Motoristi sa v lete sťažovali na neprehľadné križovatky v Žiline. Mesto tvrdí, že zeleň pravidelne udržiava


Foto: Motoristi sa v lete sťažovali na neprehľadné križovatky v Žiline. Mesto tvrdí, že zeleň pravidelne udržiava

Obyvatelia Žiliny sa sťažujú na dlhodobo nepokosené križovatky, ktoré bránia bezpečnému výjazdu na hlavné cesty z vedľajších. Na Rosinkách takmer nebolo cez trávu vidieť dopravné značenie, križovatka na Vlčincoch bola rovnako kvôli vysokému trávnatému porastu neprehľadná.

Naša redakcia upozornila na problém s nepokosenými križovatkami už začiatkom júna. Diskutujúci pod príspevkom na sociálnej sieti uverejnili niekoľko ďalších fotografií poukazujúce na zanedbanú starostlivosť o trávnaté porasty v blízkosti ciest zo strany mesta. 


Na mesto Žilina sme sa preto obrátili so žiadosťou o stanovisko, ako prebieha údržba nepokosených križovatiek, v ktorých tráva bránila účastníkom cestnej premávky bezpečne vyjsť na hlavné cesty z vedľajších.

„Kosenie celého mesta sa uskutočňuje v zmysle harmonogramu, ktorý je dostupný na internetovej stránke mesta a je pravidelne aktualizovaný. Všetky mestské pozemky verejnej zelene vrátane plôch pri križovatkách sú udržiavané,“ uviedol hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Podľa harmonogramu, na ktorý odkazuje hovorca, bolo sídlisko Vlčince kosené v 27. kalendárny týždeň, čiže v termíne od  4. do 10. júla 2022. Predtým sa naposledy kosilo v 22. týždni a ďalšie práce v súvislosti s údržbou plôch zelene boli v harmonograme mesta zahrnuté až v 31. a 32. týždni. Kosiť sa teda opäť začalo od začiatku augusta a práce budú pokračovať až do piatka 12. augusta.

V Žiline sa teda prakticky kosí len jeden alebo dva týždne do mesiaca, aj to len na sídliskách uvedených v harmonograme. V ostatných pracovných týždňoch boli realizované iné komunálne služby mesta, ako je strojné čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, zber odpadu, čistenie podchodov či odburiňovanie chodníkov a krajníc komunikácií. Prečítajte si viac: