Dnes najčítanejšie
VIDEO: ORL lekár vysvetľuje postup nosohltanového výteru pre antigénový test COVID 19

28 september 2020 - 12:57

Mesto Žilina získalo stavebné povolenie na revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Vlčince

Foto: Mesto Žilina získalo stavebné povolenie na revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Vlčince
Galéria: 5 fotiek
Foto: Ing. Jaroslav Pilarčík, Ing. arch. Barbora Drblíková, Ing. arch. Mária Masaryková

Mesto Žilina pripravuje revitalizáciu ďalšieho verejného priestoru. Vo vnútrobloku medzi ulicami Tulská a Slovanská na sídlisku Vlčince pribudne zeleň, mobiliár aj bežecká dráha či workoutové ihriská. V súčasnosti už má žilinská samospráva v rukách platné stavebné povolenie a vyhodnocuje verejnú súťaž na zhotoviteľa.

Plánovaná revitalizácia bola horúcou témou na minuloročnom stretnutí zástupcov mesta s občanmi. Pripravenú štúdiu vtedy predstavil zodpovedný projektant a obyvatelia sídliska v rámci otvorenej diskusie navrhovali rôzne zmeny v organizácii priestoru či rozmiestnenia prvkov.

Pri návrhu sa rešpektovala pôvodná koncepcia vnútrobloku, existujúce spevnené plochy, zeleň a súčasné funkčné využitie s doplnením nových požiadaviek a záujmov obyvateľov a návštevníkov.

„Nosnými bodmi návrhu sú revitalizácia dvoch zo štyroch jestvujúcich športových plôch, vytvorenie bežeckej dráhy, obnova a doplnenie drobného mobiliáru ako smetné nádoby, lavičky a lehátka, vytvorenie stojanov na bike-sharing, knižnej búdky a verejného osvetlenia,“ uvádza zverejnený materiál.

Galéria: 5 fotiek

Popri revitalizovaných športových plochách je navrhnuté stupňovité sedenie, ktoré môže slúžiť ako hľadisko v prípade podujatia, a terénne vlny s výsadbou eliminujúce hluk zo športoviska a zabezpečujúce čiastočné súkromie pre športovcov. Terénne vlny môžu zároveň slúžiť na hranie detí a v zimnom období na sánkovanie.

„Dôležitým nosným bodom návrhu je výsadba zelene. K jestvujúcej zeleni sa navrhujú ďalšie listnaté a ihličnaté stromy, kry, trvalky a popínavá zeleň. Zeleň je využitá ako zatraktívnenie a vizuálne oddelenie športovísk, takisto na vizuálne oddelenie parkovacích miest,“ spresňuje ďalej návrh revitalizácie.

Na ploche sa počíta s vytvorením dvoch zastrešených a osvetlených kubusových workout ihrísk, ktorých strecha zároveň poslúži ako pozorovacia plošina pre športové podujatia. V rovnakom duchu sú navrhnuté aj dve zastrešené a osvetlené detské ihriská a pred jednou z detských konštrukcií by mali pribudnúť exteriérové trampolíny.

Existujúce pieskoviská by mali byť obnovené a doplnené o mobiliár pre deti a rodičov. Pre seniorov pribudnú dva šachové stolíky uprostred vysokej zelene.

421 zdieľaní
Zdroj: Mesto Žilina

Dopravný servis
Strečno
Kolóna
19:57
Rajecká cesta
Práca na ceste
19:39
Strečno
Prekážka na ceste
18:52
Hájik
Prekážka na ceste
18:22
Rajecká cesta
Práca na ceste
18:12
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia