.

Modlitba k sv. Michalovi, Gabrielovi a Rafaelovi, archanjelom - patrónom výsadkárov a prieskumníkov

Svätí anjeli, vy ste najbližšie k Božiemu trónu, sprevádzajte ma po ceste životom, zvlášť vojenským a priveďte ma pred Božiu tvár. Pomáhajte mi a ochraňujte ma pred hriechom, aby som bol(a) hodný(ou) Božej lásky, a tak mohol(a) prísť do večnej slávy. Amen.


Krátke prezentačné video v angličtine o operácii Resolute SupportPrečítajte si viac:


Zdroj: MO SR - KOd