Svetelná reklama pri Porúbke prekáža vodičom, dopravný inšpektorát nariadil jej odstránenie


Foto: Svetelná reklama pri Porúbke prekáža vodičom, dopravný inšpektorát nariadil jej odstránenie
Galéria: 2 fotky

Niekoľko čitateľov nás ešte začiatkom marca upozornilo na veľkú svetelnú reklamu, ktorá sa objavila pri železničnom priecestí medzi obcami Porúbka a Turie. Reklama je v noci nasvietená silnými reflektormi, odrážajúce sa svetlo však prekáža vodičom. Podľa vyjadrení niektorých šoférov svieti tak silno, že je ťažké rozoznať svetelné výstražné znamenie na priecestí. Za takýchto okolností by pri nešťastnej zhode náhod mohlo dôjsť k zrážke vlaku s autom.

„Medzi Porúbkou a Turím sa objavil tento megaboard, pri hranici železničného priecestia. Pokiaľ viem, priecestie má ochranné pásmo od 25 do 50 metrov, táto reklama je 2 metre od hranice vozovky a od priecestia, ktoré nemá závory, čo je dosť nebezpečné, uviedol čitateľ Adrián.

Nachádza sa stavba v ochrannom pásme bez povolenia?

Reklamná stavba sa nachádza pri ceste č. III/2084 v katastrálnom území obce Porúbka. Nebezpečne umiestnenú reklamu si všimli miestni obyvatelia takmer okamžite, zhodujú sa v tom, že je nebezpečná. Podľa našich informácií bola postavená ešte v minulom roku. V súčasnosti sa ňou zaoberá aj Okresný dopravný inšpektorát v Žiline, ktorý komunikuje s obcou Porúbka.


Ochranné pásmo dráhy je priestor po oboch stranách obvodu dráhy vymedzený zvislými plochami vedenými v určenej vzdialenosti od hranice obvodu dráhy; zriaďuje sa na ochranu dráhy, jej prevádzky a dopravy na nej. Ak stavebné povolenie neurčuje inak, hranica ochranného pásma dráhy je pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy. V ochrannom pásme dráhy je zakázané bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy a bez záväzného stanoviska špeciálneho stavebného úradu umiestňovať stavby, konštrukcie, vzdušné vedenia a svetelné zariadenia, ktoré by boli zameniteľné so svetelnými signalizačnými zariadeniami slúžiacimi na chod a bezpečnosť dopravy na dráhe.

O situáciu sa zaujímal aj Adrián, ktorý nám problém popísal. Samotná obec podľa jeho slov už dostala príkaz na odstránenie stavby. Zatiaľ však nekonala. „Obec Porúbka, ako príslušný stavebný orgán, vraj už dostal príkaz na odstránenie reklamy. Bilbord je tam už dosť dlho a pán starosta ho doteraz zrejme prehliadal,“ dodáva čitateľ.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline obdržal 30. januára 2017 podnet, v ktorom sa upozorňuje na reklamnú stavbu, ktorá je umiestnená v blízkosti železničného priecestia pri ceste č. III/2084 v k.ú Porúbka po pravej strane v smere ku ceste č. I/64.

Odstránenie reklamy nariadili v deň prijatia podnetu, dodnes sa však na mieste nachádza

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Žiline vykonal kontrolu ešte v deň prijatia podnetu. Na základe jej výsledkov upozornil obec na umiestnenie nepovolenej reklamnej stavby. Porúbka bola, ako príslušný stavebný úrad, požiadaná o riešenie odstránenia reklamy z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

K dnešnému dňu však stále nedošlo k jej odstráneniu, a viacerí vodiči si kladú otázku, kedy sa tak stane. Riziko oslepenia či zníženia viditeľnosti môže mať fatálne následky.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu