Mesto otvorí Žilinské kreatívne centrum, podporovať bude mladé talenty v kultúre a podnikaní


Foto: Mesto otvorí Žilinské kreatívne centrum, podporovať bude mladé talenty v kultúre a podnikaní Foto: TS Mesto Žilina

V Žiline  sa konal seminár na podporu kultúrno-kreatívnej tvorby, na ktorom sa prezentovali aktivity podnikania a budovania start-up komunity v meste. V súčasnosti prebiehajú prípravy na otvorenie Kreatívneho centra. Pripravuje sa projekt, o ktorom môžete rozhodnúť aj Vy!

Dňa 21. februára 2017 sa za podpory mesta Žilina konal seminár zameraný na kultúrno-kreatívnu tvorbu. Zúčastnil sa ho aj štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Konrád Rigó. Počas seminára Anna Závodská prezentovala aktivity, ktoré sa v súčasnosti realizujú v našom meste. Poukázala na ďalšie možnosti podpory podnikania a budovania start-up komunity. Výsledkom projektu bude otvorenie žilinského Kreatívneho centra.

Žilinské kreatívne centrum bude podporovať kultúrno-kreatívny priemysel v
meste Žilina a žilinskom regióne. Cieľom centra je podporiť
talentovaných ľudí z regiónu, ktorí pôsobia v kultúrno-kreatívnom
priemysle. Kreatívne centrum bude poskytovať priestory pre kreatívnu
tvorbu, budú v ňom umiestnené technológie pre návrh a výrobu prototypov,
bude poskytovať profesionálne služby zamerané na podporu a rozvoj
kultúrno-kreatívnej tvorby a akceleráciu podnikania, vrátane inkubačných
a coworkingových služieb.


O tom, čo bude súčasťou centra, môžete rozhodnúť aj Vy, a to:
•    prostredníctvom webu www.kreativnazilina.sk, na ktorom bude kontaktný formulár,
•    prostredníctvom sociálnych sietí (https://www.facebook.com/events/1354767824566536/),
•    osobným stretnutím so spracovateľmi (Ing. Michal Janovčík, PhD., janovcik@inovitum.sk alebo za mesto Žilina Mgr. Ingrid Dolníková, ingrid.dolnikova@zilina.sk),
•    vyplnením stručného dotazníkového prieskumu (vyplnenie trvá 2 – 5 minút), link na dotazníkový prieskum: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpvyH-TUDi-duYAdYqnQ2DM5TA42ps0_S6FIrT8jH68COLpw/viewform?c=0&w=1

Na záver seminára Michal Janovčík odprezentoval koncept Kreatívneho centra Žilina, po ktorom nasledovala diskusia súvisiaca najmä s konkrétnymi službami a programami, ktoré bude kreatívne centrum poskytovať širokej kultúrno-kreatívnej komunite.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina