Cestu pri Rajci majú opraviť za 5,9 miliónov eur. SSC predpokladala sumu 15 miliónov


Foto: Cestu pri Rajci majú opraviť za 5,9 miliónov eur. SSC predpokladala sumu 15 miliónov Foto: Facebook/Ján Očko

Cesta prvej triedy I/64, ktorá spája Žilinu s Komárnom, na niektorých miestach už dlhšiu dobu nie je v najlepšom technickom stave. Slovenská správa ciest sa preto rozhodla pristúpiť k oprave 5,9-kilometrového úseku tejto komunikácie v blízkosti Rajca.

Už čoskoro by mala začať rekonštrukcia frekventovanej cesty spred obce Rajecká Lesná, cez obec Šuja až po križovatku s cestou druhej triedy II/517 v meste Rajec. Okrem samotnej komunikácie sa rekonštrukcia dotkne dvoch mostov, autobusovej zastávky, viacerých priepustov a oporných múrov. Súčasťou zákazky je aj osvetlenie priechodov pre chodcov v Rajeckej Lesnej, Šuji a Rajci.

„Cieľom navrhovaného projektu je prostredníctvom odstránenia bezpečnostných rizík, zníženie nehodovosti a zvýšenie technicko-dopravných parametrov cesty. Dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste I/64 z pohľadu tranzitnej, osobnej a nákladnej dopravy a k zlepšeniu podmienok ochrany života a zdravia obyvateľov danej lokality,“ približuje opis verejného obstarávania.


Slovenská správa ciest predpokladala, že sa hodnota zákazky vyšplhá cez 15 miliónov eur s DPH. Verejnú súťaž však nakoniec vyhrala firma Swietelsky-Slovakia spol. s. r. o., ktorá ponúkla cenu približne 6 miliónov a 538-tisíc eur s DPH. Zrekonštruovať cestu pri Rajci chcelo aj ďalších 6 uchádzačov.


„Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni v predĺžených smenách,“ uvádza zmluva o dielo. Keďže si Slovenská správa ciest stanovila takúto podmienku, firma si náklady spojené s takýmto vyťažením zamestnancov mala zahrnúť do svojej cenovej ponuky.

Rekonštrukcia by mala takýmto spôsobom trvať nanajvýš 12 mesiacov, do tejto lehoty však nie je započítané zimné obdobie od 1. decembra do 1. marca. Táto doba sa môže podľa zmluvy predĺžiť, pokiaľ dôjde k oprávneným technickým zmenám alebo legislatívnym zmenám, pokiaľ budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky či za iných zvláštnych a nepredvídateľných okolností.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu