Dnes najčítanejšie
Dnešnou polnocou začne platiť obmedzenie pohybu, cez sviatky obmedzia aj inštitúcie v Žiline

20 február 2020 - 16:45

Študijný program Biomedicínske inžinierstvo v Žiline oslavuje 20. výročie

Fakulta Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) si v tomto roku pripomína 20 rokov od založenia študijného programu biomedicínske inžinierstvo (BMI). Program so zameraním na medicínsku prístrojovú techniku je jediným svojho druhu na Slovensku.

Oslava 20. výročia BMI sa uskutoční v piatok 21.02.2020 od 13 hod. na pôde UNIZA v Aule Datalan vo forme odborného seminára a následnej slávnostnej recepcie.

Na seminári vystúpia absolventi aj ich zamestnávatelia

Iniciátormi myšlienky vytvorenia BMI na UNIZA boli prof. Dr. Ing. Vladimír Blažek z RWTH Aachen, Nemecko a prof. Ing. Milan Dado, PhD., vtedajší rektor UNIZA, spolu s prof. Ing. Klárou Čápovou, PhD. a prof. Ing. Ivom Čápom, CSc. Práve myšlienke a zrodu nového študijného programu na UNIZA je venovaný prvý blok odborného seminára.

V nasledujúcej časti programu sa predstavia významní zamestnávatelia absolventov. Pozornosť určite upúta absolvent BMI, uznávaný vedec Ing. Michal Cifra, PhD. pôsobiaci v zahraničí na Ústave fotoniky a elektroniky Akadémie vied Českej republiky.

Ďalší pozvaní hostia vystúpia s dôležitými informáciami o uplatnení sa našich absolventov na trhu práce a s vlastnými skúsenosťami ponúknu inšpiratívne know – how v praxi aj pre súčasných študentov BMI. Posledný blok seminára je venovaný skúsenostiam absolventov štúdia BMI na UNIZA z pohľadu ich úspešnej kariéry.

Na záver je pripravená atraktívna slávnostná recepcia ako neformálne pokračovanie diskusií v sprievode príjemnej hudby a dobrého jedla.

„Aj napriek tomu, že sa naši absolventi uplatňujú aj v iných oblastiach ako je zdravotnícky sektor, v budúcnosti chceme dosiahnuť vyšší záujem lekárskeho prostredia o našich kvalifikovaných Biomedicínskych inžinierov. Naším cieľom je vo väčšej miere spolupracovať s praxou a to aj s pomocou našich absolventov a vytvoriť tak ešte lepšie podmienky na štúdium,“ povedal prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. - vedúci Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva (KTEBI), FEIT, UNIZA.

Biomedicínske inžinierstvo patrí medzi interdisciplinárne študijné programy, ktoré prepája medicínu a techniku a má veľmi široký záber v rôznych oblastiach lekárskej diagnostiky, terapie a prevencie, biológie, elektrotechniky, génového, materiálového a strojného inžinierstva.

Absolventi pomáhajú zlepšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti

Štúdium BMI na FEIT UNIZA je zamerané zvlášť na lekársku prístrojovú techniku vrátane elektrotechniky a informačných technológií v medicíne. Absolventi BMI ovládajú konštrukciu a princípy fungovania snímačov signálov ľudského organizmu, meracích a terapeutických metód a zariadení v zdravotníctve.

Rovnako sa orientujú aj v oblasti spracovania signálov a obrazových informácií a v trendoch informačných systémov v tejto oblasti. S ohľadom na inovácie a moderné technológie v medicíne, sa stávajú čoraz viac žiadanejšími profesionálmi a partnermi v zdravotníckom prostredí.

„Organizovaním tejto oslavy si chceme uctiť všetkých, ktorí stali pri zrode, rozvoji a budovaní BMI na UNIZA a zároveň vyzdvihnúť, že naši absolventi sú profesionáli, ktorých fascinuje prepojenie elektrotechniky, IT a medicíny a dokážu prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a tým aj kvality života z pohľadu inovácií a prevádzky technickej a IT infraštruktúry v zdravotníctve. Mám veľkú radosť, že sú súčasťou našej „biomedicínskej rodiny“ a budú pokračovať v jej vývoji a raste aj ďalšie desaťročia. Nech je táto oslava podujatím, ktoré prispeje k ďalšiemu nadväzovaniu a utužovaniu priateľstiev a spolupráce, ktoré sú esenciálnou súčasťou ďalšieho napredovania.“ dodal prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.- vedúci KTEBI, FEIT, UNIZA.

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

162 zdieľaní
Zdroj: Žilinská univerzita v Žiline

Dopravný servis
Nemocničná
Prekážka na ceste
20:14
Košická
Prekážka na ceste
18:58
Bytčica, Dlhá
Kolóna
18:15
Strečno
Kolóna
17:55
Strečno
Kolóna
17:13
Zobraziť aktuálne hlásenia