Nadácia Kia Slovakia otvorila technický kútik v ďalšej škôlke v Žilinskom kraji


Foto: Nadácia Kia Slovakia otvorila technický kútik v ďalšej škôlke v Žilinskom kraji Foto: Facebook/Nadácia Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia okrem zveľaďovania verejných priestorov pomáha aj nemocniciam, športovým zariadeniam, poskytovateľom sociálnej a zdravotnej pomoci či vzdelávacím inštitúciám. V posledných rokoch sa zamerala aj na materské školy, kde podporuje najmladšiu generáciu v technickom myslení.

„Technická výchova na materských školách spočíva vo využití potenciálu prirodzenej detskej zvedavosti, túžby poznávať svet a jeho fungovanie. Dôraz je kladený na poznávanie zmyslami a experimentovanie,“ uviedla Nadácia Kia Slovakia.


S touto myšlienkou pomohla nadácia otvoriť ďalší technický kútik v Základnej škole s materskou školou Teplička nad Váhom. Ide pritom už o 17. podporenú škôlku v Žilinskom kraji od roku 2019. Garantkou tohto projektu je profesorka Iveta Radičová, ktorá sa prišla osobne pozrieť na otvorenie technického kútika v Tepličke nad Váhom.

„Šikovné deti jej pri tejto príležitosti pripravili aj krásny program,“ doplnila Nadácia Kia Slovakia v príspevku na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Nadácia Kia Slovakia

Prečítajte si viac: