Žilinská diecéza si pripomína 10 rokov od svojho vzniku, biskup Tomáš Galis udelil vyznamenania


Foto: Žilinská diecéza si pripomína 10 rokov od svojho vzniku, biskup Tomáš Galis udelil vyznamenania

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza oslávila desať rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti odovzdal apoštolský nuncius v Slovenskej republike a žilinský biskup v piatok 9. februára 2018 v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline vyznamenania za mimoriadne zásluhy, vynaložené pri vzniku a rozvoji Žilinskej diecézy, za služby Cirkvi a pápežovi a dekréty udelené titulu „Kaplán Jeho Svätosti” (Monsignor). 

Strieborný kríž Žilinskej diecézy 

Vyznamenanie sa udeľuje prvýkrát pri príležitosti 10. výročia zriadenia Žilinskej diecézy. Autorom grafického návrhu vyznamenania je Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. a finálnu podobu dostalo v Kremnickej mincovni, ktorá ho vyrazila z rýdzeho striebra. Vyznamenanie je zriadené v jedinej triede a všetci laureáti budú zapísaní do osobitnej matriky. 

Vyznamenania udelil žilinský biskup Tomáš Galis laureátom: 

1. J. Ex. Alois Kothgasser, emeritný arcibiskup arcidiecézy Salzburg (Rakúsko) 

2. J. Ex. Ludwig Schwarz, emeritný biskup diecézy Linz (Rakúsko) 

3. Don Luciano Cappelli, kňaz diecézy Crema (Taliansko) 

4. vsdp. Mgr. Ivan Mahrik, farár Farnosti Korňa

5. Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne Ladce

6. Mgr. Peter Birčák, riaditeľ Diecéznej charity Žilina

7. Ing. Anna Kondelová, PhD. a Ing. Emil Kondela, hlavní animátori a lektori kurzov prípravy na manželstvo v Žiline

8. Ing. Mgr. Miriam Janegová, riaditeľka diecézneho školského úradu v Žiline

9. Mgr. Juliana Burschiková, pedagogička 

Vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice 

Pápežské záslužné vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice (v preklade Pre Cirkev a pápeža) založil pápež Lev XIII. 17. júla 1888 pri príležitosti 50. výročia svojej kňazskej vysviacky. Ocenenie je známe tiež pod názvom „Dekorácia cti”. Pápež v súčasnosti udeľuje toto vyznamenanie laikom a kňazom za význačnú službu Cirkvi a jej hlave. S výnimkou pápežských rádov ide o najvyššie vyznamenanie, ktoré pápež môže laikom udeliť.

Pri príležitosti 10. výročia zriadenia Žilinskej diecézy Jeho Svätosť pápež František vyznamenanie udelil: 

1. MUDr. Viere Belkovej, ktorá pracuje ako lekárka v Turzovke 

2. Ladislavovi Štefancovi, členovi správnej rady Svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku 

3. Mons. Mgr. Ondrejovi Sandanusovi, na odpočinku v Kysuckom Novom Meste 

4. vsdp. kanonikovi Mgr. Antonovi Nogovi, penitenciár a výpomocnému duchovnému v Žiline 

Vyznamenanie „Kaplán Jeho Svätosti” 

Na návrh žilinského biskupa Tomáša Galisa pápež František za dlhoročnú a príkladnú kňazskú službu udelil titul „Kaplán Jeho Svätosti” (Monsignor) týmto kňazom: 

1. Mgr. Vladimír Medzihorský - bývalý prefekt Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave (1985-1992), v Žilinskej diecéze naposledy pôsobil ako duchovný správca Domova sociálnych služieb v Žiline –Zástraní, v súčasnosti na odpočinku v Kláštore pod Znievom.

2. Mgr. Ing. Michal Janech - v Žilinskej diecéze naposledy zastával úrad farára vo Farnosti Visolaje, aktuálne vypomáha v Nitrianskej diecéze.

3. Mgr. Milan Gabriš - naposledy pôsobil ako rektor Kostola Fatimskej Panny Márie “Kostoly: Fatimskej Panny Márie” v Nimnici a výpomocný duchovný pre farnosť Púchov, v súčasnosti na odpočinku v Čadci.

V rámci osláv 10. výročia vzniku Žilinskej diecézy bol pripravený aj program, ktorý začal v piatok o 19:00 hod. koncertom v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Počas programu prijalo 16 osobností ocenenia z rúk diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa a apoštolského nuncia Mons. Giacoma Guida Ottonella. Následne v sobotu 10. 2. 2018 sa konala o 10:00 hod. slávnostná svätá omša vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince.

Žilinskú diecézu zriadil Svätý Otec Benedikt XVI. 14. februára v 2008. Prvým žilinským biskupom sa stal Mons. Tomáš Galis, dovtedajší pomocný biskup z Banskej Bystrice. Žilinská diecéza vznikla z deviatich dekanátov z diecézy Nitra (Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Varín, Bytča, Rajec, Považská Bystrica, Púchov, Ilava) a jedného z Banskobystrickej diecézy (Martin). V roku 2018 pribudol dekanát Turzovka (odčlenením z čadčianskeho dekanátu). V súčasnosti má Žilinská diecéza 111 farností, v ktorej pracuje 259 kňazov (z toho 208 diecéznych a 51 rehoľných).

Prečítajte si viac: