Tri nové odborné učebne skvalitnia praktickú výučbu žiakov na Spojenej škole v Martine


Foto: Tri nové odborné učebne skvalitnia praktickú výučbu žiakov na Spojenej škole v Martine Foto: Žilinský samosprávny kraj

Spojená škola v Martine prevzala do užívania tri nové odborné učebne, ktoré vznikli v starších priestoroch školských dielní. Rekonštrukciu objektu sa podarilo zrealizovať v rámci investičného projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Martin“. 

Učebňu CNC sústruženia a frézovania, učebňu hydrauliky a pneumatiky a učebňu elektrotechniky, ktoré sú vybavené najmodernejšími zariadeniami, budú využívať žiaci študujúci v skupine odborov strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba a v skupine odborov elektrotechnika.

Súčasný trh si vyžaduje odborníkov z oblasti strojárstva a elektrotechniky. Spojená škola Martin je centrom odborného vzdelávania a prípravy, zameraným práve na strojárstvo a kovospracujúcu výrobu a zároveň má ako jediná škola v Turci Zváračskú školu,“ uviedla županka Erika Jurinová.

Stavebné úpravy sa sústredili výlučne na severný a západný prístavok dielní. Realizované boli stavebné úpravy, prístavba, nadstavba a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov. Súčasťou úprav bolo aj zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní. 

V západnom prístavku sa zrealizovala aj nová chodba pre imobilných, vytvorili sa tiež parkovacie miesta pre imobilných a upravila sa kabína jestvujúceho výťahu, aby spĺňala požiadavky pre využívanie imobilnými osobami. Rekonštrukciou prešli aj hygienické zariadenia,“ doplnila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.

Celková výška modernizácie a vybavenia školy, ktoré boli realizované v rámci výzvy IROP vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, dosiahla 891 540 eur s DPH, pričom rekonštrukcia vo výške 516 930,48 eur s DPH bola financovaná z Operačného programu IROP a z vlastných zdrojov ŽSK.

Prečítajte si viac: