Na Hájiku zaparkuje o 180 áut viac. Mesto Žilina vybuduje nové stojiská aj úplne nové parkovisko


Foto: Na Hájiku zaparkuje o 180 áut viac. Mesto Žilina vybuduje nové stojiská aj úplne nové parkovisko Foto: ilustračné - Facebook/Žilina - Hájik

V žilinskom sídlisiku Hájik pribudnú do januára budúceho roka nové parkovacie miesta. Celkovo 87 parkovacích miest plánuje samospráva vybudovať na uliciach Dadanova, Petzvalova, Kempelenova a na Ulici Korzo. Na Ulici Mateja Bela bude vybudované aj úplne nové parkovisko pre 93 áut. 

Počet nových odstavných stojísk

Realizácia nových parkovacích miest je projekčne pripravená a s prácami by mala už čoskoro začať žilinská spoločnosť BTI. Do II. etapy riešenia statickej dopravy na Hájiku bude mesto Žilina investovať 213-tisíc eur.

Na ulici Korzo vznikne 25 parkovacích miest v dvoch radoch v prieluke medzi bytovými domami. Na Petzvalovej sa ráta so 17 novými miestami s pozdĺžnym státím, kde v rámci projektu aj dobudujú chodník pri materskej škole. Na Kempelenovej doplnia 5 parkovacích miest. 

Na ulici Dadanova má vzniknúť 40 stojísk. Územie, na ktorom je plánovaná výstavba, je však využívané na neoficiálne parkovanie už teraz. Mnoho stojísk sa tak len „zoficiálni“ a skutočný počet novozniknutých parkovacích miest bude o čosi nižší.


Parkovisko aj pre elektromobily

Súčasťou nového parkoviska na Ulici Mateja Bela bude celkovo 93 stojísk. „Máme pripravenú projektovú dokumentáciu a aktuálne je projekt vo fáze inžinierskej činnosti k vydaniu stavebného povolenia,“ spresnil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Parkovisko bude dopravne napojené na existujúcu miestnu komunikáciu. Približne tretina projektovaných parkovacích miest bude mať pripravenú káblovú infraštruktúru pre nabíjacie stanice elektromobilov, čo pre predmetné parkovisko predstavuje 28 z celkového počtu parkovacích miest. 

V rámci projektu sú navrhnuté dva priechody pre chodcov. Prvý priechod sa vyznačí na Kvačalovej ulici, druhý bude vyznačený na Ulici Mateja Bela. Súčasťou riešeného územia je výsadba rastlín zložená z bylinnej, krovitej a stromovej časti. Hodnota investície je 723-tisíc eur.

Mesto má zároveň vypracovaný projekt nových parkovacích miest aj pre sídlisko Solinky, kde budú realizované v priebehu budúceho roka. V súčasnosti pripravuje projekt na nové parkovacie miesta na sídliskách Vlčince a Hliny.


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: