Dnes najčítanejšie
VIDEO: Oblasť Liptova dnes zasiahla silná búrka s krúpami, ulice v obci Likavka zaplavila voda

11 máj 2021 - 16:17

Nový program hospodárskeho rozvoja Žilinskej župy bude päťnásobne drahší

Pred niekoľkými dňami bola podpísaná zmluva, ktorá je výsledkom obstarávania zo strany Žilinského samosprávneho kraj na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2021 až 2027. Za komplexný dokument a služby súvisiace s jeho vypracovaním zaplatí samospráva externému dodávateľovi sumu 299 328 eur. Dokumentom musia samosprávy disponovať, aby mohli získavať dotácie zo štátneho rozpočtu.

Pri porovnaní s predošlým obstarávaním programu na roky 2014 až 2020 vyplýva, že samospráva zaplatí tentoraz za dodanie dokumentu päťkrát vyššiu sumu. V oboch prípadoch sa na financovaní tvorby dokumentu externým dodávateľom budú výrazne podieľať európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).

V roku 2014 obstarával ŽSK ešte pod predošlým vedením rovnaký dokument, do súťaže sa vtedy prihlásili štyri spoločnosti a najnižšiu sumu nakoniec ponúkla Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja. Tá aj celý dokument dodala za 58 200 eur bez DPH. Keďže nie je platcom DPH, suma je konečná.

Súťaž v roku 2014, kde zvíťazila Rozvojová agentúra ŽSK

Naopak, víťaz tohtoročného obstarávania je platcom DPH, preto župa zaplatí 299 328 eur vrátane DPH.V porovnaní súťažných podkladov oboch zákaziek je jasné, že v pláne na ďalšie roky požaduje samospráva rozsiahlejšiu dokumentáciu.

Súčasťou má byť vyhodnotenie predošlého dokumentu a zhodnotenie implementácie programového obdobia eurofondov do roku 2020, analýza inovačných potrieb a dostupných vhodných riešení pre oblasti, ktoré spadajú do kompetencie ŽSK.

Program pre hospodársky a sociálny rozvoj bude definovať aj potenciál regiónov z hľadiska nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie a striebornej ekonomiky, poskytne prehľad existujúcich cykloturistických trás či zadefinuje cyklistickú, verejnú osobnú a cestnú dopravu. Nový program má riešiť aj vizuálny smog, kraj chce poznať problematiku reklamných pútačov pri cestách druhej a tretej triedy.

V analytickej časti bude musieť nový dodávateľ identifikovať napríklad stav pokrytia širokopásmovým internetom, stav odpadového hospodárstva v kraji a najviac ohrozené územia vrátane spresnenia typov ohrozenia. Analytická časť by mala byť členená na okresy a regióny tam, kde to je možné. 

Minimálne požiadavky na mapové podklady v PHSR ŽSK 2021+
- Mapa cykloturistických a cyklodopravných trás
- Zásobovanie vodou a odkanalizovanie s vyznačením lokalít bez verejného vodovodu či kanalizácie
- Mapa regionálnych produktov
- Mapa ohrození – nebezpečenstvo povodní a prívalových dažďov, zosuvov, extrémnych horúčav, požiarov, nárazových vetrov
- Environmentálne záťaže

V realizačno-finančnej časti sa potom bude nachádzať časový harmonogram realizácie samotného programu alebo Akčný plán Úradu ŽSK na tri roky, ktorý má byť spracovaný v spolupráci s objednávateľom. Župa dostane aj špecifické odporúčania pre regióny a aktérov rozvoja v území so zoznamom strategických projektov, ktoré sú realizované, pripravované na realizáciu alebo v štádiu projektového zámeru.

V eurofondovom projekte je aj preplatenie miezd odborníkov pre regionálny rozvoj

Do programu sa zmestí aj zásobník projektov, ukazujúci všetky potenciálne projekty s ohľadom na na potreby územia výhľadovo až do roku 2035. Nový program má dať odpoveď na koncept fungovania a činnosti krajskej „smart“ platformy. Dodanie dokumentu bude financované z projektu Inteligentný kraj a lepší Žilinský samosprávny kraj v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Celý projekt má schválenú výšku nenávratných finančných prostriedkov na úrovni vyše 2,3 milióna eur, Európska únia a štátny rozpočet sa budú podieľať 95 percentami.

Žilinská župa obstaráva externé dodanie celého dokumentu napriek tomu, že už v samotnom projekte má medzi mzdovými výdavkami rozpočítaných 103 509,12 eur na dve pozície senior analytika a metodika pre dva roky činnosti v oblasti. Podľa popisu projektu je jednou z ich úloh spolupracovať na tvorbe materiálov vrátane PHSR ŽSK 2021+ a majú posilniť analyticko-metodické činnosti samosprávneho kraja v oblasti rozvoja regiónu:

„Manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja. Spolupráca pri tvorbe strategických a koncepčných materiálov PHSR ŽSK 2021+ a Smart koncepcií v rozsahu činností plánovaných podaktivít 1.1 a 1.2 a to procesu tvorby PHSR ŽSK 2021+, analýzy a spracovania údajov a dát za účelom tvorby lepších politík, procesov zberu a vyhodnocovania dát a informácií o území ako podkladu pre strategické plánovanie a operatívne rozhodovanie, spolupráce s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja, analytických a strategických činností v oblasti regionálneho rozvoja, aktualizácia strategických / koncepčných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci vymedzených kompetencií samosprávneho kraja,“ znie opis pracovnej činnosti dvoch manažérov, ktorých prácu počas dvoch rokov projekt preplatí. 

Popis pracovného zamerania v eurofondovom projekte

Bratislavský kraj využil najmä interné kapacity

Ďalších vyše 250-tisíc eur načerpá kraj na mzdové výdavky počas dvoch rokov pre piatich zamestnancov na pozícii “strategický manažér pre činnosti manažmentu regionálneho rozvoja v území”, kde na každý z historických regiónov pripadne jeden.

Keďže podobný dokument je základom pre čerpanie dotácií zo strany samospráv od štátu, spracovávajú ho župy priebežne. Momentálne nový program pripravuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK), pričom ako nám potvrdila hovorkyňa Lucia Forman, už na júnovom zasadnutí zastupiteľstva by mal byť schválený.

Bratislavská samospráva zapojila pri tvorbe dokumentu najmä vlastné kapacity: „Na tvorbe dokumentu sa podieľa celý Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja, čiže štrnásť ľudí, a zamestnanci jednotlivých odborov BSK,“ doplnila hovorkyňa s tým, že Bratislavská župa má 6 odborov. Pri tvorbe a spracovaní plánu využíva kraj externé služby expertov z Inštitútu priestorového plánovania, celkovo budú stáť 42 500 eur.0 reakcií


Dopravný servis
Oškerda
Kolóna
09:08
Na Horevaží
Kolóna
09:08
Strečno
Kolóna
08:41
Rajecká cesta
Stacionárny radar
08:40
Strečno
Jama na ceste
08:28
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia