Dnes najčítanejšie
Obyvatelia Martina sa umývajú a pijú z mestských fontán, mesto upozorňuje na ich skutočný účel

18 apríl 2018 - 09:41

Mesto Žilina bude doručovať rozhodnutia o dani za nehnuteľnosti a psi

Foto: Mesto Žilina bude doručovať rozhodnutia o dani za nehnuteľnosti a psi
Foto: ilustračné - pixabay.com
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Zamestnanci Mestského úradu v Žiline budú v termíne od 19. apríla do 30. apríla 2018 doručovať do vlastných rúk spoločné rozhodnutia, ktorými mesto Žilina vyrubuje daň z nehnuteľností a daň za psa pre zdaňovacie obdobie 2018. V prípade, že si občan rozhodnutie nepreberie osobne od zamestnanca MsÚ v Žiline, úrad využije možnosť doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou, pričom výnimkou sú zvieratá chované na vedecké a výskumné účely, v útulkoch a psi so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.


Pes, ktorý je chovaný v rodinnom dome, chate alebo osade v mestských častiach mesta Žilina a iných objektoch inde neuvedených, má ročnú sadzbu stanovenú vo výške 5 eur. Majitelia domácich miláčikov v panelákoch a bytovkách na území Žiliny zaplatia 40 eur. Ak je pes chovaný v podnikateľskom objekte, spravidla v sídle alebo prevádzkarni právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa na území celého mesta Žilina, je sadzba dane 100 eur.

Za meter štvorcový bytu či domu ročne 20 centov

Ročná sadzba dane z bytov predstavuje 0,20 € za každý aj začatý meter štvorcový, v prípade nebytových priestorov záleží na tom, aký je účel. Ak máte garáž, zaplatíte 1 euro za meter štvorcový, ak slúžia nebytové priestory na iné účely, platí štvornásobok oproti garáži.

Zdaňovanie pozemkov záleží na ich zatriedení, z hľadiska stanovenia výšky dane určuje nariadenie päť typov pozemkov:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.

Vo všetkých prípadoch je sadzba 0,80% z ich hodnoty, ktorú taktiež upravuje dané všeobecne záväzné nariadenie. Pri orných pôdach je hodnota najnižšia a závisí na lokalite, pri stavebných pozemkoch je hodnota metra štvorcového stanovená na 53,11 eur. Sadzby dane, podmienky pre úľavy a oslobodenia od dane upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2014, ktoré sa nachádza na oficiálnych stránkach mesta Žilina v sekcii – Občan/úradná tabuľa/VZN: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20141112063036.pdf.

Mesto žiada obyvateľov o zhovievavosť a spoluprácu pri doručovaní. „Zároveň žiadame občanov o zhovievavosť a ústretovosť pri distribúcií rozhodnutí pracovníkmi MsÚ v Žiline, v snahe predísť prípadným nedorozumeniam,“ uviedla hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
23:23
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
23:08
Oškerda
Policajná hliadka
22:58
Košická
Stacionárny radar
22:24
Vranie
Prekážka na ceste
22:22
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina