Cestujúci v dopravných prostriedkoch DPMŽ a ZSSK môžu byť v tieto dni oslovení pre účely prieskumu


Foto: Cestujúci v dopravných prostriedkoch DPMŽ a ZSSK môžu byť v tieto dni oslovení pre účely prieskumu

Spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja (IDS ŽSK) vykonáva od stredy 23. novembra do 26. novembra dopravný prieskum, ktorého cieľom je zistiť využívanie jednotlivých druhov cestovných lístkov. Prieskum sa sústreďuje na cestujúcich v dopravných prostriedkoch Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Sčítací komisári budú počas prieskumu označení menovkou a cestujúcich budú oslovovať s otázkami ohľadom druhu využívaného cestovného lístka a trasy, ktorú cestujúci absolvuje. Dopravný prieskum bude anonymný,“ spresňuje náležitosti prieskumu IDS ŽSK.

Spoločnosť k tomuto kroku pristúpila za účelom skvalitnenia dopravných služieb pre cestujúcich, preto zároveň zúčastnených žiada o súčinnosť počas prieskumu a poskytnutie informácií potrebných pre následné spracovanie údajov.


Prečítajte si viac: