Karol Haas hovoril na zasadnutí zastupiteľstva o diskriminácii, väčšina poslancov ho nepodporila


Foto: Karol Haas hovoril na zasadnutí zastupiteľstva o diskriminácii, väčšina poslancov ho nepodporila Foto: youtube.com/Mesto Žilina

Medzi poslednými bodmi 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa uskutočnilo v utorok 27. júna, bol aj materiál s názvom Právo poslanca - Žiadosť o spravodlivé zachádzanie a rovnocenné a nediskriminačné informovanie všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Predložil ho poslanec Karol Haas potom, čo nebol pozvaný na kontrolu revitalizácie verejného priestoru vnútrobloku medzi ulicami Tulská a Slovanská na Vlčincoch.


„Pán primátor, keď sme sa stretli osobne, povedali ste mi, že dôvod, prečo som nebol prizvaný na kontrolný deň, bol, že som nepodpísal zmluvu o spolupráci. Ja si nemyslím, že toto bolo správne a myslím si, že to nebolo demokratické, pretože mám právo sa zúčastňovať kontrolných dní, previerok a podobných vecí, ktoré sú aj podľa ustanovenia zákona o obecnom zriadení,“ začal svoju reč Karol Haas.

Kontrolného dňa sa nezúčastnil, nakoľko sa vopred nedozvedel o jeho konaní. Najmladší poslanec vyjadril nesúhlas s rozdelením členov zastupiteľstva na dva tábory podľa toho, či podpísali deklaráciu o spolupráci s primátorom. Návrh na uznesenie predložil na včerajšom zasadnutí, pretože neverí, že sa situácia nebude opakovať. K podobnému prípadu malo totiž podľa jeho slov dôjsť aj pri otvorení areálu Základnej školy Martinská a na kontrolnom dni Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Úsmev na Solinkách. V oboch prípadoch neboli pozvaní niektorí poslanci za daný obvod.

„Vyhradzujem si právo ako primátor pri návšteve obvodu si pozvať na svoje pracovné aktivity akéhokoľvek poslanca. Je to moje slobodné rozhodnutie. Ak to bude oficiálna akcia, stretnutie občanov oficiálne, tak pozvem všetkých poslancov. Ak to bude oficiálny kontrolný deň, tak pozvem všetkých poslancov, dnes dávam ten sľub,“ odpovedal primátor Peter Fiabáne.

Jedna zo spomínaných kontrol však mala byť jeho vlastnou iniciatívou a na pozvanie konkrétnych poslancov mal svoje dôvody. Za rozdelenie zastupiteľstva viní tých členov, ktorí sa rozhodli neprihlásiť k deklarácii a programovému vyhláseniu. Taktiež vníma ako svoje právo venovať viac pozornosti tým poslancom, ktorí mu podpisom vyjadrili dôveru.


K téme sa vyjadril aj Karol Čepec, ktorý verí, že takéto kauzy na zasadnutie mestského zastupiteľstva vôbec nepatria. Z korektnosti sa však rozhodol nedať návrh na nezaradenie Haasovho návrhu do programu. Najmladší poslanec zas vníma ako problém to, že nemohol sprostredkovať informácie ohľadom sídliska jeho obyvateľom.

„A ďakujem, že si pripomenul tú Martinskú, ktorá bola analogicky úplne rovnaká situácia, na akú sa sťažuješ dnes. A prepáč, ak povieš, že tú akciu organizovalo mesto, tak to nie je úplne pravda, lebo tú akciu ste zorganizovali so svojimi poslaneckými kolegami. Oprav ma, ak sa mýlim. Pripravili ste to z pôdy mesta a pozvali ste si presne toho, koho ste si pozvať chceli a nepozvali ste si tých, ktorých ste si pozvať nechceli,“ uviedol Čepec. Haas však predtým uviedol, že on kompetenciu na pozývanie v tom čase nemal.

Fiabáne následne podotkol, že mnohí poslanci vrátane Haasa sa nezúčastňujú mnohých iných akcií mesta, na ktoré sú pozvaní. Exprimátor Žiliny Igor Choma zas zdôraznil, že kontrolný deň má byť vecou praktickou a nie politickou. Počas svojho pôsobenia vo vedúcej funkcii poslancov na takéto udalosti údajne vôbec nepozýval. Keďže väčšina z prítomných Haasov návrh nepodporila, čo sa ukázalo aj pri hlasovaní, uznesenie o právach poslancov neprešlo.
Prečítajte si viac: