Dnes najčítanejšie
Nové Lahôdkovo v centre Žiliny: Poctivé čerstvé chlebíčky, domáce zákusky aj tradičné kakao

31 október 2020 - 14:59

Podľa ministerstva práce môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca negatívny test

Foto: Podľa ministerstva práce môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca negatívny test
Foto: ilustračné / pixabay.com

Počas soboty 31. októbra a nedele 1. novembra 2020 prebieha na území Slovenskej republiky celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. V súvislosti s výsledkami testov a ich preukazovaním informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o tom, aké sú možnosti zamestnávateľov a zamestnancov.

Podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie a prijímať vhodné opatrenia. K takýmto zásadám patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie tohto rizika.

„Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade potreby je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov. Zamestnávateľ môže v aktuálnej situácii (t. j. šírenie ochorenia COVID-19) v záujme ochrany zdravia ostatných zamestnancov napríklad ustanoviť povinnosť zamestnanca preukázať sa pri vstupe na pracovisko negatívnym testom,“ spresnila Eva Rovenská, hovorkyňa ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Preukázanie sa testom u zamestnávateľa vyžaduje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia. Za účelom zaistenia ochrany zdravia na pracovisku a v prípade nesplnenia povinnosti preukázania sa môže zamestnávateľ zakázať zamestnancovi vstup na pracovisko.

„Zdôrazňujeme, že v prípade, ak sa zamestnanec nezúčastní na plošnom testovaní, bude mu v zmysle nariadenia vlády obmedzená sloboda pohybu. Vzhľadom na to, že zamestnancovi nebude nariadená karanténa v súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, nevznikne mu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.“

Zamestnávateľ má niekoľko možností dohody so zamestnancom

V prípade, že čerpáte pracovnú neschopnosť z iných dôvodov ako karanténnych a máte povolené vychádzky, môžete sa ísť otestovať. Ak naopak nemáte umožnené vychádzky, bude pre vás platiť zákaz vychádzania v termíne 2. - 8. novembra 2020.

Ak kvôli neúčasti na testovaní s následným zákazom vychádzania nebudete môcť nastúpiť na určenú zmenu, ide o prekážku na vašej strane. Zamestnávateľ je vám tak povinný podľa zákonníka práce poskytnúť pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas, avšak aj bez náhrady mzdy.

V takomto prípade sa zamestnancovi prerušuje jeho povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti. 

„Vo vzťahu k zamestnancovi upozorňujeme, že dňom prerušenia poistenia začína zamestnancovi plynúť 7 dňová ochranná lehota. Po jej uplynutí (od 8. dňa) až do skončenia prerušenia poistenia nevznikne zamestnancovi nárok na nemocenské dávky (napr. ak bude uznaný za dočasne práceneschopného tak mu nevznikne nárok na nemocenské).“

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na výkone práce počas tohto obdobia napríklad vo forme „home office“, dohodnúť si pracovné voľno s náhradou mzdy ale rovnako i bez nej. Ďalšou možnosťou je určiť čerpanie dovolenky so súhlasom zamestnanca aj v kratšej dobe ako 7 dní alebo čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas či vo sviatok.

Úrad na ochranu osobných údajov vidí v kontrole testov problém

K preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu resp. certifikátom z plošného testovania zaujal predbežné stanovisko Úrad na ochranu osobných údajov. Ten vykonal právnu analýzu s ohľadom na ochranu osobných a zdravotných údajov zamestnanca a s vyhláškou sa nestotožnil.

„Na základe tejto analýzy dospel k tomu, že ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z., ktoré má vyhláška vykonávať, táto v navrhovanom znení nereflektuje. S ohľadom na uvedené úrad nateraz zotrváva na svojom stanovisku z 29/10/2020 „Uznesenia vlády č. 678, aj 693, z pohľadu ochrany osobných údajov, nepovažujeme k dnešnému dňu za dostatočný právny základ na spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia,“ informuje na svojom webe.

Aktualizácia 1.11.2020

240 reakcií
Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Dopravný servis
Strečno
Kolóna
10:23
Strečno
Kolóna
10:11
Strečno
Dopravná nehoda
10:10
Strečno
Kolóna
10:00
Estakáda
Jama na ceste
09:52
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia