Dnes najčítanejšie
Dnes popoludní došlo k dopravným nehodám postupne v Tepličke nad Váhom, Strečne a Varíne. Žilina stojí
COVID-19 vývoj situácie v kraji

09 november 2020 - 13:30

Letisková spoločnosť Žilina žiada navýšiť imanie, chce ním riešiť zlú hospodársku situáciu

Foto: Letisková spoločnosť Žilina žiada navýšiť imanie, chce ním riešiť zlú hospodársku situáciu
Foto: ilustračné

Začiatkom roka sa zmenil vlastnícky pomer k akciám v Letiskovej spoločnosti Žilina (LSZA), ktorá prevádzkuje letisko v Dolnom Hričove. Štát previedol za symbolickú sumu 65,52 percenta akcií, dňa 24. januára 2020 sa tak stal majoritným vlastníkom letiska Žilinský samosprávny kraj.  Slovenská republika si prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR ponechala minoritný podiel 34,01 percenta.

Zvyšných 65,99 pripadá Žilinskej župe, ktorej predstavitelia deklarovali záujem oživiť regionálne letisko. Zachovanie prevádzky, obnovenie pravidelnej dopravy a rozvoj stanovilo ako priority aj memorandum medzi župou, Žilinskou univerzitou v Žiline a Mestom Žilina. 

Ani nie rok od získania majoritného podielu budú krajskí poslanci rozhodovať o pridelení dotácie takmer 132-tisíc eur v podobe navýšenia základného imania. Suma zodpovedá podielu samosprávy na akciách, ďalších 68-tisíc eur má dofinancovať rezort dopravy. 

Podľa materiálu na rokovanie komisií je finančná situácia spoločnosti dlhodobo zlá a pre zabezpečenie prevádzkovej stability je potrebné prijať práve dotáciu formou zvýšenia základného imania. K záveru minulého roku dosahovali straty podniku sumu viac než 95 tisíc eur, vlastné bolo záporné na úrovni -60 043 eur. Podľa materiálu počíta tento rok LSZA s účtovnou stratou vo výške 194 954 eur.

Finančná pomoc má umožniť rozvoj bezpečnej leteckej prevádzky na Letisku Žilina a zabezpečiť tak rast výnosov. Manažment predpokladá, že by sa v ďalších rokoch mohlo hospodárenie vyrovnať. Zároveň v sprievodnej správe pripúšťa, že bez dotácie je ohrozený chod firmy:

„Zvýšenie základného imania LSZA je navrhované taktiež z dôvodu predísť úpadku v zmysle § 4 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a riešiť tak aktuálnu nepriaznivú ekonomickú situáciu, ktorá je spojená nielen so zvýšením straty v roku 2020 a tým zvýšením záporného vlastného imania, ale i s existenciou záväzkov minulých období a úverovým zaťažením spoločnosti.“ 

V sprievodnom podnikateľskom pláne na rok 2020 uvádza LSZA dva úvery - prvý od spoločnosti Letisko Poprad-Tatry, a.s. vo výške 200 000 EUR a druhý u Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške, 146 239 EUR. V oboch prípadoch bola podaná žiadosť o dočasné posunutie splátkového kalendára.

Žilinský kraj nepriamo zadotoval letisko už v decembri minulého roku, kedy si prenajal plochy za 11 600 eur. Vzhľadom na formu zverejňovania faktúr župy nie je možné určiť, za aké časové obdobie poskytovania reklamy je platba. Podľa zverejneného materiálu odbavilo letisko za celý rok 2019 len 349 cestujúcich.  

zdroj: zilinskazupa.sk
Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Prekážka na ceste
02:27
Strečno
Prekážka na ceste
02:22
Strečno
Zver pri ceste
01:56
Strečno
Iné nebezpečenstvo
23:28
Komenského
Kolóna
22:58
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia