Nový grafikon prinesie rýchlejšie spojenie s Bratislavou, v hre sú aj spoje s hodinovým intervalom


Foto: Nový grafikon prinesie rýchlejšie spojenie s Bratislavou, v hre sú aj spoje s hodinovým intervalom Foto: ilustračné - vlaky.net

Železnice Slovenskej republiky informovali o tom, že od 10. decembra 2017 začína platiť nový grafikon verejnej dopravy, ktorý zahŕňa podpísané zmluvy o prístupe na železničnú infraštruktúru celkovo so 47 dopravcami. Z týchto dopravcov je desať osobných, aktívni s pravidelnými vlakmi sú 4 osobní dopravcovia. Medzi najviditeľnejšie zmeny patrí zrýchlenie IC vlakov a rýchlikov na trati Bratislava - Žilina.

„Toto urýchlenie pozitívne ovplyvnilo ukončenie stavebných prác na modernizácii úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá a Dolný Hričov – Žilina v roku 2017. Na týchto úsekoch už neboli pre GVD 2017/2018 zapracované prirážky k jazdným časom pre zníženú traťovú rýchlosť počas stavebných prác a zároveň bola na týchto úsekoch zvýšená traťová rýchlosť na 160 km/h.,“ informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková.

Dopyt cestujúcich rastie, Žilina by mohla byť spojená s Bratislavou v hodinových intervaloch

Z doterajších 2 hodín a 46 minút by sa mala doba cestovania skrátiť od nedele o 15 minút na celkový čas 2 hodín 31 minút. „Cestovný čas vlakov osobnej dopravy v roku 2018 ale budú naďalej ovplyvňovať stavebné práce v ŽST Považská Bystrica, na úseku  Považská Bystrica – Považská Teplá – Výhybňa Plevník - Drienové a predpokladané stavebné práce na úseku Poprad - Tatry – Svit – Lučivná , na ktoré v súčasnosti ŽSR realizujú súťaž na výber zhotoviteľa stavby,“ spresnila hovorkyňa.

Železnice chcú reagovať aj na rastúci dopyt po cestovaní vlakom na hlavnej železničnej trati na Slovensku, jedným z navrhovaných riešení by sa mohla vytvoriť pravidelná linka Žilina - Bratislava s hodinovými intervalmi. „Pre stúpajúci záujem cestujúcich o železničnú dopravu sa v súčasnosti prerokováva zahustenie vlakov diaľkovej dopravy na trati Bratislava – Žilina, čo by spolu s vlakmi Bratislava – Žilina – Košice vytváralo hodinové spojenie Bratislavy so Žilinou od 5.00 h do 20.00 h.,“ uzavrela Pavlíková.

Prečítajte si viac:


Zdroj: Železnice Slovenskej republiky