Mestské divadlo Žilina pripravilo predstavenia, ktoré upozorňujú na práva týraných žien a detí


Foto: Mestské divadlo Žilina pripravilo predstavenia, ktoré upozorňujú na práva týraných žien a detí Foto: Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina v spolupráci s občianskym združením Náruč – Pomoc deťom v kríze pripravuje v tomto týždni sériu predstavení, ktoré upriamujú pozornosť na práva týraných či zneužívaných detí a žien. 

Druhá polovica novembra patrí dôležitým dňom, počas ktorých by sme nemali zabúdať, že v našej spoločnosti sú neustále prítomné rôzne formy násilia. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 25. november je Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách.

V tomto období prebieha niekoľko kampaní, akcií či diskusií, ktoré sa venujú prevencii a eliminácii násilia a sexuálneho zneužívania. Obeťami domáceho násilia sú v 90% prípadoch ženy. Každé 5. dieťa na Slovensku zažilo nejakú z foriem násilia.

O sexuálnom zneužívaní však existuje mnoho predsudkov, mýtov a omylov. Preto je napriek narastajúcemu zviditeľňovaniu týchto faktov nevyhnutné naďalej ich otvárať a rozprávať sa o nich. Inscenácie – Kreutzerova sonáta / Čia vina?, Naše fotky a Táto izba sa nedá zjesť – vznikli práve so zámerom otvoriť témy, s ktorými sa naša spoločnosť ťažko vyrovnáva.

Viac o predstaveniach

Kreutzerova sonáta / Čia vina? nie je len klasickým spracovaním novely L. N. Tolstého. Ponúka aj ďalšiu rovinu obohatenú o paralely s osobným životom manželov Tolstých. Trojicu tvorcov zaujali ich denníky, ako aj najnovšie anglické preklady noviel Sofie Tolstej, ktoré sú cenným literárnym pendantom ku Kreutzerovej sonáte. Režijné spracovanie Pavla Viechu ponúka napriek dramatickej téme veľa humoru založeného najmä na mužsko-ženských vzťahoch.

Pozdnyševovia prichádzajú divákom vyrozprávať nielen detaily jeho brutálneho činu, ale rovnako sa vďaka jeho spomienkam stávame svedkami detektívnej analýzy tragickej lásky. Všetko pod dohľadom Sofie Tolstej snažiacej sa prostredníctvom tohto príbehu odkrývať trpkosť jej života so slávnym spisovateľom. Inscenácia bola súčasťou festivalu mladých tvorcov, ktorý organizuje pražské Divadlo Komedie.


Hra Naše fotky od nemeckého autora Thomasa Melleho rozpráva napínavý príbeh o štyroch spolužiakoch, ktorých spája bolestná minulosť. Jeskovi Drescherovi jedného dňa na mobil príde fotka nahého chlapca. Je veľmi zmätený, pretože sa na nej spoznáva. Zachytáva obdobie, keď mohol mať tak jedenásť rokov a študoval na cirkevnej internátnej škole. Netuší, kto mu tú fotku poslal a z akého dôvodu. Kto by mu mohol chcieť ublížiť?

Thomas Melle hru napísal ako fikciu, ale nachádzame v nej veľmi konkrétne odkazy na prípad zneužívania študentov jezuitskými kňazmi na jednej z najprestížnejších internátnych škôl v Nemecku, ktorý bol odhalený v roku 2010.


Táto izba sa nedá zjesť je dramatizáciou rovnomennej novely Nicol Hochholczerovej o vzťahu dospievajúceho dievčaťa k staršiemu mužovi. Autorka vychádzala z vlastnej skúsenosti a šokovala otvorenosťou, s akou odkrýva intímnu tému sexuálneho zneužívania.

Režisér a autor dramatizácie Eduard Kudláč novelu spracoval ako monodrámu, v ktorej sa herečka Iveta Pagáčová stáva rozprávačkou príbehu vzťahu malej Terezky s jej päťdesiatročným učiteľom. Sprevádza diváka obdobím Terezinho dospievania od jej 12 do 18 rokov. Skúma toxický vzťah od zaľúbenia sa až po postupné precitanie a porovnávanie vzťahu s inými chlapcami.

Objektívne sleduje celý príbeh a odhaľuje Ivanove manipulatívne správanie a sprostredkováva divákovi slová jednotlivých postáv z príbehu. Tereza sa síce postupom šiestich rokov mení, ale existuje z toho toxického kolotoča cesta späť?


K predstaveniam budú patriť aj dramaturgické úvody či diskusie s tvorcami inscenácií a so skúsenými psychológmi z Náruče, ktorí sa téme násilia a zneužívania profesionálne venujú - Róbertom Braciníkom a Ivetou Tarabovou.

Cieľom tohto spoločného projektu je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách a deťoch stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Program:

22. 11. Kreutzerova sonáta / Čia vina?

  • 19:00 predstavenie
  • 20:45 diskusia s tvorcami a s psychológom z Náruče

23. 11. Naše fotky

  • 18:00 dramaturgický úvod s tvorcami a s psychológom z Náruče
  • 19:00 predstavenie

24.11. Táto izba sa nedá zjesť

  • 19:00 predstavenie
  • 20:30 diskusia s autorkou novely Nicol Hochholczerovou a psychológom z Náruče

Špeciálna vstupenka 

Mestské divadlo Žilina ponúka diváčkam a divákom špeciálne vstupné na všetky tri predstavenia s diskusiami za zvýhodnenú sumu 18 eur. Vstupenky na sériu predstavení alebo len na jednotlivé predstavenia si môžete zakúpiť v pokladnici divadla alebo online na stránke tootoot.fm. Pre uplatnenie zľavy online je potrebné vložiť do košíka všetky tri podujatia a pri platbe zadať kód KONAJME50. 

Odbornú bezplatnú pomoc pre ženy a deti zažívajúce násilia nájdete na www.naruc.sk  


Prečítajte si viac: