Cestujúci v dopravných prostriedkoch DPMŽ a ZSSK môžu byť v tieto dni oslovení pre účely prieskumu