Dnes najčítanejšie
Dnes popoludní došlo k dopravným nehodám postupne v Tepličke nad Váhom, Strečne a Varíne. Žilina stojí
COVID-19 vývoj situácie v kraji

27 marec 2019 - 15:03

O prevode časti štátneho podielu v Letisku Žilina dnes rokoval parlament, odpredaj za euro odobrili

Foto: O prevode časti štátneho podielu v Letisku Žilina dnes rokoval parlament, odpredaj za euro odobrili
Foto: ilustračné

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 43. schôdzi dnes prerokovávala aj návrh riešenia súčasného stavu v obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosti Žilina, a.s. Po tom, ako prevod časti majetkovej účasti štátu v spoločnosti za symbolické euro schválila vláda, sa k riešeniu pridal aj parlament.

Návrh z dielne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) prerozdelí podiel na základnom imaní spoločnosti v pomere 34,01% pre MDV SR a 65,99% pre Žilinský samosprávny kraj. Dnes vlastní štát 99,53% spoločnosti, k prevodu 63 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33 194 eur a 9 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 eur dôjde za sumu symobického jedného eura.

Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

Ministerstvo v minulosti opakovanie navyšovali základné imanie Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. a takisto jej každoročne poskytuje dotácie zo štátneho rozpočtu. Keďže v roku 2017 už bola pomoc poskytnutá v maximálnej prípustnej výške, do najbližších rokoch by nemohol štát spoločnosť dotovať. 

„V roku 2017 bola poskytnutá štátna pomoc de minimis vo výške 200 000 EUR vo forme zvýšenia základného imania zo strany oboch akcionárov. Najbližšie tri roky však takúto pomoc nie je možné poskytnúť vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z platnej legislatívy a nariadení EÚ. Práve pre tieto obmedzené možnosti a záujem o zachovanie Letiska Žilina MDV SR má snahu riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu LSZA v súčinnosti so Žilinským samosprávnym krajom, ktorý prejavil záujem o majetkovú účasť štátu ako aj záujem o financovanie LSZA,“ uvádza návrh riešenia. 

Odhlasovaním návrhu dôjde k zaradeniu 65,52% časti majetkovej účasti štátu na základnom imaní spoločnosti do zoznamu majetkových účastí zahrnutých do prevodu majetku. Za návrh hlasovalo 108 poslancov, proti bolo 13 - všetci zo strany Sloboda a Solidarita.  Dopravný servis
Radoľa
Kolóna
11:26
Belá
Kolóna
11:25
Radoľa
Kolóna
11:08
Oškerda
Kolóna
11:07
Strečno
Jama na ceste
10:08
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia