Mesto vybudovalo pre seniorov na Solinkách altánok


Foto: Mesto vybudovalo pre seniorov na Solinkách altánok
Galéria: 5 fotiek

Žilina 19. 6. 2014 – V zariadení pre seniorov Úsmev na sídlisku Solinky v Žiline sa vybudovalo nové oplotenie a altánok, ktorý bude slúžiť pre seniorov ubytovaných v zariadení. Slávnostného skolaudovania sa okrem seniorov zúčastnili primátor mesta Žilina Igor Choma a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Kultúrny program seniorom spríjemnilo vystúpenie folklórneho súboru Rozsutec.

Úsmev – zariadenie pre seniorov je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina od 1. augusta minulého roka. Dovtedy patrilo pod Žilinský samosprávny kraj. Ďalšou zmenou bola zmena názvu zariadenia na Úsmev – zariadenie pre seniorov od 1. 1. 2014. Po zmene zriaďovateľa bolo jednou z najväčších priorít zariadenia vybudovanie oplotenia objektu a vybudovanie altánku.

Mesto Žilina zabezpečilo oplotenie zariadenia, čím sa podstatne zvýšila bezpečnosť seniorov, pretože sa v blízkosti budovy nachádzajú reštauračné zariadenia a taktiež sa zabezpečila čistota a kultúrnosť prostredia. Pre komfortnejší a bezproblémový príjazd sanitiek a zásobovacích vozidiel bol vytvorený za pomoci Mesta Žilina aj bezbariérový vchod zo zadnej strany budovy a tým sa predná časť areálu plne využíva ako oddychová a pešia zóna.

Vybudovanie dreveného altánku sa pripravovalo ešte v čase, keď zriaďovateľom zariadenia bol Žilinský samosprávny kraj. V priebehu minulého roka sa tento zámer podarilo zrealizovať. Vďaka altánku sa vytvorili nové podmienky pre seniorov, ktorí sa tak majú kde stretávať počas pekných jarných, letných či jesenných dní.

„Oplotením a vybudovaním altánku sa zvýšila aj možnosť väčšej motivácie našich seniorov k rôznym aktivitám a činnostiam, vytvárania pocitu spolupatričnosti a príjemnej atmosféry. Vo veľkej miere to prispelo aj k lepšej psychickej pohode tých seniorov, ktorí sú odkázaní na invalidný vozík a majú obmedzené možnosti tráviť viac času mimo zariadenia,“ povedal primátor mesta Žilina Igor Choma.

Kolaudácie oplotenia a altánku sa vo štvrtok 19. júna o 15.00 hod. zúčastnili primátor mesta Žilina Igor Choma, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a prednosta Mestského úradu v Žiline Anton Trnovec. Kolaudácia bola spojená aj s kultúrnym programom, v rámci ktorého prišiel spríjemniť popoludnie folklórny súbor Rozsutec.

zdroj: TS Mesto Žilina
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu