V dňoch 27.9. až 16.10. sú naplánované ďalšie odstávky elektriny v Žiline a okolí


Foto: V dňoch 27.9. až 16.10. sú naplánované ďalšie odstávky elektriny v Žiline a okolí

Žilina - 27.9.2017
Stredoslovenská energetika - Distribúcia pravidelne informuje o odstávkach elektrickej energie. V nasledujúcom rozpise sa nachádzajú lokality v Žiline a okolí, v ktorých bude prerušená dodávka elektriny počas najbližších týždňov, v rozmedzí 27.9. -  16.10. 2017. Odstávky elektrickej energie sú realizované kvôli údržbe a oprave elektrických zariadení vo vybraných lokalitách. Nižšie prinášame zoznam lokalít na najbližšie 2 týždne.

Lokalita Ulica Dátum Od Do
Žilina Benjamína Martinského 11.10.2017 07:30 14:30
Žilina Bôrická cesta 11.10.2017 07:30 14:30
Žilina Brodňanská 27.09.2017 07:30 16:00
Žilina Brodno 28.09.2017 07:30 16:30
Žilina Brodno 27.09.2017 07:30 16:00
Žilina Bystrická 10.10.2017 07:30 13:30
Žilina Čulenova 11.10.2017 07:30 14:30
Žilina Dlhá 10.10.2017 07:30 13:30
Žilina Do Rovní 17.10.2017 07:30 19:30
Žilina Dolná Trnovská 17.10.2017 07:30 19:30
Žilina Festivalová 11.10.2017 07:30 14:30
Žilina Hôrecká cesta 16.10.2017 07:30 12:30
Žilina Jašíkova 10.10.2017 07:30 16:00
Žilina K cintorínu 12.10.2017 07:30 15:30
Žilina Mateja Bela 16.10.2017 07:30 12:30
Žilina Mikovíniho 16.10.2017 07:30 12:30
Žilina Mikuláša Nigríniho 17.10.2017 07:30 19:30
Žilina Moyzesova 01.10.2017 23:30 15:30
Žilina Na stanicu 10.10.2017 07:30 13:30
Žilina Na Tobolky 27.09.2017 07:30 16:00
Žilina Nadskaličná 27.09.2017 07:30 16:00
Žilina Osloboditeľov 10.10.2017 07:30 16:00
Žilina Pažite 10.10.2017 07:30 13:30
Žilina Podskaličná 27.09.2017 07:30 16:00
Žilina Sadová 27.09.2017 07:30 16:00
Žilina Tajovského 11.10.2017 07:30 14:30
Žilina Tehelná 10.10.2017 07:30 13:30
Žilina Vendelína Javorku 11.10.2017 07:30 14:30
Žilina Zábrežná 27.09.2017 08:00 14:00
Turie Turie 06.10.2017 08:00 16:00
Varín Dubenec 27.09.2017 07:30 13:30
Varín Hrnčiarska 27.09.2017 07:30 13:30
Varín Jána Bottu 27.09.2017 07:30 13:30
Varín Jozefa Martinčeka 27.09.2017 07:30 13:30
Varín Koňhorská 27.09.2017 07:30 13:30
Varín P. O. Hviezdoslava 27.09.2017 07:30 13:30
Terchová Cabadajovia 04.10.2017 07:30 13:30
Terchová Ďuriškovia 04.10.2017 07:30 13:30
Terchová Gažovia 04.10.2017 07:30 13:30
Terchová Horná Tižina 13.10.2017 08:30 14:30
Terchová Horná Tižina 04.10.2017 07:30 13:30
Terchová Kačerovia 13.10.2017 08:30 14:30
Terchová Nižné Kamence 06.10.2017 07:30 15:30
Terchová Novosadovia 04.10.2017 07:30 13:30
Terchová Rusnákovia 13.10.2017 08:30 14:30
Terchová Struháreň 04.10.2017 07:30 13:30
Terchová Vrátna 28.09.2017 08:30 13:30
Terchová Vyšné Kamence 03.10.2017 08:30 13:30

Prečítajte si viac: