Žilina sa od 4. marca púšťa do jarného upratovania. Začína sa v Budatíne, Zástraní a Zádubní


Foto: Žilina sa od 4. marca púšťa do jarného upratovania. Začína sa v Budatíne, Zástraní a Zádubní Foto: pixabay.com

Máte doma nepotrebné veci, ktoré sa nezmestia do štandardných nádob na komunálny odpad? Využite príležitosť jarného upratovania v Žiline a zaneste objemný odpad do veľkokapacitných kontajnerov. Tie budú v rámci Žiliny a v jednotlivých mestských častiach rozmiestnené postupne od 4. marca do 21. apríla 2024.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky (do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík), farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.

Predmety, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu Žilinčania odovzdať do zberných dvorov v Považskom Chlmci, kde prijímajú aj zelený odpad, alebo na Jánošíkovej ulici v Žiline počas pracovných dní od 10. do 18. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. 

Veľkokapacitné kontajnery budú v jednotlivých lokalitách vždy od pondelka do nedele. Začína sa v mestských častiach Budatín, Zástranie a Zádubnie, o presnom harmonograme a rozmiestnení zberných nádob však budeme informovať vždy niekoľko dní vopred.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu