V rámci Druhého Žilinského summitu sa študenti učili rozhodovať za štáty v Create & Control


Foto: V rámci Druhého Žilinského summitu sa študenti učili rozhodovať za štáty v Create & Control

Občianske združenie Pomáhame druhým a jeho hlavné predstaviteľky, Michaela Knošková a Adriána Repáňová, zorganizovali podujatie s názvom „Druhý Žilinský summit“ projekt Create & Control v priestoroch Radnice mesta Žilina dňa 18.3. 2017.

Táto národná celoročná súťaž sa snaží neformálne vzdelávať študentov stredných škôl, učí aké je to vládnuť vlastnej krajine , učí reagovať na národné a medzinárodné problémy politického a ekonomického charakteru, tvoria si vlastné štáty a navzájom medzi sebou spolupracujú.

Počas prvého ročníka projektu, ktorý práve prebieha sa zapojilo vyše 80 študentov z 10 rôznych škôl, čiže existuje 10 rôznych fiktívnych štátov na celom Slovensku. Zapojení študenti sa pravidelne stretávajú na medzinárodných summitoch i vo vlastných tímoch na školách, pričom riešia problémy svojich štátov.

Študenti simulujú rozhodovanie o osude pridelených krajín, druhý summit riešil enviromentálne problémy


Rozhodujú o osude svojich krajín, o osudoch miliónov ľudí, o osude ich planéty, učia sa zodpovednosti a zlepšujú svoje schopnosti v práci v tíme, zlepšujú si argumentačné schopnosti a kritické myslenie, čo potvrdila i účastníčka projektu, Viktória Malinčáková: „Bola to výnimočná udalosť, počas ktorej som sa cítila skutočnou občankou nášho štátu - Livistónie a obhajovala som názory a postoje k rôznym situáciám.“

Na Druhom Žilinskom summite sa stretli zástupcovia krajín a diskutovali o medzinárodnom probléme, ktorý bol zameraný na zlý stav planéty, a tak hľadali riešenia zlej environmentálnej ich planéty. Prišli k zaujímavým riešeniam a návrhom, ktoré môžu byť neskôr aplikovateľné i na náš reálny svet. Riešenia neskôr vyhodnotila odborná porota v zložení: Denis Cáder a Daniel Kerekeš, ktorí sa aktívne zapájali do debaty a odovzdávali svoje poznatky.Podľa vyjadrenia porotcu Daniela Kerekeša je veľmi potrebné, aby sa študenti neformálne vzdelávali, čo vyjadril vo svojom tvrdení: „Governing je záležitosť, o ktorej takmer nik nič nevie. Pritom však riadenie štátu je vyžaduje špeciálne manažérske schopnosti. Náš školský systém vôbec nevzdeláva mladých v tejto oblasti. Z tohto dôvodu pozitívne vnímam túto aktivitu a prácu organizátoriek.“

Súťaž samozrejme pokračuje a ďalšie stretnutie sa bude konať opäť v Žiline na konci mája a bude niesť názov “Tretí Žilinský summit”.

Prečítajte si viac: