Nezabudnite na sprievodné podujatia Staromestských slávností 2014


Foto: Nezabudnite na sprievodné podujatia Staromestských slávností 2014

Už o pár dní vypuknú Staromestské slávnosti naplno a centrum Žiliny sa opäť zaplní stánkami s ponukou rozmanitých remeselníckych výrobkov, nápojov a jedál. K tomu je pre návštevníkov všetkých vekových kategórií pripravený bohatý program a viaceré sprievodné podujatia, takže si každý účastník bude mať naozaj z čoho vyberať. Jubilejný 20. ročník Staromestských slávností sa koná v Žiline od štvrtka 29. do soboty 31. mája.

„V mene organizátorov Staromestských slávností srdečne pozývam všetkých Žilinčanov i návštevníkov na skutočne výnimočný kultúrny zážitok a teším sa na stretnutie s vami na najväčšom kultúrnom podujatí roka v našom meste,“ pozýva a odkazuje všetkým návštevníkom primátor mesta Žilina Igor Choma.

Medzi sprievodné akcie Staromestských slávností, ktoré by ste si určite nemali nechať ujsť, patria:

pondelok 26. – sobota 31. mája
Žilina v Artfore – dva večery s autormi a zľavy
kníhkupectvo Artforum na Mariánskom námestí

Žilinské kníhkupectvo Artforum oslavuje guľaté výročie Staromestských slávností 20% zľavou na všetko, čo v kníhkupectve máme. Už dvadsať rokov Žilina organizuje akciu, z ktorej sa postupom času stal jeden z vrcholov kultúrneho diania v meste. Žilinské kníhkupectvo Artforum sa od januára 2014 nachádza na jednom z dvoch námestí, na ktorých Staromestské slávnosti prebiehajú. Do centra sa na pár dní vráti atmosféra jarmokov alebo výročných trhov organizovaných v Žiline už v stredoveku. Pódiá na námestiach zaplnia účinkujúci, ulice sa zaplnia stánkami remeselníkov či obchodníkov a najmä pospolitým ľudom spokojne vychutnávajúcim radosti nakupovania a konzumácie. Ak medzi lahodnými chuťami všakovakých jedál a nápojov pocítite taktiež túžbu po ďalšej duševnej potrave a zatúžite uniknúť hurhaju námestí a ulíc, zavítajte aj k nám do kníhkupectva. Ako príspevok ku guľatému výročiu sme sa rozhodli v piatok 30. 5. predávať knihy so zľavou 20%. Tešíme sa na Vás.
Okrem toho pripravilo kníhkupectvo Artforum aj dva večery s tvorcami dvoch kníh o Žiline.

utorok 27. mája o 17.00 hod.
Predstavenie knihy: Lekárne a lekárnici v okrese Žilina pred rokom 1990
kníhkupectvo Artforum na Mariánskom námestí

Kolektív autorov pod vedením Petra Štanského a Milana Nováka pripravoval takmer dva roky knihu mapujúcu svet farmácie v okrese Žilina. Pátrali v archívoch, rozprávali sa s lekárnikmi či s ich potomkami, zbierali historické zábery. V knihe okrem všeobecných informácií o počiatkoch lekárnictva, vzdelávaní lekárnikov či výrobe liekov nájdete aj osudy jednotlivých prevádzok či známych lekárnikov, viacero vzácnych fotografií ako napríklad pôvodné lekárnické váhy z lekárne U zlatého orla (Ku zlatému orlovi) z najstaršej žilinskej lekárne, ktorá sídlila na Mariánskom námestí a fungovala nepretržite v rokoch 1735–1992. Knihu predstaví jeden z jej autorov, známy žilinský archivár a Čestný občan mesta Žilina – Mgr. Peter Štanský.

streda 28. mája o 16.00 hod.
XIX. Slávnostná akadémia Zboru Žilincov
Radnica mesta Žilina

Na jar 1995 predložil Zbor Žilincov na mesto koncepciu a projekt Staromestských slávností spracovaný Ing. Štefanom Massányim a schválený členskou schôdzou Zboru Žilincov v septembri 1994. Prvé a druhé staromestské slávnosti 1995 a 1996 sa konali na Štúrovom námestí a usporiadateľmi boli ZŽ, Regionálne kultúrne stredisko a Živnostenské spoločenstvo Žilina. Od tretieho ročníka v roku 1997 prevzalo mesto Žilina financovanie a úlohu hlavného usporiadateľa SMS
Hlavným cieľom Zboru Žilincov je zachovať neopakovateľný GENIUS LOCI SOLNENSIS. V roku 1996 vyhlásil ZŽ prestížnu cenu GENIUS LOCI SOLNENSIS a usporiadal prvú Slávnostnú akadémiu kde boli odovzdané prvé tri ocenenia a to J. Vrtílkovi, Mgr. J. Frátrikovi a JUDr. E. Žabkayovi. Zbor Žilincov od tohto roku každoročne usporadúva slávnostnú akadémiu ako súčasť Staromestských slávností v Žiline. Na tejto akadémii sú odovzdávané prestížne ceny GENIUS LOCI SONENSIS tvorcom a významným osobnostiam Žiliny. Doposiaľ boli udelené ceny žijúcim významným osobnostiam (36) a tiež ocenenia In memoriam (24). Od roku 2000 spolu s Konzervatóriom v Žiline každoročne vyhlasuje v rámci akadémie aj víťazov študentskej skladateľskej súťaže Adama Plintoviča.

streda 28. mája o 17.00 hod.
Predstavenie knihy: Mária Kaššová – Moje spomienky na Žilinu
kníhkupectvo Artforum na Mariánskom námestí

Občianske združenie FACTA NON VERBA, Centrum pre dejiny Žiliny a dejiny drotárstva vydalo v rámci svojej pod edície „Spomienky na Žilinu“, ktorá je súčasťou edičného radu MEMORIA NOSTRA, už tretí diel pod názvom Moje spomienky na Žilinu. Ulica Jána Reka a tie ostatné od pani Márie Kaššovej. Autorka je rodená Žilinčanka a pochádzala z jednej z najvýznamnejších drotárskych rodín na Slovensku. Vďaka jej vynikajúcej pamäti sa jej podarilo zostaviť čriepky zo svojej mladosti. V útlej publikácii spomína na svoje detstvo, život s rodičmi, na susedov a známych. Spomienky sa dotýkajú najmä druhej polovice 30. rokov a časti 40. rokov 20. storočia. Podarilo sa jej zachytiť kúzelný svet každodenného života časti obyvateľov Žiliny. Text je autentický, bez zásahov, a preto musia čitatelia prepáčiť i možnú drobnú nepresnosť. Čitateľ však dostáva do rúk unikátny obraz kultúrnych dejín Žiliny v určitom období tak, ako sa natrvalo zapísal do pamäti vtedy ešte dospievajúceho dievčaťa. Knihu predstaví historik Marian Mrva, ktorý je editorom série spomienok starých Žilinčanov.

štvrtok 29. mája o 16.00 hod.
Čipkované radosti na letné variácie – vernisáž výstavy
Makovického dom (Krajské kultúrne stredisko v Žiline)

Výstava Čipkované radosti – letné variácie 2014, ktorú pripravujeme v rámci Staromestských slávností v Žiline je zaujímavá tým, že poukazuje hlavne na vlastnú tvorbu od samotnej myšlienky, výtvarného návrhu, až po konečné vypracovanie diela. Výstava s tematikou leta bude nainštalovaná v budove Makovického domu v Žiline od 30. mája 2014, otvorená bude v pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod. Pozrieť si ju môžete do 26. júna 2014.
Výstava prác Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline v rámci Staromestských slávností bude sprístupnená od 30. 5. do 26. 6. v Makovického dome v pondelky – piatky od 8.00 – 16.00 hod.
Paličkovaná čipka, ktorá má na Slovensku bohatú tradíciu, patrí oddávna k výtvarne pôsobivému prejavu zdobenia ľudového odevu. Svojím vývojom čipka v dnešnej dobe dosiahla široké uplatnenie v každodennom živote vynikajúcou úrovňou. Dôkazom je aj tohoročná výstava prác členiek Klubu paličkovanej čipky Gracia pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

štvrtok 29. mája o 13.00 hod.
Žilina – Moje mesto – literárno-výtvarno-dejepisná súťaž pre deti
Radnica mesta Žilina

Súťaž v tomto ruku bude mať 19-ty ročník. Je určená pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl pre vekovú skupinu od 3 rokov do 20 rokov. Súťaž je členená na tieto sekcie:
• vo výtvarnej sekcii odborná porota hodnotí výtvarné práce, ktoré sa viažu na Mesto Žilina,
• v literárnej sekcii hodnotí literárne práce, ktorej ústrednou témou je Mesto Žilina, poézia, próza, ľubovoľné žánre,
• v historickej sekcii ide o písomné spracovanie vybraného obdobia z histórie mesta, historickej udalosti spojenej s mestom Žilina, historickej stavby v meste, významnej osobnosti z histórie Žiliny.
Vedomostná súťaž Poznaj svoje mesto spočíva v hľadaní historických pamiatok v historickom jadre mesta a písomnom teste o vlastivede a histórií Mesta Žilina.
Výtvarné práce budú nainštalované od 22. mája vo vestibule Mestského úradu v Žiline a slávnostné vyhodnotenie jednotlivých sekcií sa bude konať na Radnici Mesta Žilina 29. mája o 13.00 hod.

piatok 30. mája, 19.00 hod.
Šansónový večer Lucie Šoralovej & La Alma
Mestské divadlo Žilina

Večer emócií a krásnej hudby v podaní Lucie Šoralovej a kapely La Alma. Okrem vlastných skladieb zaznejú aj skladby Hany Hegerovej, Zuzany Navarovej, Michala Horáčka či Jara Filipa. Vďaka aktuálnemu albumu, ocenenému zlatou platňou, na ktorom Lucia Šoralová spolupracovala s textárom Michalom Horáčkom, ju kritika označila za pokračovateľku Hany Hegerovej a budúcnosť českého a slovenského šansónu. Luciin výnimočný prejav, osobitá charizma a nádherné piesne vytvoria nezabudnuteľný hudobný zážitok.

sobota 31. mája, 10.00 – 13.00 hod.
Rozprávkový deň detí
Sad SNP

Jednou zo sprievodných akcií Staromestských slávností je Rozprávkový deň detí, ktorý sa bude konať v žilinskom Sade SNP v sobotu 31. mája od 10.00 do 13.00 hod. s bohatým programom a súťažami. Hlavnými organizátormi sú Mesto Žilina a Centrum voľného času, Kuzmányho 105 (CVČ Žilina).
Pre deti sú pripravené viaceré súťaže: detské chodúle, chytanie rybičiek, hod na cieľ. Súčasťou bohatého programu budú detský kútik, dielnička, hlavolamy, skákací hrad, záchranárska kynológia, lanové prekážky, canisterapia, maľovanie na tvár, cukrová vata, kráľovské oriešky (kornúty s orechmi) a Žilinskí kuchári pripravia deťom palacinky.

sobota 31. mája, 10.00 – 13.00 hod.
Detská ulička – modely Ponorkového klubu Žilina
Štúrova ulica

Špecialitou tohto roku bude Detská ulička – na Štúrovej ulici vystaví Ponorkový klub Žilina svoje modely lodí, lietadiel, tankov a ďalšie bojové makety, takže si ich budú môcť všetci obzrieť zblízka a do detailov.

Jubilejný 20. ročník Staromestských slávností sa koná v Žiline od štvrtka 29. do soboty 31. mája. Všetky informácie a podrobný program nájdete na: www.staromestske-slavnosti.sk.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu