Dnes najčítanejšie
Polícia pátra po nezvestnej 15-ročnej tínedžerke, ktorá odišla z domu v piatok večer a už sa nevrátila
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

25 marec 2021 - 15:30

Žilinská župa pripravuje mimoúrovňové prepojenie cyklotrasy pri Váhu s chodníkom na Ľavobrežnej ulici

Výstavba cyklotrás v meste Žilina a blízkom okolí napreduje. Posledný dokončený a odovzdaný úsek bol na ľavom brehu rieky Váh, ktorý zabezpečuje spojenie mestskej časti Budatín s Hydrouzlom na vodnom diele. V príprave sú však ďalšie nové trasy.

Žilinský samosprávny kraj aktuálne pracuje na projekte, ktorého cieľom je prepojenie dvoch existujúcich chodníkov pri Váhu. Vďaka bezbariérovému podjazdu tak nebudú musieť chodci a cyklisti prechádzať cez frekventovaný hlavný ťah na Terchovú.

„Navrhovaná cyklotrasa je súčasťou siete cyklotrás v rámci mesta Žilina, ktorej hlavným cieľom je vytvoriť kostru mestskej cyklodopravy, na ktorú môžu byť napojené ďalšie vetvy spájajúce mestské sídliská a mestské časti.“

Jeden z chodníkov, na ktorý sa napojí nová stavba, začína v Tepličke nad Váhom, prechádza po moste na ceste druhej triedy a vedie k priechodu pre chodcov cez zužujúcu sa štvorprúdovú komunikáciu. Druhý chodník sa začína za frekventovanou cestou a ďalej pokračuje medzi železničnou traťou a ulicou Ľavobrežná až k futbalovému štadiónu.

Projektová dokumentácia navrhuje v prvej časti prepojenie týchto chodníkov popod mostný objekt pri Tepličke nad Váhom. Výsledkom bude bezpečné spojenie bez nutnosti križovania frekventovanej cesty. V druhej časti počíta s chodníkom pre cyklistov prepojeným na nedávno dokončenú cyklotrasu.

Stavba je rozdelená na dva stavebné objekty:

  • cyklistická cestička dĺžky 330 metrov - spojenie existujúcej trasy Budatín - Vodné dielo Žilina s existujúcim chodníkom medzi cestou II/583 a železničnou traťou na ulici Ľavobrežná
  • chodník pre peších dĺžky 200 metrov - trasa popod mostný objekt cesty II/583, ako spojenie jestvujúceho chodníka na moste s jestvujúcim chodníkom medzi cestou II/583 a železničnou traťou na ulici Ľavobrežná

V súčasnosti bolo začaté územné konanie, čo potvrdzuje zverejnené oznámenie na úradnej tabuli mesta Žilina. Po vydaní rozhodnutia u umiestnení stavby bude nasledovať proces získania stavebného povolenia a následne výber zhotoviteľa.

Cyklotrasa hrad Budatín - hrad Strečno: Bezbariérový podjazd cesty II/583 pod mostným objektom cv. č. 583A-002

 
180 reakcií


Dopravný servis
Tajovského
Policajná hliadka
17:28
Oškerda
Policajná hliadka
17:27
Košická
Policajná hliadka
17:14
Cesta I/64
Prekážka na ceste
16:53
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
16:40
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia