Zhotoviteľom druhej časti Vážskej cyklotrasy do Považskej Bystrice sa stala stavebná spoločnosť STRABAG


Foto: Zhotoviteľom druhej časti Vážskej cyklotrasy do Považskej Bystrice sa stala stavebná spoločnosť STRABAG Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj dnes 20. septembra v dopoludňajších hodinách vyhodnotil súťaž na zhotoviteľa výstavby druhej časti úseku Vážskej cyklotrasy, ktorý vedie zo Žiliny do Považskej Bystrice. K otvoreniu ponúk došlo ešte 22. augusta, členovia komisie tak ku svojmu rozhodnutiu dospeli takmer po mesiaci.

Finančné náklady župa odhadovala na 4 924 215,47 eur, pričom hlavným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola práve najnižšia cena. Do súťaže verejného obstarávateľa sa napokon prihlásilo päť spoločností - Metrostav DS a.s., STRABAG s.r.o., Doprastav, a.s., HASTRA s.r.o. a PORR s.r.o.

Výhernej spoločnosti STRABAG s.r.o. sa predpoklad ceny za realizáciu diela podarilo znížiť na 4 361 690,34 eur s DPH. „Ponuku uchádzača je možné na základe stanoveného kritériá považovať za najnižšiu predloženú ponuku, spĺňajúcu všetky požadované atribúty a nevykazujúcu znaky mimoriadne nízkej ponuky,“ uviedla župa vo vyhodnotení.

Predmetný úsek trasy Žilina - Považská Bystrica s prebiehajúcou súťažou je druhou etapou výstavby na území Žilinského kraja v celkovej dĺžke 3,278 25 km. Z toho dĺžka novovybudovanej obojsmernej cyklotrasy je 1,533 98 km a zvyšok vedie už po existujúcich komunikáciách, kde bude riešené len vodorovné alebo zvislé dopravné značenie.


Zákazka bude financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu IROP, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Súčasťou projektu budú okrem výstavby trasy, zabezpečenia osvetlenia a realizácie dopravného označenia aj dve premostenia. 

Stavba je rozdelená na stavebné objekty:

  • Úsek 16B - Považský Chlmec (odbočka z cesty II/507 na skládku komunálneho odpadu)
  • Úsek 17B - Považský Chlmec (skládka komunálneho odpadu) - Považský Chlmec (strelnica)
  • Úsek 18 - Považský Chlmec (strelnica) - Žilina (napojenie na existujúcu cyklotrasu)
  • Úprava obrusnej vrstvy vozovky existujúcej komunikácie pred strelnicou
  • Napojenie cyklodopravnej trasy na lávku na železničnom moste
  • Most ponad rieku Váh v úseku 18
  • Most ponad vodný tok v úseku 18
  • Osvetlenie križovatky odbočky z cesty II/507 na skládku komunálneho odpadu

Prečítajte si viac: