Včelín pri Stráňavach opakovane navštívil medveď, rozbiť sa mu podarilo dva úle


Foto: Včelín pri Stráňavach opakovane navštívil medveď, rozbiť sa mu podarilo dva úle
Galéria: 3 fotky
Foto: čitateľ

Začiatkom októbra sa včelárovi, ktorý chová včely nad Stráňavami, naskytol nepríjemný pohľad. Jeho včelín si totiž vyhliadol medveď, ktorý sa sem opakovane vrátil a rozbil niekoľko úľov. Podarilo sa mu podhrabať aj plot, vďaka čomu si mohol pochutnať na mede.

„Na prvej fotografii je odfotená vyhrabaná jama, cez ktorú sa podhrabal popod plot. Nie je to dobre vidieť, ale je hlboká celkom dosť - skoro po pás. Brániť by sa dalo asi len elektrickým ohradníkom, ktorý by ho snáď odradil,“ dodáva čitateľ s tým, že snáď to ostane len pri tom.

O trojici medveďov, ktoré sa pohybujú aj v okolí Stráňav, sme písali 27. septembra, s vysokou pravdepodobnosťou ide práve o týchto jedincov. 

Vyhrabaná jama pod plotom. Zdroj: čitateľ

Ako jedno z účinných riešení menuje elektrické ohrady aj web medvede.sk: „Primerané elektrické ohrady odradia medvede podobne, ako je to v zoologických záhradách. Kľúčovými bodmi návrhov elektrických ohrád je vzdialenosť drôtov, typ zdroja a efektívnosť uzemnenia. Ideálne by sa mali používať 4 a viac drôtov, nie viac ako 30 cm vzdialené od seba. Najspodnejší drôt nemá byť umiestnený vyššie ako 20 cm nad zemou a najvrchnejší 1 až 1,5 metra vysoko.“ 

Výlety veľkých šeliem za potravou nie sú úplne neobvyklé, napríklad prednedávnom pobehoval medveď po Ružomberku, čo zachytila na videu jedna z prekvapených obyvateliek. 

Slovenská republika dnes pre častý vznik škôd veľkými šelmami uplatňuje inštitút tzv. zodpovednosti za škody spôsobené určenými živočíchmi. V praxi tak štátne inštitúcie preberajú zodpovednosť za škody spôsobené živočíchmi, ktoré sú celoročne chránené s výnimkou vlka.

Náhradu škody by mal v prípade splnenia ďalších podmienok poskytnúť aj na včelstvá a včelárske zariadenie: „Náhradu škody na včelstvách a včelárskych zariadeniach možno poskytnúť, len ak včelárske zariadenie bolo v čase rozhodujúcej udalosti trvale oplotené alebo v elektrickom ohradníku,“ uvádza stránka medvede.sk. 

Vo včelíne pri Stráňavách si ale škodu neuplatnia, nakoľko už uplynulo niekoľko dní a poškodené úle včelíny vyhodili. Zabrániť prístupu medveďovi však plánuju práve elektrickým ohradníkom.

Stránka medvede.sk poskytuje aj podrobný návod na to, čo robiť pri stretnutí s našou najväčšou šelmou v rôznych situáciach: 

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Keď uvidíte medveďa, ktorý si vás ešte nevšimol

Ostaňte pokojne stáť a zhodnoťte situáciu - vie medveď, že ste tam?
Ak o vás ešte nevie, ustupujte smerom, odkiaľ ste prišli a obíďte ho oblúkom.
Urobte to potichu, keď sa medveď nepozerá smerom k vám, stále ho pozorujte.
Nechajte mu dostatok priestoru a voľnú únikovú cestu.
Ak sa približuje smerom k vám, sledujte akúkoľvek zmenu v jeho správaní.
Obíďte ho širokým oblúkom, alebo odíďte smerom, odkiaľ ste prišli.
Buďte hlavne opatrní, aby ste sa nedostali príliš blízko alebo medveďa neprekvapili.
Útok medveďa, ktorý o vás nevie môžete vyprovokovať napríklad krikom.
K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný.

Ak vás medveď už zbadal 
Ak už je jasné, že neodídete bez toho, aby si vás medveď všimol, ostaňte stáť v pokoji a rýchlo zhodnoťte situáciu.
Neutekajte - mohlo by to vyprovokovať prenasledovanie.
Keď stojí na zadných nohách, snaží sa vás identifikovať zrakom a čuchom. Pokojne (aby ste ho nevyplašili) sa z čo najväčšej vzdialenosti identifikujte, že ide o človeka - prihovárajte sa mu nízkym vážnym hlasom a pomaly mávajte rukami nad hlavou.
Zväčšujte vzdialenosť medzi vami, pomalým cúvaním späť.
Ak o vás medveď vie a zdá sa, že ho nezaujímate, mali by ste využiť túto šancu a odísť.
Nebežte, mohlo by ho to vyprovokovať k prenasledovaniu. 

Ak už medveď o vás vie a približuje sa k vám 
Zostaňte stáť. Skúste zostať pokojní, útoky sú zriedkavé.
Ak je to možné, držte sa ako skupina spolu.
Neutekajte, pokým si nie ste úplne istí, že sa včas dostanete do bezpečia - medveď vie bežať rýchlejšie ako človek, smerom do kopca aj nadol.
Vyliezť na strom môže byť niekedy riešením, ale nie je to zaručene bezpečné miesto a je treba dostať sa aspoň 4 metre nad zem.

Ak sa medveď približuje, pretože sa bráni 
Obranné správanie je skoro vždy dôsledok toho, že ste prekročili jeho osobný priestor, prekvapili ste ho, alebo dostali sa k nemu príliš blízko. Zriedka sa nič netušiaci medveď môže priblížiť k vám a je prekvapený.
Medveď v obrane je znepokojený. Vstúpili ste do jeho osobného priestoru a považuje vás za hrozbu. Môže ustúpiť, alebo zostane nablízku, nervózny a neistý. Môže sa k vám priblížiť alebo zaútočiť.
Skúste vyzerať pokojne - stáť zoči-voči medveďovi, ktorý sa bráni, môže byť hrozným zážitkom, ale fyzický kontakt je zriedkavý.
Na medveďa nekričte a ani do neho nič nehádžte - týmto môžete vyprovokovať útok.
Skúste vyzerať tak, že nie ste hrozbou. Pri náhlom stretnutí zblízka sa vyhnite pohľadu do očí šelmy (pre zviera je to znak agresie).
Prihovárajte sa medveďovi pokojným hlasom - toto môže upokojiť medveďa aj vás.
Keď sa medveď nepohybuje smerom k vám, snažte sa opatrne vzdialiť, pričom ho stále pozorujte. Pamätajte si, prekročili ste hranice jeho osobného priestoru. Vzdialiť sa je najlepším riešením v tejto situácii. Keď ustúpite, obyčajne sa medveď upokojí.
Ak sa medveď stále približuje k vám, zastaňte.
Keď medveď zastane, pokúste sa znova vzdialiť.
Kedykoľvek sa medveď približuje alebo zaútočí, ostaňte stáť. 

Ak medveď zaútoči v sebaobrane 
Útok znamená to, keď vás medveď fyzicky napadne.
Ak medveď zaútočí, často iba zastrašuje - zastaví alebo zmení smer predtým, ako dôjde k priamemu kontaktu.
Ak sa dostanete do priameho styku a ide o obranný útok, ľahnite si na zem a hrajte mŕtveho.
Ľahnite si na brucho, nohy voľne od seba. Prsty rúk spojte za hlavou. Táto pozícia vám bude chrániť tvár a krk. Medvede sa pri obrannom útoku často sústredia na tvár človeka ak nie je chránená.
Ak máte na chrbte ruksak, môže vám poskytnúť istú ochranu pre chrbát a krk.
Ak vás medveď prevráti, znova sa kotúľajte tak, aby ste mali brucho o ostatné životné orgány chránené pri zemi.
Keď medveď vycíti, že už nie ste nebezpečným, zvyčajne odíde.
Keď sa útok skončí, ostaňte nehybne ležať a čakajte, kým medveď určite neodíde. 

Ak sa medveď priblíži a nie je to v sebaobrane 
Medveď, ktorý sa k vám približuje zámerne, prejavujúc len malý alebo žiadny nepokoj, to nerobí v sebaobrane. Môže na to mať aj iné dôvody. Možno je zvedavý, zvyknutý na človeka alebo na ľudskú potravu, možno si upevňuje svoje dominantné postavenie.
Spôsob, akým sa takéto medvede približujú, sa môže zdať podobný, ale vaša najvhodnejšia reakcia je tá istá.
Zastaňte. Ostaňte pokojný ako je to len možné a prihovárajte sa mu pokojným hlasom.
Zhodnoťte situáciu.
Skúste sa dostať preč z jeho chodníčka či smeru. Môže to byť všetko, čo od vás chce.
Ak pokračuje k vám a jeho pozornosť je stále upriamená na vás - zastaňte. Ostaňte nehybne stáť.
Keď medveď zastane, znova cúvajte, ale sledujte jeho správanie. 

Ak medveď príde do stanu alebo do budovy 
Voči každému medveďovi, ktorý na vás zaútočí vo vašom obydlí či v stane sa správajte agresívne, bojujte o svoj život.
Prečítajte si viac:


Zdroj: medvede.sk