Dnes najčítanejšie
Neznámy vodič zrazil v Žiline chodca a po jeho privezení do nemocnice odišiel, polícia pátra po svedkoch

04 november 2018 - 16:31

Predvolebná antikampaň v Žiline vrcholí na internete aj v tlačených médiách, rozobrali sme ju

Foto: Predvolebná antikampaň v Žiline vrcholí na internete aj v tlačených médiách, rozobrali sme ju
Foto: ilustračné
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Už o niekoľko dní nás aj v Žiline čakajú komunálne voľby, v ktorých si zvolíme nového primátora mesta. Po dvoch funkčných obdobiach sa rozhodol ešte stále súčasný primátor Igor Choma nekandidovať, o kreslo na radnici sa uchádza sedem kandidátov. Tí vedú kampaň v rôznej dĺžke a intenzite, ich namerané preferencie boli zverejnené len raz v prieskume agentúry FOCUS.

Dňom 27.10.2018 začal platiť zákaz zverejňovania volebných prieskumov, voliči, ktorí by sa chceli rozhodovať na základe preferencií a zvoliteľnosti, preto už tento impulz nedostanú. Okrem štandardnej kampane je sprievodným javom aj týchto komunálnych volieb v Žiline silná antikampaň. Tá sa, už celkom tradične, zaoberá najviac financovaním predvolebných aj iných aktivít kandidátov a tvorcovia z rôznych názorových táborov účelovo podávajú informácie o kandidátoch, často lineárne zjednodušené a pospájané, s cieľom negatívne ovplyvniť mienku ich potenciálnych voličov.

S nástupom sociálnych sietí preberá hlavnú rolu v špinavosti, najmä vďaka dostupnej anonymite a takmer nemožnému zisteniu autorov, práve najväčšia z nich - Facebook. Už v polovici októbra sme vám priniesli krátky prehľad vtedajších fanstránok, na ktorých dochádzalo k útokom a obvineniam. Napriek tomu, že pôvodným zámerom zakladateľov modrej sociálnej siete bolo aj posilnenie slobody slova a prejavu, v Žiline nie je výnimkou pravý opak - za relatívne lacné náklady je možné lživé tvrdenia dostať k veľkej časti užívateľov.

V októbri sme zmapovali aj falošné profily, ktoré vykazovali znaky systematického trollovania a útočili takmer identickým spôsobom na jediného kandidáta. K tomuto došlo krátko po zverejnení jediného predvolebného prieskumu. Od tohto času nabrala kampaň na intenzite aj zákernosti, v týchto dňoch, s blížiacim sa dátumom volieb, prirodzene vrcholí. Fenomén internetovej anonymity prispieva k výraznej desenzitizácii v diskusiách, čo vedie k vulgarizmom a osobným útokom.

Mnohé zo stránok svoj obsah propagujú platenou formou a do pošpinenia protivníka investujú nemalé peniaze. Napriek tomu je nutné pripomenúť, že na sociálnych sieťach stále funguje len časť voličov a antikampane, podobne ako celý systém Facebooku, fungujú v pomyselnej bubline - osoby s podobnými názormi sú vzájomne spájané, ku konfrontácii dochádza málokedy a napriek snahe negatívnych stránok v Žiline je takáto aktivita pomerne málo efektívna. Netreba zabúdať na to, že používatelia sociálnych sietí patria k mladšej až strednej generácií a veľká časť z nich dokáže vyhodnocovať a overovať informácie

V spojitosti s financovaním sa už druhé volebné obdobie objavuje meno známeho žilinského podnikateľa Georga Trabelssie. Do portfólia jeho spoločností patria aj také, ktoré majú obchodné vzťahy s mestom Žilina - za všetky spomenieme Žilinskú parkovaciu spoločnosť, ktorá spravuje parkovanie v Žiline a v ktorej SIRS - Development, a. s. vlastní 41 percentný podiel. K silnej antikampani sa pridávajú aj niektoré tlačené tituly, najvýraznejšie však inzertné noviny Žilinec, ktoré sú do schránok v Žiline distribuované bezplatne.

Podľa Zoznamu periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je pod evidenčným číslom 4684/12 zaregistrovaný titul Žilinec ako regionálny dvojtýždenník, v údajoch o vydavateľovi je uvedená firma KLAUN, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je k 4.11.2018 práve Ing. George Trabelssie.

Inzertné noviny sa v predvolebnej kampani zamerali na dvoch kandidátov zo štvorice hlavných favoritov - Ľudmilu Chodelkovú a Petra Fiabáne. Tlačená forma môže byť efektívnejšia, keďže najmä starší voliči bez iného prístupu k informáciam môžu, z historických dôvodov, inklinovať k vyššej dôvere v akékoľvek informácie podané tlačenou formou.

Zdroj: culture.gov

Cieľom nadchádzajúcich odstavcov je priblížiť vývoj hlavných útokov, pokúsime sa zároveň zmapovať najviditeľnejšie príspevky a témy negatívnej kampane v Žiline. Väčšina kandidátov sa voči obvineniam bráni, preto ak je k dispozícii ich vyjadrenie na dané témy, zahrnieme ho v príslušnom mieste. Predtým, ako začnete čítať jednotlivé útoky, v krátkosti sa zamyslite aj nad cieľom, ktorý sledujú ich autori.

Naprieč všetkými úrovňami politiky fungujú antikampane ako spôsob očiernenia, nie presviedčania, preto pristupujte aj k informáciám so značnou dávkou zdravého skepticizmu. Odsledovaním útokov a ich popísaním vás nechceme odradiť od účasti vo voľbách, keďže by sme tým poslúžili práve väčšine autorov antikampaní. Ich cieľom je vyvolanie akejsi letargie v spoločnosti a znechutenia z komunálnej politiky.

Naopak, vysvetlením niektorých súvislostí a poodhalením motivácií chceme znefunkčniť snahu o vytvorenie dojmu, že „všetci sú rovnakí“, „všetci kradnú“ a k volebným urnám netreba ísť, „lebo sa nič nezmení“. Zatrieďovať jednotlivé útoky sme sa rozhodli z hľadiska kandidátov, keďže prebiehajú len u prvej štvorice z verejného prieskumu - Patrik Groma, Ľudmila Chodelková, Peter Fiabáne a Martin Kapitulík. Prirodzene sa však budú informácie prelínať z pohľadu nositeľov útokov, teda v prevažnej miere médií alebo fanstránok.

Z nášho subjektívneho pohľadu je najmenej častým terčom útokov súčasný viceprimátor Patrik Groma. Najviditeľnejším je snaha poukázať na jeho údajný rozpor medzi opravou kaplniek a stanoviskom k prenájmu pozemku pre kostol v Mojšovej Lúčke. Fotokoláž pracuje s nadpisom “Groma by najradšej nechal zbúrať kostol” z internetovej verzie regionálneho denníka MY Žilina.

Okrem tejto koláže sa na totožnej fanstránke - Žilinský nočník - objavil Gromov komentár k cirkvi, kde narážal na jej sexuálne škandály.

Zdroj: FB Žilinský nočník

„V roku 2013 MsZ v Žiline schválilo podnájom pozemku za účelom výstavby kostola v Mojšovej Lúčke pre R-K farnosť v Stráňavách. Navrhoval som dať do zmluvy klauzulu, keďže pozemok máme prenajatý od Vodohospodárskej výstavby, š. p., aby po ukončení zmluvy po 20 rokoch farnosť odkúpila pozemok, resp. ho uviedla do pôvodného stavu tak isto, ako to má zakotvené v zmluve mesto Žilina s Vodohospodárskou výstavbou, š.p.. Iba som dbal na dodržiavanie zmluvných podmienok… dobré dohody robia dobrých priateľov,“ vysvetľuje Groma na samostatnej webovej stránke pravdaopatovi.sk

Netaktné vyjadrenia počas zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline sa Patrikovi Gromovi vrátili aj vo forme zostrihaného videa, ktoré koluje na sociálnych sieťach. Účelový zostrih poukazuje na vybrané vyjadrenia, pri časti z nich nepoznáme kontext, v ktorom ich viceprimátor a kandidát na primátora Žiliny vyslovil. Už pri predstavovaní kandidatúry v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku sa Patrik Groma za občasné expresívne vyjadrovanie ospravedlnil.

 

Zatiaľ v Žiline nepoužitú metódu antikampane si niekto otestoval na Ľudmile Chodelkovej, keď si v komunikačnom programe Viber zaregistroval zahraničné čísla a ľuďom v Žiline rozposielal obrazové správy s volebným vizuálom kandidátky.


Tá sa sama od aktivity dištancovala s dodatkom, že správa prišla aj jej. Viacerí čitatelia nás informovali, že správy chodia aj v nočných hodinách a obťažujú ľudí uprostred noci. Zrejme to aj autor kampane chcel docieliť - negatívnu emóciu v spojení s kandidátkou.

 

Ďalší útok na Ľudmilu Chodelkovú prišiel z antistránky Kto s kým pečie v Žiline?, ktorá zverejnila grafiku prepojenia niektorých jej členov tímu na iných členov tímu Martina Kapitulíka. V tíme Iná Žilina sa nachádzajú dvaja kandidáti na primátora z predošlých volieb - Róbert Kašša a Martin Barčík, pričom prvý menovaný mal pôsobiť ako šéfredaktor inzertných novín Žilinec. Pred voľbami sa vzdal v prospech Martina Barčíka, bývalého hovorcu primátora Harmana, ktorému realizovala kampaň rovnaká spoločnosť, ktorá stojí dnes za kampaňou Martina Kapitulíka.

Zdroj: FB Kto s kým pečie v Žiline?

Faktom zostáva, že klub Srdce pre Žilinu, ktorého boli členmi Kapitulík aj Barčík, nevystupoval v zastupiteľstve jednotne počas celého obdobia. Na dynamiku vzťahov poukazuje ďalší poslanec z kandidátnej listiny Inej Žiliny:

„Na obrázku sú pospájané udalosti a osoby, ktoré prišli do kontaktu v priebehu 4-8 rokov. V dnešnej dobe sme často svedkami, že aj najzamilovanejšie manželstvo sa rozvedie do jedného roka,“ spresnil pod obrázok s prepojeniami Jozef Juriš. Grafika popisuje aj spoločnú firmu R. Kaššu s mediálnym manažérom M. Kapitulíka, ktorý však nie je kandidátom zoskupenia Silná Žilina.

Pri dodatku “spoločná” je nutné zmieniť, že podľa obchodného registra k 4.11.2018 je Kašša v dozornej rade a Dominik Kianička predseda predstavenstva. V poslednom čísle inzertných novín Žilinec si reklamu objednal kandidát Inej Žiliny za volebný obvod č.8, dodávateľom zverejneným v súlade so zákonom je iná spoločnosť mediálneho manažéra M. Kapitulíka.

Zdroj: Noviny Žilinec

Suverénne najviac priestoru sa v antikampaniach dostalo kandidátom Petrovi Fiabáne a Martinovi Kapitulíkovi. Prvý menovaný začal byť výraznejším terčom útokov po tom, ako mu z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý zadal jeho volebný tím, vyplynuli najvyššie preferencie. Fiabáne prišiel aj s prísľubom vypovedania zmlúv so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, ktorá je, ako sme už v úvode spomenuli, spoločným obchodným projektom mesta Žilina a podnikateľa Georga Trabelssie.

Časť útokov na kandidáta súvisí s jeho podporovateľmi. V redakčnej podobe zrecykloval týždenník Žilinský večerník starú informáciu o evidencii podnikateľa Martina Sukupčáka vo zväzkoch ŠTB ako agenta, k čomu sa žilinský podnikateľ už v minulosti vyjadril v rozhovore pre investigatívneho novinára Mareka Vagoviča v časopise týždeň. V ňom vysvetlil, že podpísal poučenie pred odchodom do zahraničia, ktoré podpisovali všetci riadiaci pracovníci. Pre Štátnu bezpečnosť podľa vlastných slov Sukupčák neposkytoval žiadne informácie o svojich kolegoch. 

Zdroj: zilinskyvecernik.sk


„Na jedného z darcov mojej kampane, Martina Sukupčáka vytiahli, že bol vedený v zväzkoch ŠTB. Do evidencie sa dostal ako inžinier, korý pracoval na medzinárodných projektoch, vzhľadom na svoje časté výjazdy do zahraničia. Martin dal novinárom k dispozícii celý svoj spis. V ňom sa priamo uvádza, že napriek snahám sa ho nikdy nepodarilo získať na spoluprácu. Svoje meno viackrát v minulosti očistil. To už sa ale v útokoch v Žilincovi a na Facebooku neuvádza. Pochádzam z rodiny, ktorá za komunizmu pocítila tvrdú ruku režimu, otec sa postavil v 1968 okupácii a prišiel kvôli tomu o zamestnanie, so sestrou sme mali problém dostať sa na školy. S ŠTBákmi by som sa nikdy nestýkal a Martinovi v tomto smere aj naďalej dôverujem,“ uviedol k útoku na jeho podporovateľa kandidát na www.peterfiabane.sk

Informácie v zápätí prebrali inzertný dvojtýždenník Žilinec a antistránka Žilinský hlásnik. Tá je poslednou z trojice nami pôvodne zmapovaných stránok. Od zvyšných dvoch sa však odlišuje - útočí exkluzívne len na kandidáta Fiabáne a disponuje aj niektorými dokumentmi, ktorých poskytnutie vynára otázku Cui bono, teda v čí prospech. Zhodne s inzertnými novinami Žilinec tvrdia aj to, že tento podnikateľ má mať prepojenie so stranou SMER-SD, ktorej predstaviteľom je odchádzajúci primátor Igor Choma.

Zdroj: finstat.sk

Informačne pritom odkazujú na rok 2005, do ktorého bol Igor Choma v spoločnej firme s podporovateľmi kandidáta, na čo zareagoval Fiabáne spresnením toho, že cesty podnikateľov so súčasným primátorom sa rozišli práve po vstupe do strany SMER-SD. Pripomenul, že títo podnikatelia a ich firmy nemali ani za jedného žilinského primátora zákazky na meste.

Najaktuálnejší útok na súčasného poslanca sa udial v náväznosti na jeho pôsobenie v KPŠ Nereus Žilina a plaveckej škole Nereus. Opäť v novinách Žilinec vyšiel rozhovor s odídenými spoločníkmi z plaveckej školy, ktorí ho v ňom obviňujú z nefér jednania pri rozdelení.

Zdroj:  Noviny Žilinec

Plavecká komunita okolo Klubu plaveckých športov Žilina vrátane ľudí, ktorí boli priamymi účastníkmi rokovania, sa postavila v otvorenom liste za Petra Fiabáne a tvrdí, že informácie v dvojtýždenníku nie sú pravdivé. Zároveň sa pýtajú, prečo sa vyriešený a uzavretý interný spor firmy vyťahuje týždeň pred voľbami v médiu, ktoré patrí podnikateľovi, ktorého meno je výraznou súčasťou antikampaní v Žiline.

Občianske združenie ZA ŠPORT, ktoré vzniklo pred niekoľkými mesiacmi a jeho predsedom je M. Kapitulík, podporilo zverenkyňu novovzniknutého plaveckého klubu v Žiline, ktorý založili práve odídení spoločníci, medializujúci spor týždeň pred voľbami.

Ak spomíname meno podnikateľa G. Trabelssie, stránka Žilinský hlásnik sa ho snaží dať do súvislosti s Petrom Fiabáne. Faktom je, že Fiabáne v minulosti naznačoval, že podnikateľ by mohol stáť za financovaním kampane, alebo jej časti, niektorého z protikandidátov. Priamo však nemenoval Martina Kapitulíka. Predmetom údajného financovania preferenčne najsilnejšieho kandidáta má byť podpora od obchodného domu Mirage pre KPŠ Nereus Žilina. Na internete sa objavili zmluvy, ktoré toto prepojenie dokazujú.

Z časového hľadiska je však zaujímavejšia postupnosť, v akej sa táto informácia objavila. V pondelok s ňou v diskusnej relácii Žilinského večerníka Horúce kreslo operoval Martin Kapitulík, aj keď nepriamo, no pomerne presne pomenoval Petra Fiabáne a okrem informácie o agentovi ŠTB medzi podporovateľovi, ktorá sa týkala len jeho, pridal aj vetu o braní peňazí od “niekoho”.

V doslovnom prepise uviedol: „Hovoria to ľudia, ktorí nás, ostatných kandidátov obviňujú z toho, že nás tu niekto financuje a financoval, pritom oni sami od neho brali peniaze,“ V naznačovaní prepojenia na podnikateľa sú si títo dvaja kandidáti rovní, priamy dôkaz neposkytol ani jeden z nich.

Moderátor diskusie, ktorým je šéfredaktor Žilinského večerníka, ponechal túto závažnú informáciu bez odozvy. Martinovi Kapitulíkovi sme položili otázku ohľadom tohto výroku, chceli sme zistiť, kto je “niekto”, kto má kandidáta Fiabáne financovať a akou formou. Chceli sme tiež vedieť, z čoho Kapitulík vychádzal pri tomto závažnom tvrdení - odpoveď sme, žiaľ, nedostali. Z kontextu antikampane, ktorej časť ste dočítali až sem, jasne vyplýva, že “niekým” je podnikateľ George Trabelssie.

Keďže sme neobdržali odpoveď, môžeme na tomto mieste len konšpirovať s dostupnými údajmi. Už o deň neskôr však vyrukovala stránka Žilinský hlásnik s videom, ktoré operuje s naskenovanými reklamnými zmluvami medzi MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. a Klubom plaveckých športov “NEREUS” Žilina. Tie sú na sumy 300 eur a súvisia s podporou športového podujatia Jarná cena Žiliny v plávaní.

Vľavo príspevok na Facebooku, vpravo reklamné plnenie na Jarnej cene Žiliny. Zdroj: Facebook, pkdelfin.sk

Výmenou za túto finančnú podporu mala spoločnosť logo minimálne na reklamnom banneri, čo potvrdzujú aj fotografie. V tejto súvislosti je však zaujímavý pôvod zmlúv. Najlepšie ho bude ilustrovať tá z roku 2013 - na ktorej sa nachádzajú pečiatky oboch subjektov.

Z KPŠ Nereus Žilina sme si vypýtali sken predmetnej zmluvy, podľa ktorej má klub ako obstarávateľ k dispozícii tento jeden exemplár, obchodné centrum ako objednávateľ exempláre dva. Pri porovnaní pozícií podpisov a pečiatok je jasné, že stránka Žilinský hlásnik zostrihala do videa skeny zmlúv za MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. Odlišný je aj dátum na zmluvách.

 

Ak hovoril kandidát Martin Kapitulík o tejto forme podpory pre športové podujatie ako o “braní peňazí kandidáta od niekoho”, ide o zvláštny názor vzhľadom na člena vlastného volebného tímu, ktorým je Ondrej Šoška. Po postupe do extraligy sa basketbalový tím v Žiline potýkal s problémami financovania, ktoré pomohli vyriešiť dvaja hlavní sponzori.

Ich mená sa dostali aj do názvu klubu, jedným z nich je TV RAJ. Ochrannú známku na meno televízie má k 4.11.2018 zaregistrovaná Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a.s. Jej štatutárom je Ing. George Trabelssie.

V oboch prípadoch sa jedná o podporu športu na Slovensku, čo je zo strany podnikateľa chválitebný krok. V jednom prípade však dochádza pri výške sumy v stovkách eur k zneužívaniu na predvolebnú antikampaň.

Spájanie s údajným financovaním sa však deje aj samotnému Martinovi Kapitulíkovi, pričom dodnes neexistuje podklad ani dôkaz o tom, že by mu podnikateľ peniaze poskytol. Sám Kapitulík financovanie opakovane vysvetľoval, aj na jeho profile útočia falošní trollovia s takýmito obvineniami - bez dôkazov.

Voči Kapitulíkovi sa vedie podobne intenzívna antikampaň ako voči Fiabáne, v reakcii na časť jeho propagácie vznikla antistránka Odkaz pre Martina Kapitulíka - nemakáš, len sa tak tváriš, ktorá paroduje jeho najnovšie billboardy. Sám kandidát na toto obvinenie zareagoval tým, že zverejnil informáciu vo forme videa priamo od Igora Chomu počas hodnotenia práce poslancov.

Z nej vyplýva, že kandidát podal zo zastupiteľského zboru najviac návrhov na uznesenia - presnejšie 31. Vzhľadom na napäté vzťahy s končiacim primátorom je ťažké predstaviť si, že by mal Igor Choma úmysel zavádzať v tejto veci.

„Takže tu je odpoveď pre všetkých, čo sa schovávajú za falošné profily na Facebooku - nielenže sa počas celého svojho mandátu pravidelne stretávam s ľuďmi a posledné mesiace trávime aj s mojim tímom každý deň medzi ľuďmi v inej mestskej časti, ale v prvom rade riešime problémy, ktoré Žilinčanov trápia. Dlhodobo som najaktívnejší mestský a krajský poslanec a zo všetkých poslancov som predložil najviac konkrétnych návrhov na riešenia,“ dodal k videu Kapitulík.

 

Ak sme pri Ľudmile Chodelkovej a jej tíme hovorili o dynamike vzťahov, teda tom, že aj politický názor a pôsobenie sa neustále vyvíja, pri Martinovi Kapitulíkovi mu antikampane vyčítajú aj jeho predvolebný rozhovor. Faktom je, že išlo o rozhovor pred parlamentnými voľbami, ktoré sa významom straníckej príslušnosti často líšia od úrovne komunálnej politiky.

Zdroj: Žilinský Nočník

Zaujímavosťou je, že vďaka šíreniu sa dostal medzi výpis načítanejších v danom médiu. Po kliknutí na odkaz však už rozhovor nie je k dispozícii, dá sa ale dohľadať cez Google či Facebook. Aj to ukazuje, ako silná vie byť antikampaň a svojou negatívnosťou prebiť aktuálne témy.

Antikampaň vyšvihla dňa 4.11. starý článok medzi najčítanejšie. Zdroj: zilinskyvecernik.sk

V posledných dňoch je útokom aj vznik stránky na bezplatnej doméne štátu Tokelau (.tk), ktorá očierňuje kandidátov v tíme Martina Kapitulíka. Podobne ako pri podporovateľoch kandidáta Fiabáne, aj tu operuje s viac ako 10 rokov neaktuálnym stavom v spoločnosti Letisko Žilina, kde sa v dozornej rade s G. Trabelssie nachádzal jeden z kandidátov.

Zdroj: Žilinský nočník

Opäť musíme dodať, že autor takéhoto “prepojenia” zabúda na to, že za 10 rokov sa medzi partnermi na obchodnej úrovni môžu udiať rôzne veci. Webová prezentácia poukazuje na to, že šéfredaktorom inzertných novín Žilinec bol donedávna ďalší kandidát na poslanca z tímu Silná Žilina - Lukáš Milan. Z elektronických verzí novín je možné zistiť, že tomu tak bolo minimálne v prvých dvoch vydaniach aktuálneho roka, v treťom čísle ho nahradilo meno Ján Janočko.

V prvom tohtoročnom vydaní Žilinca bol ešte ako šéfredaktor uvedený Lukáš Milan. Zdroj: Žilinec

Poslednú výčitku, ktorá však nie je anonymná, adresuje kandidátovi na blogu Ján Čerňanský. Podľa neho totiž spôsobom, akým Martin Kapitulík realizuje kampaň, môže dochádzať k porušeniu zákona o volebnej kampani. Takmer všetky úhrady z transparentného účtu kandidáta putujú k realizátorovi kampane - jedinej spoločnosti. Volebný zákon pritom pozná pojem tretia strana, ktorá vedie volebnú kampaň.

V prípade uvedenom vyššie, ktorý spomína na blogu Denníka N Ján Čerňanský však nedochádza k vedeniu kampane treťou stranou, keďže subjekt pôsobí ako dodávateľ, pričom nefinancuje z vlastných prostriedkov časť kampane. 

Je pravdepodobné, že sa pred voľbami môže objaviť aj antikampaň vo forme schránkovania. Pred voľbami ju zažil aj odchádzajúci primátor Igor Choma, ktorého pamflet spájal s osobou George Trabelssie. Toto spojenie sa však nepotvrdilo, keďže Choma napríklad zablokoval spätné odkúpenie športovej haly na Bôriku do vlastníctva mesta.


Pamflet z roku 2014 spájal Igora Chomu so známym podnikateľom.

Na záver dodáme, že v prehľade kampaní sme rozhodne nepokryli všetko, snažili sme sa objasniť aspoň to, čo bolo z nášho pohľadu najviac viditeľné. Pri rozhodovaní 10. novembra sa riaďte programom kandidátov a vašou skúsenosťou, či už osobnou alebo sprostredkovanou.

Antikampaň v Žiline podľa nášho názoru presiahla niektoré morálne zábrany, aj preto zverejňujeme aspoň časť z nej aj s príslušnými vyjadreniami kandidátov. Aby títo mali možnosť, aspoň čiastočne očistiť svoje meno, a aby sa ich autori, aspoň čiastočne, hanbili sami pred sebou.


Dopravný servis
Lavobrezná
Prekážka na ceste
19:54
Oškerda
Prekážka na ceste
19:09
Oškerda
Kolóna
18:10
Rudinka
Kolóna
17:43
Vysokoškolákov
Kolóna
17:24
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina