Žilina bude čistejšia: Mesto má novú zmluvu za 806-tisíc eur na čistenie zastávok, chodníkov a schodísk


Foto: Žilina bude čistejšia: Mesto má novú zmluvu za 806-tisíc eur na čistenie zastávok, chodníkov a schodísk

Chodníky, zastávky mestskej hromadnej dopravy, podchody aj schodiská v Žiline sa dočkajú lepšej údržby. Samospráva ešte začiatkom roka podpísala novú zmluvu na ich čistenie za viac ako 806-tisíc eur. Platná je na dobu štyroch rokov a jej predmetom sú viaceré služby, ktoré bude zazmluvnený poskytovateľ „Ing. Michal Kopera AGÁT, Jozefína Koperová - právny nástupca“ poskytovať. Z dohodnutej zákazky už začali v uplynulých mesiacoch prichádzať aj prvé faktúry.

Žilina investuje do čistoty ulíc a verejného priestoru každý rok viac financií. Kým v roku 2020 zaplatila samospráva za čistenie komunikácií v meste a mestských častiach dohromady 493-tisíc eur a v roku 2021 sumu 540-tisíc eur, v aktuálnom roku sa za prvý polrok pohybujú náklady na tieto služby v hodnote už 404-tisíc eur.

Vo zverejnených faktúrach sa tento rok nachádzajú mesačne dve položky. Jedna za čistenie mestských komunikácií a druhá za čistenie mestských chodníkov, schodísk, verejných priestorov a zastávok MHD. Rozdiel v nákladoch za prvý polrok 2022 predstavuje oproti rovnakému obdobiu minulého roka sumu takmer 75-tisíc eur.

Najnovšie podpísaná zmluva zaväzuje poskytovateľa vykonávať okrem už spomenutého aj čistenie verejných priestorov po kultúrnych podujatiach či odstraňovať exkrementy a dezinfikovať. 

Celkový rozsah čistenia zahŕňa najmä:

  • strojné čistenie povrchu peších a cyklistických komunikácií, verejných priestranstiev a podchodov a nadchodov,
  • strojové a ručné čistenie verejných priestranstiev v miestach nedostupných pre čistiace mechanizmy (minimálne v jarnom a jesennom období),
  • strojné a ručné čistenie schodísk a priestorov autobusových zastávok (údržba a čistenie samostatných zastávkových prístreškov a ich mobiliáru nespadá pod túto službu),
  • odstraňovanie exkrementov z verejných plôch, zelene, podchodov a nadchodov, chodníkov a priestorov pre peších a miestnych komunikácií vrátane spevnených plch aj s následnou dezinfekciou,
  • čistenie verejného priestoru po kultúrnych akciách ručne aj strojovo (aj cez sviatky a víkendy).

Presné špecifikácie jednotlivých výkonov a objemov a rovnako aj frekvencia čistenia tvoria súčasť podpísanej a zverejnenej zmluvy. Poskytnutie služieb bude pritom preukazované výstupmi z GPS monitorovania a zápismi v dennom zázname. Mesto môže vykonávať kontroly pomocou vlastného prístupu k GPS systému.

V prehľadnej tabuľke je možné vidieť, koľko mesto Žilina platilo za služby čistenia komunikácií a verejného priestoru za posledné roky.

Obdobie202020212022
apríl132 591,28 eur130 863,86 eur147 875,45 eur
máj46 558,10 eur78 291,18 eur80 219,37 eur
jún45 855,59 eur65 264,81 eur87 307,52 eur
júl49 394,32 eur55 710,73 eur89 514,36 eur
august52 875,44 eur47 558,89 eur-
september51 504,67 eur46 545,61 eur-
október52 661,04 eur48 105,08 eur-
november50 318,09 eur45 431,66 eur-
december11 263,63 eur22 327,08 eur-

493 440,55 eur540 098,90 eur404 916,70 eurPrečítajte si viac: