Dnes najčítanejšie
FOTO + VIDEO: Staršiu ženu zachytil pri Tepličke nad Váhom vlak, hasiči ju našli po takmer hodine

10 júl 2019 - 13:47

Po troch mesiacoch regulácie vstupu do pešej zóny v Žiline klesol počet áut o 30 percent

Foto: Po troch mesiacoch regulácie vstupu do pešej zóny v Žiline klesol počet áut o 30 percent
Foto: Mesto Žilina

Vstup do pešej zóny v Žiline je už tretí mesiac regulovaný stĺpikmi. Po zavedení regulácie sa počet vozidiel vchádzajúcich do historickej časti mesta znížil o 30 %. V súčasnosti sa počet vjazdov stabilizoval na priemer cca 900 vjazdov.

„Na základe štatistík, ktoré obsahujú údaje o počte vozidiel vchádzajúcich do pešej zóny pred zavedením regulácie a na základe údajov po zavedení regulácie považujeme tento systém za prínosný,“ dodal primátor Peter Fiabáne.

Nižší počet vozidiel sa odzrkadlil na intenzite dopravy a na počte odstavených vozidiel mimo parkovacích miest. Taktiež sa znížil hluk, prašnosť a zároveň sa zvýšil komfort pohybu chodcov. Pozitívny pohľad na vec evidujeme i zo strany obyvateľov historickej časti mesta.

Spustenie regulácie sa realizovalo v dvoch etapách. Najskôr sa spustil vstup na ulici Čepieľ, následne na ulici Sládkovičova. Po spustení došlo ku dopravným komplikáciám najmä na výjazde z ulice Sládkovičova, ktorý si vyžiadal zmenu organizácie dopravy a zmenu spôsobu parkovania na ulici Na priekope.

Po týchto zmenách (zjednosmernenie oboch častí ulice Na priekope a zmena smeru jednosmernej Mydlárskej ulice) sa dopravná situácia stabilizovala. Problém, ktorý naďalej pretrváva je, že vodiči, ktorí vo väčšine prípadov vstupujú na prenosné potvrdenie (prenosný UHF tag) nepoznajú spôsob jeho načítavania.

Je to z dôvodu, že majitelia povolení ich nedostatočne informujú, pričom pracovníci klientskeho centra MsÚ pri vydávaní potvrdení o zaplatení dane prikladajú k vydaní tagu aj informačný manuál. Ide napríklad o situácie ako zabudnutý tag mimo vozidla či ukrytie tagu v inom priestore vo vozidle (znemožňuje komunikáciu s čítačkou). To spôsobuje, že vozidlo na vjazde stojí pridlho alebo mu je prejazd zakázaný.

Aj touto cestou vyzývame vodičov s platným potvrdením, ktorí vchádzajú na UHF tag, aby mysleli na to, že systém načítava tag jedine na viditeľnom mieste. Taktiež žiadame vodičov o rešpektovanie dopravného značenia a signalizácie, a zároveň upozorňujeme, že povolenie vjazdu do pešej zóny telefonovaním na operačné stredisko mestskej polície je určené najmä pre ŤZP.

Systém umožňuje vjazd na základe týchto skutočností: UHF tag, ktorý je neprenosný – viazaný na EČV, UHF tag neviazaný na EČV, odčítavanie EČV, ktoré je zadané na klientskom centre alebo manuálne na webovom portáli výhradne pre majiteľov parkovacích miest či manuálnym prejazdom len v prípade oprávnených ŤZP, vykonáva mestská polícia.

Samotný systém počas spustenia prechádzal mnohými vylepšeniami, aktualizovali sa programy, ktoré snímajú EČV, čítanie UHF tagov, časové intenzity sa prispôsobovali režimu, ktorým pešia zóna žije. Poďakovanie patrí tímu ľudí dodávateľa systému, ktorí sa od začiatku v maximálnej miere snažil eliminovať problémy a k problematike pristupoval zodpovedne. 

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

67 zdieľaní
Zdroj: TS Mesto Žilina

Dopravný servis
Hričovská
Policajná hliadka
23:27
Hričovská
Stacionárny radar
21:58
Mojšova Lúčka
Policajná hliadka
21:41
Rajecká cesta
Policajná hliadka
20:58
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
20:43
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina