V Dolnom Hričove stavajú premostenie diaľnice, pripravte sa na obmedzenia


Foto: V Dolnom Hričove stavajú premostenie diaľnice, pripravte sa na obmedzenia

Polícia upozorňuje na čiastočnú uzávierku cesty I/18 v km cca 443,867 v Dolnom Hričove v súvislosti s realizáciou premostenia Estakáda v Dolnom Hričove v km 24,740 v rámci stavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Druh uzávierky: čiastočná, obojsmerná premávka bude striedavo vedená

Dôvod uzávierky: realizácia premostenia Estakáda v Dolnom Hričove v rámci stavby D1

Termíny uzávierky:  

čiastočná uzávierka v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 3,75 m (svetelné signalizačné zariadenie), obmedzenie dopravy,premávka bude vedená v dvoch jazdných pruhoch o minimálnej šírke 2 x 3,0 m.

Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

- 04.06.2015 –  16.06.2015 (výstavba ľavostranného mostu na D1)

- 17.08.2015 – 28.08.2015 (výstavba pravostranného mostu na D1)

- obmedzenie dopravy 17.08.2015 –  28.10.2015 (počas prác na premostení)


Dĺžka uzávierky: maximálna dĺžka pracovného úseku 40 respektíve 50 m

Popis obchádzky: Cestná premávka bude pri čiastočnej uzávierke striedavo vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom  pruhu minimálnej šírky 3,0 m s reguláciou dopravy svetelným signalizačným zariadením. V prípade nevyhnutnosti (napríklad tvorenie kolóny v určitom smere) zabezpečí zhotoviteľ riadenie  dopravy náležite poučenými a vystrojenými osobami. Etapa s obmedzením dopravy predstavuje usmernenie obojsmernej premávky do dvoch zúžených jazdných pruhov (2 x 3,0m).

Aktuálne informácie z dopravy môžete sledovať v dopravnom servise na adrese: www.zilinak.sk/dopravny-servis alebo v mobilnej aplikácií www.zilinak.sk/mobilna-aplikacia

Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť v tomto úseku, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu