Obchvat Tvrdošína bude dokončený neskôr a za viac peňazí, dôvodom je nutné použitie trhavín


Foto: Obchvat Tvrdošína bude dokončený neskôr a za viac peňazí, dôvodom je nutné použitie trhavín Foto: Facebook/Národná diaľničná spoločnosť

Na Orave prebieha výstavba úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná, ktorý má po dokončení tvoriť obchvat mesta Tvrdošín. Rozostavaná komunikácia sa pripojí na existujúci obchvat Trstenej. Národná diaľničná spoločnosť dnes prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti informovala o posunutom termíne ukončenia prác.

Spomínaný úsek rýchlostnej cesty má byť podľa diaľničiarov dokončený predbežne na jeseň aktuálneho roku. Dôvodom oneskorenia je nutná zmena technológie výstavby, ktorá zároveň spôsobí zvýšenie výslednej ceny diela. Horninový masív, ktorým má cesta viesť, bude totiž potrebné odstraňovať aj trhavinami.

„Na niektorých častiach úseku sa vyskytli horniny vyššej triedy ťažiteľnosti (tvrdšie) v porovnaní s predpokladmi z projektovej dokumentácie. Preto je zo stavebného hľadiska potrebné zmeniť technológiu – pri odťažovaní horniny bude potrebné použitie vrtno-trhacích prác. Na časti úseku takisto vznikla potreba realizovať pyrotechnický prieskum pred začatím prác a prekladaním plynovodov,“ uviedli diaľničiari.


Prečítajte si viac: