Rekonštrukciu cesty z Budatína do Tepličky nad Váhom dokončia až v máji, zhotoviteľ má zimnú prestávku


Foto: Rekonštrukciu cesty z Budatína do Tepličky nad Váhom dokončia až v máji, zhotoviteľ má zimnú prestávku

Žilinský samosprávny kraj avízoval v máji tohto roka kompletnú rekonštrukciu cesty zo žilinskej mestskej časti Budatín smerom do Tepličky nad Váhom. Opravený mal byť úsek od križovatky s ulicou Fatranská až po križovatku so žilinskou ulicou Námestie hrdinov, v celkovej dĺžke takmer tri kilometre. 

Aktuálne sa však práce zastavili približne v dvoch tretinách. Na uvedenej ceste chýbajú zvodidlá, ako aj niekoľko metrov asfaltérskych prác. Priebeh rekonštrukcie tak nie je v súlade ani s harmonogramom uvedeným v zmluve, ktorá bola predsedníčkou kraja i zhotoviteľom podpísaná 5. augusta 2022. 

Celá zákazka však musela byť ešte zaslaná na ex post kontrolu na riadiaci orgán, ktorým bolo v tomto prípade Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Stavba tak bola zhotoviteľovi odovzdaná o takmer dva mesiace neskôr, 29. septembra. 

„Časový rozdiel medzi podpisom zmluvy a odovzdaním staveniska bol z dôvodu v zmluve zadefinovanej odkladacej podmienky účinnosti zmluvy až po vykonaní ex post kontroly,“ spresnila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. V zmluve je tak uvedený ešte pôvodný harmonogram, ktorý zhotoviteľ vzhľadom na termín písomného odovzdania staveniska musel aktualizovať.

Rekonštrukcia cesty II/583 tak podľa hovorkyne kraja Evy Lacovej prebieha podľa plánu a k zdržaniu nedošlo. „Lehota výstavby je dva mesiace od písomného prevzatia staveniska, pričom v zmluve je prestávka na zimnú údržbu. Zhotoviteľ postupuje podľa harmonogramu prác,“ doplnila. 

Zimná prestávka sa vzťahuje k zimnej údržbe ciest, ktorá je daná na celom Slovensku od 1. novembra 2022 do 30. marca 2023. V tomto období je nutné, aby bola vozovka na zimnú údržbu pripravená.

„Z technologického hľadiska je v tomto prípade možné vykonávať práce aj neskôr, ale prácami sa zasahuje takou mierou do cestného telesa, že ak zrazu nasneží, tak tadiaľ neprejde sypač a zhotoviteľ nebude môcť pracovať. Ak sú však práce, ktoré do vozovky nezasahujú - napríklad úprava čiel priepustov, a počasie je priaznivé, tak sa pracuje do 1. decembra. V tomto prípade by bola rozkopaná polovica cesty v zákrute v najužšom úseku,“ vysvetľuje Lacová. 

V oprave cesty sa bude opäť pokračovať po ukončení zimnej údržby, prácami na zosilnení vozovky v najnamáhanejších úsekoch cesty. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je koniec mája 2023. Zhotoviteľom zákazky vo výške 951 472 eur s DPH je spoločnosť STRABAG.

Rekonštrukcia cesty je realizovaná v rámci programu „Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. triedy v regióne Horné Považie“, ktorý Žilinský samosprávny kraj realizuje na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.


Prečítajte si viac: