Dnes najčítanejšie
FOTO + VIDEO: V rozšírenej križovatke diaľnic D1 a D3 pokladajú asfalt, uzávierky potrvajú do 23. mája

30 apríl 2021 - 11:14

Mestskí policajti môžu od 1. mája pokutovať zlé parkovanie formou objektívnej zodpovednosti

Vláda schválila novelu zákona o cestnej premávke, ktorá upravuje spôsob, akým môžu mestá a obce riešiť nesprávne parkovanie automobilov. Samosprávy doteraz nemali možnosť uplatňovať objektívnu zodpovednosť pri riešení deliktov a museli tak zakladať na autá blokovacie zariadenia. Po príchode vodiča následne vec doriešili osobne udelením sankcie.

Kompetencie miest a obcí sa teraz vďaka zmene zákona rozšíria o možnosť uplatňovať objektívnu zodpovednosť na vydávanie pokút za porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel.

„Dňa 01. 05. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,“ informuje Ministerstvo vnútra SR.

V súčasnosti je možné správny delikt držiteľa vozidla (objektívna zodpovednosť) prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Obec či mesto nemôže vyhotovovať dôkazy ani vydávať meritórne rozhodnutia.

Policajný zbor nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých protiprávnych skutkov v cestnej premávke. Preto je potrebné, aby možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie zákazov prešla do územnej pôsobnosti konkrétnej obce či mesta.

„Z uvedeného dôvodu bolo potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce,“ uvádza ďalej ministerstvo vnútra.

Samosprávy tak budú môcť od 1. mája pokutovať držiteľov vozidiel za porušenie ich povinností formou objektívnej zodpovednosti, na čo stačí dôkaz v podobe fotografie. Sankcia za nerešpektovanie predpisov bude následne doručená poštou na adresu uvedenú v evidencii.

Novela zákona upravuje aj spôsob vyberania sankcií. Príjmy z pokút po novom nepoputujú do štátneho rozpočtu, ale zostanú v obecnej alebo mestskej kase. Mestské polície navyše môžu používať na odhalenie priestupkov pri parkovaní autá so špeciálnym monitorovacím zariadením.

Technický prostriedok určený na zabránenie odjazdu vozidla, nazývaný aj papuča, prestane vďaka zmene zaťažovať policajtov aj vodičov.
277 reakcií


Dopravný servis
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
00:43
Budatínska Lehota
Iné nebezpečenstvo
00:13
Strečno
Prekážka na ceste
22:11
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
21:54
Strážov
Jama na ceste
21:27
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia