V Celulózke plánuje investor postaviť nový bytový dom, obyvatelia sa obávajú výrubu zelene


Foto: V Celulózke plánuje investor postaviť nový bytový dom, obyvatelia sa obávajú výrubu zelene

Časť obyvateľov žijúcich na ulici Pri celulózke sa obáva výrubu zelene v mieste medzi existujúcimi bytovými domami a autobazárom, kde má podľa našich informácií vyrásť nový bytový dom. V súčasnosti je v priestore prázdny pozemok, na ktorom rastie niekoľko stromov a vysoká tráva. 

To, že v mieste dôjde k odstráneniu viacerých stromov, potvrdil aj hovorca mesta Žilina.„Ide o plánovanú výstavbu na súkromnej parcele. Vlastník pozemku už požiadal o výrub časti drevín a má aj právoplatné rozhodnutie na výrub,“ uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

Časť odstránenej zelene nahradí investor v rámci nariadenej náhradnej výstavby

V súvislosti s výstavbou nového objektu bude musieť investor vykonať výrub niekoľkých stromov, ktoré budú v kolízií s novostavbou. Podľa nami zistených informácií by sa však malo jednať o stromy rastúce na prázdnom súkromnom pozemku, pričom ostatná zeleň v okolí jestvujúcich bytoviek zostane zachovaná.

Vyrúbanú zeleň bude musieť investor nahradiť novou, túto povinnosť ukladá zákon. „V zmysle zákona bola uložená aj náhradná výsadba za dreviny, ktoré by boli v kolízií s bytovým domom,“ dodal hovorca Pavol Čorba. Pozemok je podľa katastrálnej mapy vo vlastníctve spoločnosti MD Media, s.r.o., ktorej spoločník stojí aj za ďalšou plánovanou výstavbou na Vlčincoch.


V rámci plánovanej výstavby na súkromnej parcele je výrub podmienený právoplatným stavebným povolením. Predpokladá sa, že by to mohlo byť najskôr na jeseň, keďže termíny začiatku a ukončenia výstavby zatiaľ nie sú známe.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu